Categorie

Știri Pe Săptămână

1 Radiatoare
Dispozitiv și tipuri de sobe rusesti
2 Cazane
Cum este recalcularea pentru încălzire în 2018
3 Combustibil
Care este cea mai economică încălzire sau mai profitabilă pentru a încălzi o casă privată?
4 Combustibil
Cea mai caldă podea într-o casă din lemn - opțiuni pentru dispozitivele do-it-yourself
Principal / Cazane

Instalarea unui acv în apartament


Este interzisă instalarea AGV? Peste tot ce spun ei este interzis. Dar oamenii (terții) au luat banii și în curând administrația va da permisiunea. Întrebarea este, cum obțin permisiunea, nu mă amenință? Deci, instalarea este legală, deoarece există permisiune?

răspunde
Pogodina Svetlana Nicolaevna Avocat

Se pare că doriți să instalați AGV într-un apartament într-o clădire de apartamente, doar să întrebați. Totul nu este clar. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că aveți dreptul să refuzați să contestați în instanță.

Legea federală "privind energia termică" (articolul 15) Este interzisă trecerea la încălzirea clădirilor rezidențiale din blocurile de locuințe care utilizează surse individuale de energie termică a căror listă este determinată de regulile de conectare (conectare tehnologică) la sistemele de alimentare cu energie termică aprobate de Guvernul Federației Ruse, dacă sunt disponibile ordinea de conectare (conectare tehnologică) la sistemele de alimentare cu energie termică ale clădirilor cu apartamente. Cu toate acestea, unele dintre ele sunt permise, sub rezerva restricțiilor: În conformitate cu Decretul Guvernului Federației Ruse din 16 aprilie 2012 N 307 "Cu privire la procedura de conectare la sistemele de alimentare cu căldură și la introducerea modificărilor la unele acte ale Guvernului Federației Ruse" 44. În lista surselor individuale de căldură apartament, care nu sunt permise pentru a fi utilizate pentru încălzirea spațiilor rezidențiale în blocuri de apartamente cu conectare corespunzătoare la sistemele de încălzire, cu excepția cazurilor determinate de circuitul de încălzire abzheniya includ surse de energie termică, care funcționează cu gaze naturale nu îndeplinesc următoarele cerințe: după ce a închis (sigilat) al camerei de ardere; prezență de automatizare de securitate, asigurând terminarea alimentării cu combustibil la încetarea furnizării de energie electrică la circuitul de protecție împotriva erorilor, când stingerea flăcării arzătorului atunci când presiunea lichidului de răcire a scade sub valoarea limită, atunci când temperatura maximă admisă a lichidului de răcire, și la fum încălcare; temperatura lichidului de răcire - până la 95 de grade Celsius; presiunea căldurii - până la 1 MPa. Contestați refuzul în instanță (articolul 441 din Codul de procedură civilă al Federației Ruse (în calitate de probă, în instanță, cereți o examinare a posibilității tehnice de instalare a AHW.

Clauza 7.3.7 din Reglementările și regulile de construcție a "clădirilor de locuințe rezidențiale" ale Federației Ruse (SNIP 31-01-2003), adoptată și pusă în aplicare prin Rezoluția Comitetului de Stat pentru Construcții al Federației Ruse din 23 iunie 2003 Nr. 109, în apartamente și spații construite de importanță publică a blocurilor de locuințe, în plus față de sediile instituțiilor pentru copii și instituțiile medicale, este permisă instalarea sistemelor individuale de alimentare cu căldură cu generatoare de căldură pe gaze naturale cu camere de combustie închise.

Conform pp 5.5,5.6 SP 7.13130.2009, sursele de căldură care utilizează combustibili gazoși cu o cameră de ardere închisă pot fi utilizați ca surse de căldură pentru sistemele de încălzire prin apartament pentru clădiri rezidențiale cu o înălțime de cel mult 9 etaje și spații publice construite în ele de importanță publică. Generatoare de căldură cu o putere totală de încălzire și mai puțin pot fi instalate în apartamente, bucătării, coridoare, spații nerezidențiale. Coșurile ar trebui să fie prevăzute cu verticală și fără îngustare. Nu este permisă instalarea de coșuri de la fiecare generator de căldură prin pereții exteriori pentru clădiri de locuințe rezidențiale. Admisia de aer pentru generatoarele de căldură cu o cameră de ardere închisă ar trebui să fie efectuată prin conducte de aer direct în afara clădirii. EMERCOM din Rusia nu participă la procesul de aprobare pentru instalarea cazanelor individuale pe gaz într-o clădire de apartamente.

În conformitate cu recomandările SNiP 41-01-2003 "Încălzire, ventilație și aer condiționat", sistemele de încălzire prin apartament sunt utilizate pentru încălzirea și alimentarea cu apă caldă a apartamentelor în clădiri rezidențiale. Ca surse de căldură ale sistemelor de alimentare cu energie termică a apartamentelor, se utilizează generatoare de căldură individuale - cazane automate de pregătire completă din fabrică, care funcționează fără personal permanent însoțitor.

Pentru blocurile de apartamente, se folosesc generatoare de căldură: cu o cameră de ardere închisă (hermetică); cu sisteme automate de siguranță care asigură întreruperea alimentării cu combustibil atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă, dacă obiectivele de protecție nu funcționează, atunci când flacăra arzătorului se stinge, atunci când presiunea lichidului de răcire scade sub valoarea maximă admisă, atunci când temperatura maximă admisă a lichidului de răcire este atinsă sau când este îndepărtată îndepărtarea fumului; cu temperatura lichidului de răcire până la gr.; cu presiune de răcire până la MPa.
Admisia de aer pentru ardere în generatoarele de căldură cu camere de combustie închise trebuie să fie efectuată de conductele de aer direct în afara clădirii. Este interzis să rulați hornuri prin încăperile de locuit. Podeaua clădirii cu instalarea cazanelor pentru încălzirea individuală a NTI nu este reglementată, dar în același timp, nu poate fi conectat mai mult de 8 generatoare de căldură și nu mai mult de un generator de căldură pe podea la un coș colectiv.

