Categorie

Știri Pe Săptămână

1 Cazane
Cazane electrice, principii de funcționare și soiuri
2 Radiatoare
Cum să alegeți un schimbător de căldură de calitate pentru cazan?
3 Pompe
Racordarea și diagramele încălzirii indirecte a cazanului
4 Cazane
Cazane combinate de încălzire pentru locuințe private
Principal / Seminee

Actul de testare hidraulică a sistemelor de consum de căldură


Testarea hidraulică este un tip de testare nedistructivă a rezistenței / densității echipamentului. Realizat prin crearea presiunii în exces cu apă.

Frecvența testării hidraulice pentru sistemele de încălzire și rețelele de încălzire este de 1 an.

Testele hidraulice la consumatorii de energie termică sunt:

 • rețelele de încălzire
 • puncte termice
 • sisteme de încălzire
 • sisteme de încălzire pentru încălzitoare și încălzitoare
 • Aparate de schimb de căldură pentru apă caldă / încălzire

Testarea hidraulica a retelelor termice

În conformitate cu punctul 14.4 din TCP 488-2012 "Testarea hidraulică a rețelelor de încălzire este efectuată de o presiune de 1,25 lucrători, dar nu mai mică de 0,2 MPa. Conductele sunt ținute sub presiune de încercare timp de cel puțin 10 minute. După reducerea presiunii către lucrător, se efectuează o inspecție amănunțită a conductelor de-a lungul întregii lor lungimi. Rezultatele testului sunt considerate satisfăcătoare dacă în timpul exploatației nu a avut loc o cădere de presiune și nu s-au găsit semne de scurgere sau transpirație în îmbinările sudate și în metalul de bază, deformări reziduale vizibile, fisuri sau semne de rupere. Pentru testarea hidraulică, apa trebuie utilizată la o temperatură nu mai mică de + 5 ° C și nu mai mare de + 40 ° C. Verificarea hidraulică a conductelor trebuie efectuată la o temperatură exterioară pozitivă "

În cazurile în care obiectul este alimentat cu căldură din rețelele de încălzire ale Întreprinderii Unificate MinskEnergo sau ale rețelei de încălzire municipală Minsk-UE, organizațiile menționate mai sus emit acte.

Fiți atenți la umplerea actului, caracteristicile rețelelor de încălzire (lungime, diametru, punct de conexiune) specificate în actul de testare hidraulică trebuie să corespundă rețelelor din bilanțul consumatorului în conformitate cu actul de delimitare a accesoriului de echilibrare al rețelelor de încălzire

Un exemplu al unui act de testare hidraulică completat al unei rețele termice:

Verificarea hidraulică a sistemelor interne de încălzire

P. 20.10 din TCP 488-2012 precizează că, anual, înainte de începerea perioadei de încălzire, sunt supuse încercărilor hidraulice elevatoare hidraulice, ansambluri de ascensoare, încălzitoare, schimbătoare de căldură pentru o presiune de 1,25 lucrători, dar nu mai mici de 1 MPa (10 atm). Sub unitatea de ascensoare, autorii cel mai probabil înțeleg întreaga unitate termică, prin urmare, în legătură cu practica stabilită, presiunea pe care este testată unitatea termică este luată ca 1 MPa (10 ata).

Schimbătoarele de căldură, fie că sunt sisteme de alimentare cu apă caldă sau sisteme de încălzire, trebuie să fie supuse unei presiuni la presiunea indicată în pașaport, dar nu mai mică de 1 MPa. Adesea sunt testate pentru 12,5 ata sau 16 ata.

Sistemul de încălzire este testat pentru o presiune de 1,25 de lucru, dar nu mai mică de 0,6 MPa (6 at) pentru sistemele de încălzire cu dispozitive de încălzire din fontă. sistemele de încălzire cu încălzire prin panouri și convectoare sunt testate pentru 1MPa (10 secunde).