Serviciul de gaze al orasului emite "conditii tehnice" pentru instalarea cazanelor pentru incalzire individuala si alimentare cu apa calda, iar cazanul este pus in functiune in momentul in care coșul a fost emis de catre Inspectoratul de incendiu.

Deconectarea parțială a chiriașilor de la centralizarea sursei de căldură îmbunătățește circulația căldurii sistemului de încălzire a consumatorilor rămași, ceea ce poate exclude posibilitatea de a schimba întreaga locuință în încălzire individuală a apartamentului. În plus, atunci când se transferă la încălzirea apartamentului în ansamblu, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea aprovizionării cu gaz, luând în considerare sarcini suplimentare.

În conformitate cu punctul 1.7.2. Regulile și reglementările privind funcționarea tehnică a fondului locativ, aprobate prin Decretul Comitetului de Stat al Federației Ruse pentru Construcții și Locuințe și Servicii Comunitare din 27 septembrie 2003 nr. 170, re-echiparea și reamenajarea clădirilor și apartamentelor (încăperilor) care conduc la defalcarea forței sau distrugerii structurilor portante ale clădirii, sistemele de inginerie și (sau) echipamentele instalate pe acestea, deteriorarea siguranței și aspectului fațadelor, încălcarea dispozitivelor de stingere a incendiilor nu este permisă.

În conformitate cu articolul 14 din Legea Federală a Ucrainei din 27 decembrie 2010 nr. 190-ФЗ "Cu privire la furnizarea de căldură" (această regulă a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011), este interzisă trecerea la încălzirea locuințelor în blocurile de locuințe folosind surse individuale de apartamente energia termică a cărei listă este determinată de regulile de conectare la sistemele de alimentare cu energie termică aprobate de Guvernul Federației Ruse, dacă există o conexiune la sistemele de alimentare cu energie termică a clădirilor cu apartamente, efectuate în mod corespunzător, cu excepția cazurilor specificate de sistem aprovizionare.

Regulile actuale pentru conectarea unui obiect de construcție de capital la rețelele de inginerie și suport tehnic, aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 83 din 13 februarie 2006, astfel cum a fost modificat prin Rezoluția nr. 940 din 27 noiembrie 2010, această listă nu este stabilită.

Dacă aveți permisiunea, aveți dreptul legal de a instala. Dar dacă Administrația refuză, are dreptul de a contesta refuzul în instanță.

Cum se instalează legal AOGV într-un bloc de apartamente?

Bine ai venit! Locuiesc într-un bloc de apartamente și vreau să instalez AOGV în apartamentul meu. Problema este că guvernul local este împotriva lui! Spune-mi cum să-mi rezolvi întrebarea cu un rezultat pozitiv? Vă mulțumim anticipat.

Avocat Răspunsuri (1)

Bună ziua Anna!

Cel mai probabil situația dvs. va fi foarte dificil de rezolvat din cauza următoarelor:

În conformitate cu articolul 14 din articolul 14 din Legea federală nr. 190 privind energia termică, este interzisă trecerea la încălzirea locuințelor din clădirile de apartamente care utilizează surse de căldură rezidențiale individuale, lista cărora este determinată de regulile de conectare la sistemele de alimentare cu căldură aprobate de Guvernul Federației Ruse ordinea conectării la sistemele de alimentare cu energie termică a blocurilor de locuințe, cu excepția cazurilor determinate de sistemul de alimentare cu energie termică.
Instalarea sistemului său independent de încălzire este o respingere a încălzirii centralizate și presupune înlocuirea și transferul rețelelor și echipamentelor inginerești care necesită schimbări în pașaportul tehnic.
Potrivit art. 25 din Codul locativ al Federației Ruse, aceste acțiuni sunt reorganizarea locuinței, a cărei procedură este reglementată atât de capitolul 4 al Codului locativ al Federației Ruse, cât și de prevederile Codului de amenajare a teritoriului Federației Ruse privind reconstrucția sistemului de încălzire internă.
În conformitate cu partea 1 din art. 25 Codul locativ al Federației Ruse, paragraful 1.7.1 al Regulamentului privind funcționarea tehnică a fondului de locuințe, aprobat prin Decretul Comitetului de Stat al Federației Ruse pentru Construcții și al Complexului Locuințelor și Utilității Nr. 170 din 27 septembrie 2003, înlocuirea echipamentelor de încălzire este o reorganizare a locuinței.
Partea 1 din art. 26 din Codul locativ al Federației Ruse stabilește că reorganizarea locuinței se realizează în conformitate cu cerințele legii, în coordonare cu administrația locală, pe baza deciziei sale.
Pentru a efectua reorganizarea și / sau reamenajarea unei locuințe, proprietarul acestui sediu sau o persoană autorizată de acesta (denumită în continuare "solicitant") organismului care coordonează, în locația locuinței și (sau) reamenajată, o locuință direct sau printr-un centru multifuncțional în conformitate în conformitate cu procedura stabilită de Guvernul Federației Ruse, acordul de cooperare este:
1) cererea de reorganizare și (sau) reamenajare în forma aprobată de organul executiv federal autorizat de către Guvernul Federației Ruse;
2) documente de proprietate în cartierele de locuit reorganizate și / sau reproiectate (originale sau copii notariale);
3) proiectul de reorganizare și (sau) reamenajare a spațiilor rezidențiale rearanjate și / sau reproiectate pregătite și executate în conformitate cu procedura stabilită;
4) pașaportul tehnic al spațiilor rezidențiale reorganizate și / sau reprogramate;
5) consimțământul scris al tuturor membrilor familiei angajatorului (inclusiv membrii de familie temporar absenți ai angajatorului) care ocupă sediile reorganizate și reprogramate pe baza unui contract de închiriere socială (în cazul în care solicitantul este autorizat de către proprietar să prezinte documentele prevăzute în prezenta clauză chiriașul locuinței reorganizate și / sau reabilitate în cadrul unui acord de închiriere socială);
6) încheierea organului de protecție a monumentelor de arhitectură, istorie și cultură a admisibilității reorganizării și / sau reamenajării spațiilor rezidențiale, dacă o astfel de locuință sau o casă în care este situată este un monument de arhitectură, istorie sau cultură.
Conform clauzei 1.7.2 a Regulamentului nr. 170, refacerea și reamenajarea clădirilor și apartamentelor (camerelor) care conduc la defalcarea forței sau distrugerii structurilor de susținere a unei clădiri, perturbarea sistemelor de inginerie și (sau) echipamentelor instalate pe acestea, deteriorarea siguranței și a aspectului fațadele, pauzele de incendiu nu sunt permise.

În prezent, vă sfătuiesc să încercați să obțineți un proiect.

Căutați un răspuns?
Este mai ușor să ceri un avocat!

Întrebați avocații noștri o întrebare - este mult mai rapid decât găsirea unei soluții.

Încălzire individuală în apartament - ce spune legea?

A doua zi m-am întrebat despre proiectarea de încălzire individuală în apartament, care este conectat la sistemul de încălzire centrală. Pur și simplu pune - în cazul în care apartamentul este încălzit de către sistemul de încălzire, este posibil pentru a pune propriul cazan de gaz?

Ce spune legea?

Articolul 14 din Legea federală privind energia termică

Este interzisă trecerea la încălzirea rezidențială în blocurile de apartamente folosind surse individuale de căldură apartament, lista cărora este determinată de regulile de conectare (conectare tehnologică) la sistemele de alimentare cu căldură, dacă există o conexiune (conectare tehnologică) la sistemele de alimentare cu căldură ale clădirilor cu apartamente, cu excepția cazurile determinate de circuitul de alimentare cu căldură

Pur și simplu nu puteți instala boilerul dacă nu este prevăzut în schema de alimentare cu energie termică MKD și dacă sursa de energie care funcționează pe gazele naturale nu îndeplinește aceste cerințe tehnice.

După cum puteți vedea, legiuitorul nu interzice în mod explicit instalarea unui cazan individual de încălzire într-un apartament. Dar pentru instalarea sa este necesară o procedură consumatoare de timp de colectare a semnăturilor vecinilor, de acord asupra condițiilor tehnice, a unui proiect și a altora. Deconectarea de la sistemul general de alimentare cu căldură este considerată o reorganizare (reconstrucție) a proprietății comune a MKD. În consecință, punerea sa în aplicare necesită consimțământul tuturor proprietarilor spațiilor și al administrației raionale. Mai multe informații despre procedura de aprobare se găsesc în scrisoarea Ministerului Construcțiilor, precum și în definiția instanței de judecată.

Cum rămâne cu plata pentru încălzire?

Aici este doar un moment neplăcut - legea nu conține o formulă care să permită să ia în considerare separat taxa pentru încălzirea în apartament și taxa pentru ODN pentru căldură. Este logic să presupunem - am propriul meu cazan, prin urmare, plătesc numai pentru încălzire în zonele comune ale unui bloc de apartamente, nu?

Dar nu, organizațiile de furnizare a energiei termice pentru multe persoane care au trecut la căldură individuală continuă să perceapă factura totală pentru încălzire, inclusiv în zona apartamentului. Știu cazuri în care Rețeaua termică a emis un consimțământ scris pentru deconectarea proprietarului de la sistemul central, dar a continuat să perceapă factura. Într-adevăr, ce ar fi împotriva lor, pentru că puteți continua să percepeți o taxă. Deoarece sistemul de încălzire este același pentru MCD. Un standard care să permită alocarea unei taxe pentru căldură separat pentru apartamente și spații comune nu a fost încă adoptată.

Pe această temă, în cadrul Curții Supreme, în 2015, reprezentantul Ministerului Construcțiilor în cadrul reuniunii a explicat că sa prevăzut introducerea unor modificări la lege (și deja în curând 2018 - dar nu există încă amendamente). Litigiul sa referit la calcularea plății la căldură a apartamentului, care a fost separată de boilerul comun al rețelei de încălzire. Curtea Supremă în definiție a indicat apoi că un astfel de calcul este legal și că decalajul din lege nu-i contrazice fidelitatea.

Și în 2017, Curtea Supremă a hotărât deja într-un alt caz

plata ar trebui să fie percepută numai pentru energia termică consumată și nu poate fi debitată pentru că nu a fost consumată, indiferent de motivele pentru care această energie nu a fost recepționată.

Când vor fi adoptate amendamente la lege și dacă vor fi adoptate, rămâne doar să ghicești. Ministerul Construcțiilor, în următoarea scrisoare, cu răspunsuri la întrebările cu privire la cuantumul plății pentru energia termică pentru întreținerea PIO, a propus instalarea acestuia prin vot la adunarea generală a MKD "bazată pe principiile umanității, raționalității și corectitudinii" :-). E amuzant, mai ales despre umanitate.

Opinia mea - o astfel de decizie a adunării generale va fi contrară Regulilor privind serviciile publice și Codului locativ. Deoarece legea nu permite proprietarilor să stabilească independent nivelul consumului și mărimea plății pentru serviciul inclus în structura plății pentru spațiile rezidențiale.