Recunoscute ca fiind de succes sunt testele în care o scădere de presiune (mai exact, p. 20.13 din TKP 458-2012) în sistemele testate nu sa întâmplat în decurs de 10 minute.

Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

Aici puteți descărca forma unui act de testare hidraulică a sistemului de încălzire și puteți găsi informații succinte despre procesul de efectuare a acestor teste.

Pentru ce este cazul?

La sfârșitul lucrărilor de construcție și instalare se efectuează o serie de teste, sistemele de alimentare cu căldură și apă sunt verificate prin diferite metode de control.

Starea sistemului de încălzire este determinată prin efectuarea testelor hidraulice. Verificați, în principiu, puterea echipamentului (în acest caz - încălzirea). Conform rezultatelor testelor, se întocmește un act care reflectă rezultatul comportamentului lor. Punctul-cheie al acestui act este concluzia finală: poate fi pus în funcțiune un sistem testat?

Procesul de testare hidraulică

Sistemul de încălzire este verificat pentru etanșeitate la o presiune care depășește o dată și jumătate de lucru.

Condiții de testare hidraulică:

 1. Presiunea nu trebuie să fie mai mică de 0,6 bari
 2. Temperatura apei ar trebui să fie constantă
 3. Sistemul trebuie umplut cu apă treptat, cu dispozitivele de aerisire deschise, astfel încât să nu se formeze prize de aer.
 4. Analiza sistemului este efectuată folosind un manometru.

Teste de testare

 1. În prima etapă de testare hidraulică, presiunea în sistemul de încălzire crește de două ori la valoarea setată. Acest lucru se întâmplă o jumătate de oră la fiecare zece minute. În următoarele 30 de minute, trebuie îndeplinită condiția descrisă mai sus - presiunea în sistem nu trebuie să scadă sub 0,6 bar.
 2. În a doua fază de încercare, presiunea nu trebuie să scadă sub 0,2 bar. Dacă se detectează o scurgere în sistemul de încălzire, este permisă reglarea clemei utilizate pentru conectarea conductelor cu cel mult o jumătate de viraj. Dacă scurgerea persistă, indică necesitatea înlocuirii sau reparării acestei conexiuni.

Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

După finalizarea instalării, dar înainte de începerea lucrărilor de finisare, compania de instalare trebuie să efectueze încercări hidrostatice ale sistemului de încălzire. Conform rezultatelor testelor hidrostatice, se întocmește un act conform formularului prevăzut de sistemul comun de întreținere sanitară 73.13330.2012 "Sisteme sanitare și tehnice interne ale clădirii". În conformitate cu documentația de reglementare, titlul complet al actului este următorul: test hidrostatic sau manometric pentru scurgeri. În viața de zi cu zi, acest document este numit actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire.

Începem să completăm actul de testare hidraulică a conductelor introducând date cu privire la numele exact al sistemului supus încercării. Numele exact al sistemului este specificat în proiect (documentația de lucru). În etapa următoare de completare a actului, indicăm numele obiectului (informații despre nume se găsesc în proiect sau în permisul de construcție). Apoi, completați datele de pe site-ul de testare (numele localității), precum și data aprobării actului.

După încheierea actului, vom trece la introducerea datelor privind componența comitetului de acceptare. Comisia ar trebui să includă reprezentanți ai clientului, antreprenorului general și organizația de instalare. Mai multe informații despre relația participanților la procesul de construcție pot fi găsite aici. Pentru fiecare membru al comisiei intrăm în act următoarele date: numele organizației și poziția, numele și inițialele reprezentantului.

În urma datelor privind comitetul de acceptare, indicăm numele organizației de proiect și codul proiectului, în conformitate cu care a fost realizată lucrarea. Apoi scriem în act că testele au fost efectuate prin metoda hidrostatică.