Există încă hotărâri pozitive în care instanța sa aflat cu proprietarul apartamentului care și-a instalat sistemul de încălzire. Și este plăcut. De exemplu, una dintre cele mai recente din regiunea mea este aici. (PS, din nefericire, a fost anulat de presidiu în casație în martie 2018, după ce a scris acest articol). Instanța a constatat că organizația de furnizare a energiei termice nu a putut dovedi furnizarea serviciului de încălzire proprietarului, care se încălzește independent. Și dacă nu există niciun serviciu, nu există nicio plată, inclusiv pentru consumul total în MFB.

Instalarea cazanului într-un apartament sau nu este o întrebare ambiguă. Există un mare risc ca, după trecerea tuturor cercurilor de coordonare a proiectului și de obținere a permisului, proprietarul va primi încă o chitanță de plată din sistemul de încălzire.

În prezent, nu recomand să merg la tribunal cu pretenții de a contesta taxele pentru încălzire - instanțele refuză să le satisfacă în toate regiunile, trebuie să așteptați pentru legea privind plățile pentru încălzire (există deja un proiect) sau avizul Curții Constituționale.

Cum să instalați un cazan pe gaz în apartament

Instalarea independentă a unui cazan pe gaz într-un apartament sau într-o casă privată este dificilă atât din punct de vedere tehnologic cât și organizațional.

Este important! Nu trebuie să uităm că gazul este un combustibil de pericol accentuat, iar toate lucrările trebuie să fie efectuate de specialiști. În caz contrar, riscul unei greșeli fatale este prea mare, rezultatul căruia nu va mai fi costuri suplimentare, ci daune sănătății și, uneori, viața oamenilor.

Despre tipurile de echipamente de gaz

Instalarea cazanelor pe gaz

Instalarea echipamentelor de gaze va necesita, în orice caz, mersul pe jos de către autorități, obținerea permiselor necesare și o grămadă de documente. Atât dispozitivele, cât și camera în sine trebuie să îndeplinească cerințele și standardele stabilite în documentația de reglementare. Instalarea unităților trebuie efectuată în conformitate cu regulile. Cu toate acestea, înainte de a începe o excursie în organizațiile de reglementare, merită să înțelegem soiurile de echipamente de gaz utilizate pentru încălzire și apă caldă.

Pentru a crea un sistem complet de încălzire și apă caldă va fi necesară instalarea unui cazan cu două circuite. Unitatea trebuie să aibă toate automatizările necesare. Asemenea dispozitive sunt scumpe, iar instalarea lor ar trebui să fie efectuată numai de specialiști.

Opțiunea bugetară este de a utiliza echipamente de gaz numai pentru a obține apă caldă. Aceasta este o coloană de gaz. Comparativ cu încălzitoarele electrice, este mai eficient și mai ieftin de utilizat. Chiar și un dispozitiv scump se va plăti în aproximativ un an și jumătate. Aici trebuie să ținem seama că instalarea nu este permisă în toate apartamentele. Avantajul încălzitoarelor de apă este că pot fi montate cu ușurință pe cont propriu. Decideți ce opțiune să alegeți, de care aveți nevoie, pe baza unor condiții specifice.

Cazanul

O încăpere cu boiler complet, bazată pe un cazan pe gaz, poate fi echipată într-o casă de lemn din țară, într-o cabană și într-un apartament oraș obișnuit.

"Inima" este un cazan cu două circuite cu sisteme automate. Automatizarea oferă nu numai securitate, ci și eficiența funcționării întregii rețele. Este de datorită muncii sale asigurarea unui regim confortabil de temperatură și posibilitatea reducerii consumului de gaz în timpul funcționării dispozitivului.

În ciuda tuturor avantajelor sale, instalarea unui cazan cu automatizare are o nuanță importantă. În caz de întrerupere a alimentării, unitatea va trece în modul de încălzire minim.

Despre regulile de instalare

Pentru a instala echipamente de gaz, există o serie de cerințe:

 • Marea majoritate a modelelor trebuie să fie amplasate într-o cameră separată. Excepția este făcută de unitățile de perete - ele pot fi montate în camere nerezidențiale, de exemplu, în bucătărie sau în baie, dacă dimensiunile lor permit. Înainte de instalarea cazanului, este necesar să se asigure ventilarea necesară în camera cazanului.
 • Volumul de spații pentru instalarea de echipamente de gaze cu camera închisă nu este reglementat, dar zona trebuie să respecte standardele. În plus, unitatea trebuie să aibă acces la conducta de gaz. Adu-l la ventkanalam este inacceptabil.
 • Partea orizontală a coșului de fum nu poate avea o lungime mai mare de 3 metri și are mai mult de trei rotații. Ieșirea tubului trebuie să se ridice deasupra nivelului acoperișului cu cel puțin un metru.
 • Modelele de perete sunt montate la o distanță de 800 mm sau mai mult de suprafața podelei. Nu trebuie plasate obiecte sub cazan și trebuie așezată o foaie de metal pe podea. Asigurați-vă că instalați rezervorul de expansiune și o supapă de aer.

Nu instalați echipament de gaz în următoarele tipuri de spații:

 • În apartamentele unui bloc de apartamente fără conducte principale de gaz - acestea sunt majoritatea caselor clădirilor vechi.
 • În camere cu tavane false și mezaninuri de capital.

Este practic imposibil să instalați un model de podea într-un apartament într-o clădire în creștere. La urma urmei, acest lucru va necesita o redezvoltare gravă, cu toate problemele și costurile ulterioare. Nu există restricții privind instalarea unui astfel de echipament într-o casă privată. Aici este mai bine să faceți o cameră separată pentru cazan, de exemplu, într-o extensie. Această cameră trebuie să respecte următoarele standarde:

 • Usi de intrare - nu mai au 80 cm.
 • Trebuie să existe un horn care se duce fie pe acoperiș, fie prin perete către exterior.
 • Înălțimea cazanului trebuie să fie de cel puțin 2,2 m. Camera este dotată cu un sistem de ventilație.

Un boiler cu circuit dublu cu automatizare va necesita alocarea unei ramuri separate de cabluri electrice. Este instalat un sistem automat suplimentar de 20 A. Este recomandabil să se acorde o putere de rezervă automatizării care să poată susține funcționarea în modul normal timp de cel puțin 24 de ore. Pentru a face acest lucru, puteți achiziționa un generator diesel sau un UPS - sursă de alimentare neîntreruptibilă.

Se impun cerințe serioase ceramului. Diametrul său minim este de 110 mm, indiferent de puterea echipamentului instalat. Diametrul optim al fumului este calculat pe baza caracteristicilor de putere ale unității - cu cât este mai mare puterea, cu atât este mai mare diametrul.

Conectarea cazanului

Instalarea și configurarea cazanelor de încălzire pe gaz

Parametrul principal atunci când alegeți un cazan pe gaz este puterea sa. Ar trebui să fie suficientă pentru a asigura funcționarea normală a sistemului de încălzire, dar în același timp să nu fie redundantă. Cu excesul de putere, există un risc ridicat de crăpare a schimbătorului de căldură. Așa-numitul condens de acid se poate forma și atunci când temperatura din conducta de retur scade sub punctul de rouă al gazelor - 56 de grade. Unitatea de mare putere încălzește rapid sistemul și intră în modul de așteptare până când temperatura scade la anumiți parametri. După răcire, cazanul este pornit din nou, dar schimbătoarele de căldură puternice au o inerție termică ridicată, astfel încât înainte de reîncălzirea condensului acidul poate cădea.

Puterea optimă ar trebui determinată pe baza calculelor de inginerie termică. Puterea excesivă trebuie să se încadreze în intervalul acceptabil. Într-o casă privată, calculele de căldură vor trebui să fie efectuate independent sau invitați experți. Pentru clădirile cu apartamente astfel de date pot fi găsite în biroul tehnic de inventariere.

Înainte de instalarea cazanului este necesar nu numai să dotați camera, ci și să colectați documentația necesară:

 • Contractul de furnizare a gazului - atunci când se instalează un încălzitor de apă nu este necesar.
 • Documentele de pe contor - fără acest dispozitiv de conectare a instalației de încălzire și încălzire a apei, sunt interzise.
 • Documente de la ITO privind modificarea pașaportului tehnic al unei case sau apartament. În noul plan ar trebui să se țină cont de amplasarea cazanului.
 • Certificatul de înmatriculare pe echipamentul cazanului.

În acest stadiu, puteți depune la serviciul de gaze o cerere de elaborare a documentației de proiect și a specificațiilor tehnice. Puteți instala dispozitivul înainte de a primi proiectul finalizat, dar cu condiția ca camera să fie pe deplin conformă și aprobată de autoritățile de reglementare. Tubulatura de gaze ar trebui să fie efectuată numai de către angajații serviciilor de gaze. Înainte de punerea în funcțiune, este necesar să se obțină o declarație de adecvare de la un inginer de service de gaze.

În cazul în care conectarea cazanului la conducta de gaz a fost efectuată independent, practic nu există nici o șansă de a obține un aviz de inginer. O astfel de lucrare ar trebui să fie efectuată numai de specialiști gazman. Puteți monta independent conductele hidraulice și electrice ale cazanului. De regulă, toate instrucțiunile și instrucțiunile necesare pot fi găsite în instrucțiunile pentru dispozitiv.

Proiect și TU

Proiectul și specificațiile (condițiile tehnice) - cele mai importante documente pentru instalarea rețelei de încălzire autonomă pe gaz. Specificațiile tehnice se fac în serviciul de gaze. În esență, acest document este un permis oficial pentru instalarea echipamentului. Pentru spațiile care respectă pe deplin cerințele documentației de reglementare, proiectarea specificațiilor tehnice durează aproximativ 14 zile.

Documentația de proiect este elaborată după primirea TU. De fapt, este o diagramă a instalării unității și a amplasării conductei. Pentru o casă privată, proiectul ar trebui să includă o hartă a rutei pentru secțiune. Această documentație este dezvoltată și numai de către designeri licențiați.

potrivire

Chiar și documentele elaborate de specialiști trebuie să fie aprobate de serviciile de control a gazelor. Toate acestea pot dura până la trei luni - în funcție de complexitatea proiectului dezvoltat. Împreună cu documentația de proiect este necesar să se supună serviciilor de gaz:

 • Certificatul de înregistrare a dispozitivului de încălzire și manualul de instrucțiuni.
 • Certificate pentru echipamente.
 • Concluzia examenului.

Noțiuni de bază

Schema de instalare a unui cazan pe gaz cu două circuite

Cazanele pe gaze de perete și podea ar trebui instalate de către specialiști autorizați să efectueze astfel de lucrări. Lucrările se desfășoară într-o încăpere cu o temperatură de cel puțin + 5 grade și în mai multe etape:

 • Pregătirea unei găuri prin care se va trage o conductă coaxială sau un coș de fum.
 • Instalarea unității. Zid - pe suport, podea - pe un loc pre-pregătit.
 • Conectare în hidrobinding.
 • Instalați o supapă de gaz, un contor, dacă nu a fost instalat anterior și senzori.
 • Conectarea unității la legarea electrozilor și la împământare.
 • Ieșire coaxială în afara casei.
 • Umplerea sistemului cu testul de răcire și presiune.
 • Verificați scurgeri de gaze.

concluzie

Indiferent de tipul de echipament achiziționat, ar trebui să se implice numai specialiști în domeniul gazelor în instalarea cazanului într-o casă sau un apartament. Munca independentă este permisă numai parțial și cu condiția să nu necesite intervenția în conducta de gaze. Toate documentele pe baza cărora se efectuează instalarea cazanului trebuie să fie coordonate. Numai cele mai simple încălzitoare de apă, adică gheizerele, sunt supuse unei instalări independente.

Instalarea unui cazan pe gaz în apartament - cerințe și reguli pentru un bloc de apartamente

Dacă doriți să instalați încălzire individuală în apartament cu ajutorul unui cazan pe gaz, nu trebuie să vă grăbiți să cumpărați echipament, deoarece nu este întotdeauna posibilă o astfel de încălzire. Există multe limitări. Faptul este că nu toate clădirile de apartamente sunt proiectate să utilizeze un cazan pe gaz într-un apartament în loc de încălzire centrală.

În cazul în care locuiți într-o clădire în creștere, unde nu este furnizată o sursă de căldură bazată pe apartamente, este dificilă și adesea nerealistă implementarea unei astfel de soluții. În cazul în care casa nu are o astfel de oportunitate, atunci se poate încerca obținerea unui permis dacă acesta este reconstruit, dacă există o decizie de deconectare a clădirii de la încălzirea centralizată și transferul la încălzirea apartamentului.

Într-o astfel de situație, condițiile tehnice pentru tranziție sunt elaborate pentru întreaga clădire și sunt predate tuturor proprietarilor. Pentru a afla dacă este posibil să instalați un cazan pe gaz într-un apartament, ar trebui să emiteți o cerere corespunzătoare și să o trimiteți la biroul "Gorgaz", care oferă servicii în acest domeniu și obțineți un răspuns.

Lista acțiunilor necesare

Dacă a devenit cunoscut faptul că instalarea de încălzire individuală este permisă în casă, nu se poate evita o plimbare prelungită în jurul instanțelor:

 • Primul pas este de a merge la organizația locală responsabilă de furnizarea de gaze și de a scrie o declarație despre instalarea unui cazan pe gaz în apartament. După o anumită perioadă de timp, proprietarului, se dă o concluzie privind permisiunea sau interzicerea instalării unității de încălzire. Primirea unui răspuns pozitiv înseamnă că puteți instala echipamentul.
 • Următorul va avea nevoie de un proiect. Ar trebui să fie comandat la biroul proiectului, care are dreptul la acest tip de muncă. Adresa lui poate fi găsită în compania de furnizare a gazului. În acest stadiu, este recomandabil să alegeți un model de cazan și un contor. În conformitate cu acestea ar trebui să fie elaborate documentația de proiect, precum și datele specificate în caietul de sarcini. Faptul este că modificările după aprobare se pot face numai mai târziu și contra cost. În cazul în care proiectul este semnat, nimic nu poate fi schimbat în el, trebuie să comandați unul nou.
 • Autoritățile de supraveghere a incendiilor trebuie să afle adresa și numele organizației implicate în verificarea stării canalelor de ventilație și să convină cu specialiștii săi asupra serviciului. Un reprezentant al companiei va veni și va verifica calitatea ventilației. Dacă totul este în ordine, se va acorda permisiunea de a instala un cazan pe gaz în apartament. În cazul unei condiții nesatisfăcătoare a coșului de fum, se întocmește un act cu o listă de lucrări care trebuie executate. După eliminarea deficiențelor, trebuie să reînviți un specialist pentru a obține permisiunea în cele din urmă.
 • În etapa următoare, o declarație de respingere a încălzirii este prezentată sistemului de încălzire. Dacă aveți de gând să încălziți apa singură, ar trebui să renunțați și la apa fierbinte. Este recomandabil să se clarifice imediat momentul implementării măsurilor de deconectare. Pe mâini deja ar trebui să fie proiectul de modificare aprobat de "Gorgaz".
 • Datele privind contorul achiziționat și boilerul sunt comunicate organizației proiectului. Apoi, se ia documentația finalizată. Nu este în valoare de achiziționarea echipamentului în avans, deoarece nu este întotdeauna posibilă obținerea permisiunii de instalare a unui cazan pe gaz într-un bloc de apartamente.
 • Apoi, în departamentul "Gorgaz" se încheie un contract de întreținere a unității, iar proiectul de gazificare este înaintat spre aprobare.
 • După ce ați primit un proiect semnat, puteți continua să vă deconectați de la sistemul de încălzire. În acest caz, va trebui să evacuați apa din sistemul de încălzire al întregii case.
 • În continuare, proprietarul apartamentului trebuie să monteze un sistem individual de încălzire. Cazanul este instalat fără a fi conectat la conducta de gaz, verificați etanșeitatea și disponibilitatea de a funcționa.
 • În "Gorgaz" aflați data la care puteți instala un cazan pe gaz într-un bloc de apartamente într-un anumit apartament. Angajații săi vor conecta conductele și echipamentele în funcție de proiect, vor sigila contorul, vor porni placa și unitatea.
 • Pentru ca garanția pentru cazanul pe gaz să fie valabilă, va fi necesar să se stabilească și să se efectueze o primă pornire, cu o notă ulterioară în pașaport. În ceea ce privește acest tip de muncă, trebuie să contactați unitatea unde a fost pus în funcțiune aparatul. Comandantul va regla cazanul, va porni sistemul și va pune o ștampilă în pașaport. Acum poți folosi echipamentul montat.

Întregul proces descris mai sus, ținând cont de cerințele pentru instalarea unui cazan pe gaz într-o clădire de apartamente, va dura între 1,5 și 2,5 luni. Prin urmare, este de dorit începerea procedurii în primăvară sau chiar la începutul verii.

Reguli pentru instalarea aparatelor cu gaz în apartament

Cel mai puțin de toate problemele cu amenajarea de încălzire individuală provine de la proprietarii de apartamente noi care nu sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire. În acest caz, nu este nevoie să vizitați rețeaua de încălzire și să nu aveți nevoie să vă ocupați de deconectarea de la șine, iar permisiunea de a instala încălzirea cu gaz într-o clădire de apartamente poate fi inclusă în pachetul de documente pentru imobiliare.

Dar în acest caz este necesar să se respecte anumite reguli. În primul rând, având documente în mâinile dvs., nu puteți instala singuri echipamentul cu gaz - această activitate ar trebui să fie efectuată de specialiști. Pot fi nu numai angajații organizației furnizoare de gaze, ci și reprezentanții unei societăți al cărei tip de activitate este licențiat.

După finalizarea instalării, inginerul întreprinderii care furnizează combustibil gazos va verifica corectitudinea conexiunii și va elibera o autorizație de utilizare a cazanului. Numai atunci poate deschide supapa care duce la apartament.

Înainte de punerea în funcțiune, în conformitate cu cerințele pentru instalarea unui cazan într-un bloc de apartamente, este necesar să verificați sistemul individual de încălzire. Pentru a face acest lucru, acesta este lansat sub o presiune de cel puțin 1,8 atmosfere. Acest parametru poate fi controlat cu ajutorul unui manometru al unității de încălzire.

Dacă conductele sunt instalate în podea sau pereți, este de dorit să creșteți presiunea și să conduceți lichidul de răcire prin ele timp de cel puțin 24 de ore. Doar după testarea sistemului, puteți fi siguri că nu există scurgeri și conexiuni fiabile.

Slăbiți aerul înainte de a porni echipamentul. Deoarece sistemele sunt închise la instalarea unui cazan pe gaz într-un bloc de apartamente, este necesar să se utilizeze macarale Mayevsky situate pe radiatoare. Aerul este epuizat în fiecare baterie, ocolind-l de mai multe ori alternativ până când aerul rămâne în ele. Sistemul poate fi apoi pornit în modul de funcționare - porniți alimentarea cu energie termică.

Nu trebuie să uităm că unitățile moderne sunt controlate de automatizare, iar astfel de dispozitive sunt exigente pentru tensiune. Prin urmare, se recomandă utilizarea unui regulator de tensiune și a unei surse de alimentare neîntreruptibile. Pentru a proteja cazanul de depozitele care se acumulează pe suprafața sa interioară, filtrele trebuie instalate în punctele unde intră combustibilul și apa rece.

Este necesar să amplasați priza electrică și un alt dispozitiv de gaz la o distanță de cel puțin 30 de centimetri de unitate.

Amenajarea spațiilor sub cazan

Instalarea unui aparat de gaz montat pe perete este cel mai bine în bucătărie, a cărui dispunere corespunde standardelor pentru amplasarea unui astfel de echipament. De asemenea, în această cameră există deja ochelari de vedere, apă și gaz.

Iată normele pentru instalarea unui cazan pe gaz într-un apartament:

 1. Zona camerei în care este planificată instalarea echipamentului, în cazul în care plafoanele în acesta nu sunt mai mici de 2,5 metri, ar trebui să depășească patru metri pătrați.
 2. Este obligatoriu să aveți o fereastră care să se deschidă. Suprafața sa ar trebui să fie de 0,3 metri pătrați. m. 10 metri cubi de volum. De exemplu, dimensiunea camerei este de 3x3 metri, cu o înălțime a tavanului de 2,5 metri. Volumul va fi de 3x3 x2,5 = 22,5 m 3. Aceasta înseamnă că zona de fereastră nu poate fi mai mică de 22,5: 10 x 0,3 = 0,675 metri pătrați. m. Acest parametru într-o fereastră standard de 1,2x0,8 = 0,96 pătrat. m. Este potrivit, dar este necesar prezența tramelor sau a orificiilor de ventilație.
 3. Lățimea ușii de intrare nu poate fi mai mică de 80 de centimetri.
 4. Trebuie să existe guri de aerisire.

Recomandări pentru instalarea echipamentului de gaz

În documentele atașate la produs, fiecare producător descrie cerințele pentru instalarea unui cazan pe gaz în apartament. Pentru ca garanția furnizată de producător să fie valabilă, unitatea trebuie montată în conformitate cu recomandările acesteia.

Lista cerințelor este următoarea:

 1. Cazanul de perete este separat de pereți cu materiale incombustibile. Când sunt acoperite cu un strat de tencuială sau acoperite cu un strat de tencuială, acest lucru va fi suficient. La suprafață, căptușit cu lemn, agățați imediat dispozitivul nu poate.
 2. Unitatea de pardoseală este așezată pe o bază incombustibilă. Dacă podeaua are plăci ceramice sau este betonată, nu faceți nimic. Pe o podea din lemn trebuie să puneți o foaie de material izolant și, deasupra, să fixați o foaie de metal, a cărei dimensiune depășește dimensiunile cazanului cu 30 de centimetri.

Cerințe pentru amenajarea coșului de fum

Atunci când un cazan de gaz de orice tip este instalat într-un bloc de apartamente dintr-un bloc de apartamente, coșul de fum nu poate fi îngustat decât ieșirea acestuia. Dacă dispozitivul are o cameră de ardere deschisă și o putere care nu depășește 30 kW, secțiunea transversală a coșului de fum nu trebuie să fie mai mică de 140 mm și cu o capacitate de 40-160 mm în diametru.

Dacă cazanul are o cameră de ardere închisă, acesta este alimentat cu un coș de fum coaxial cu dimensiunea secțiunii transversale recomandată de producător.

În continuare trebuie să urmați aceste reguli:

 • țevile provenite de la unitatea de gaz montată pe perete trebuie să aibă o lungime de cel puțin 50 de centimetri, iar apoi este posibilă instalarea unui genunchi;
 • în coșul de fum nu pot crea mai mult de trei coturi;
 • Produsele de ardere de la aparatele cu camere de combustie deschise sunt scoase în coș, iar de la cele închise, până la coș sau prin perete direct spre stradă (metoda depinde de proiect).

Alegerea unui cazan pe gaz

Înainte de a pune cazanul în apartament, trebuie să faceți cea mai bună alegere. Cazanele de pereți și podea pot fi instalate într-o clădire în creștere. Modelele de perete sunt considerate a fi mai estetice și confortabile în ceea ce privește plasarea. Dimensiunile lor sunt comparabile cu dimensiunile dulapurilor de perete din bucătărie și, prin urmare, se potrivesc bine în interiorul camerei.

Instalarea unităților montate pe podea va fi mai dificilă, deoarece acestea nu pot fi trase întotdeauna aproape de perete. Această nuanță depinde de amplasarea țevii de eșapament. Dacă este în partea de sus, dispozitivul este mutat pe perete, dacă doriți.

Cazanele sunt și circuite simple și duble. Primii lucrează doar pentru alimentarea cu căldură, iar al doilea - pentru încălzire și încălzire cu apă. Atunci când se utilizează alte echipamente pentru prepararea apei calde menajere, atunci este suficient un model cu o singură buclă.

Dacă apa este încălzită de un cazan pe gaz, atunci trebuie să alegeți unul din cele două moduri: un cazan de încălzire indirectă sau o serpentină cu curgere. Ambele opțiuni au defecte. Când se folosește o bobină, ceea ce înseamnă că se efectuează încălzirea prin curgere, nu toate unitățile sunt capabile să mențină temperatura setată.

Din acest motiv, în boilere este necesar să se stabilească moduri de funcționare speciale, acestea fiind numite în mod diferit în diferite dispozitive. De exemplu, în modelele Navien, Beretta este "prioritatea apei calde", iar în Ferrolli - "confort".

Dezavantajul încălzirii cazanului este acela că combustibilul gazos este consumat pentru a menține o temperatură stabilă a apei în rezervor. În plus, rezerva de apă încălzită este limitată. După consumare, trebuie să așteptați până când noua porțiune se încălzește.

Alegerea metodelor de mai sus este o chestiune individuală, dar trebuie reținut că, odată cu varianta de curgere, va fi necesar să ne concentrăm asupra capacității de încălzire a apei pe minut și asupra cazanului, asupra volumului rezervorului.

Unitățile de gaz diferă în funcție de tipul de arzător utilizat, care sunt:

 • o singură poziție;
 • două poziții;
 • modulat.

Cele cu o singură poziție sunt cele mai ieftine, dar, în același timp, ele sunt cele mai neeconomice, deoarece funcționează întotdeauna la capacitate maximă. Un pic mai economic - două poziții, care sunt capabile să funcționeze la 100% putere și 50%. Cele mai bune arzătoare sunt modulate, deoarece au multe moduri de funcționare, ceea ce permite economisirea de combustibil. Performanța lor este controlată automat.

Arzătorul este amplasat în camera de combustie, care este deschisă sau închisă. Oxigenul pentru camerele deschise vine din cameră, iar produsele de combustie sunt îndepărtate prin coșul de aer.

Camerele închise sunt echipate cu o structură coaxială de coș de fum și oxigenul pentru arderea lor intră din stradă. În acest caz, produsele de combustie sunt descărcate de-a lungul conturului central al coșului de fum și aerul intră în exterior.

Unitățile de podea sunt echipate cu o lanternă gonflabilă sau atmosferică. La instalarea unui cazan pe podea într-un bloc de apartamente, este permisă utilizarea unui arzător atmosferic într-un apartament. Majoritatea acestor aparate cu gaze au o cameră de ardere închisă, ceea ce înseamnă că acestea sunt completate cu o turbină și un coș coaxial.

Calcularea puterii cazanului

Când se selectează tipul de unitate de încălzire, este necesar să se determine capacitatea acestuia. Dacă doriți, puteți să comandați un calcul termic pentru a determina pierderea de căldură din incintă. Pe baza acestei cifre, ele încep să selecteze puterea cazanului.

Este posibil să nu se facă calcule, ci să se folosească normele obținute experimental, conform căruia este necesară o putere de 1 kW pentru 10 "pătrate" de spațiu. Acest rezultat ar trebui adăugat la marja de performanță pentru diferite pierderi.

De exemplu, pentru alimentarea cu căldură a unui apartament cu o suprafață de 60 "pătrate" aveți nevoie de un aparat de 6 kW. Dacă intenționați să încălziți apa, adăugați 50% și obțineți 9 kW de putere, iar în caz de vreme anormal de rece încă 20-30%. Rezultatul final este de 12 kW.

Dar acesta este un calcul pentru Rusia centrală. Dacă așezarea este situată la nord, trebuie să măriți performanța unității. Valoarea specifică depinde de gradul de izolare a casei. Pentru clădiri de tip panou sau caramida, acesta va fi de 50% sau mai mult.

Cazanul trebuie să aibă suficientă energie pentru a oferi confort în apartament, deci nu ar trebui să îl salvați. Diferența de cost nu va fi mare. Dacă se achiziționează un cazan automat, nu va mai exista o retenție de gaz, deoarece aceste modele de unități sunt cele mai economice.

Procesul de obținere a permisiunii legate de posibilitatea de a pune un cazan pe gaz într-un apartament este destul de complicat, costisitor și consumator de timp. Dar toate eforturile merită, pentru că este mult mai bine să trăiești la o temperatură confortabilă în camere. În acest caz, plata pentru încălzirea individuală va avea mai puțin decât pentru centralizarea.

Top