Apoi, trebuie să completați unitatea actului, care este dedicat direct testelor hidraulice. Nu ar trebui să apară mari dificultăți de umplere. Completăm această secțiune în următoarea ordine:

1. Intrăm în actul de testare hidraulică un eșantion, care este prezentat pe această pagină, presiunea pentru care a fost testată conducta. Presiunea este indicată o dată în două unități de măsură - MPa și kg / cm2. Indicați imediat timpul în care sa efectuat testarea sistemului de încălzire.

2. Indicați valoarea căderii de presiune în timpul încercării. Datele sunt introduse în două unități simultan - MPa și kg / cm2.

3. Indicați prezența defectelor care au fost găsite în timpul sau după test.

Pe baza datelor obținute, comitetul de acceptare face concluzii cu privire la conformitatea sau neconformitatea sistemului de încălzire instalat cu documentele de proiectare și de reglementare și decide, de asemenea, dacă conducta este recunoscută că a trecut testul sau nu.

După încheierea testului, actul de testare hidraulică este semnat de toți membrii comisiei. Modificarea formei actului și abaterile de la acesta nu sunt permise.

După cum puteți vedea, procesul de completare a testului hidraulic al încălzirii nu este complicat și, dacă aveți întrebări în continuare, nu ezitați să le întrebați în comentarii și vom încerca să le răspundem cu promptitudine. Asigurați-vă că vă abonați la resursele noastre în rețelele sociale și obțineți noi recomandări privind păstrarea documentației as-construite între primele.

Actul de testare hidraulică a umplerii eșantionului sistemului de încălzire

Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

Aici puteți descărca forma unui act de testare hidraulică a sistemului de încălzire și puteți găsi informații succinte despre procesul de efectuare a acestor teste.

Pentru ce este cazul?

La sfârșitul lucrărilor de construcție și instalare se efectuează o serie de teste, sistemele de alimentare cu căldură și apă sunt verificate prin diferite metode de control.

Starea sistemului de încălzire este determinată prin efectuarea testelor hidraulice. Verificați, în principiu, puterea echipamentului (în acest caz - încălzirea). Conform rezultatelor testelor, se întocmește un act care reflectă rezultatul comportamentului lor. Punctul-cheie al acestui act este concluzia finală: poate fi pus în funcțiune un sistem testat?

Procesul de testare hidraulică

Sistemul de încălzire este verificat pentru etanșeitate la o presiune care depășește o dată și jumătate de lucru.

Condiții de testare hidraulică:

 1. Presiunea nu trebuie să fie mai mică de 0,6 bari
 2. Temperatura apei ar trebui să fie constantă
 3. Sistemul trebuie umplut cu apă treptat, cu dispozitivele de aerisire deschise, astfel încât să nu se formeze prize de aer.
 4. Analiza sistemului este efectuată folosind un manometru.

Teste de testare

 1. În prima etapă de testare hidraulică, presiunea în sistemul de încălzire crește de două ori la valoarea setată. Acest lucru se întâmplă o jumătate de oră la fiecare zece minute. În următoarele 30 de minute, trebuie îndeplinită condiția descrisă mai sus - presiunea în sistem nu trebuie să scadă sub 0,6 bar.
 2. În a doua fază de încercare, presiunea nu trebuie să scadă sub 0,2 bar. Dacă se detectează o scurgere în sistemul de încălzire, este permisă reglarea clemei utilizate pentru conectarea conductelor cu cel mult o jumătate de viraj. Dacă scurgerea persistă, indică necesitatea înlocuirii sau reparării acestei conexiuni.

Testarea hidraulica a sistemului de incalzire: procedura, actul de hidropresare

Chiar și într-un circuit de încălzire proiectat, calculat și asamblat, este posibil să apară urgențe. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a sistemului pe întreaga perioadă de încălzire, este necesar nu numai să îl inspectați, ci și să îl testați.

Trebuie menționat faptul că astfel de activități sunt necesare atunci când este pus în funcțiune un nou sistem, înainte de începerea fiecărui sezon de încălzire și după orice lucrări de întreținere și reparații.

Testarea hidraulică este cel mai frecvent tip de testare la presiune a sistemelor de încălzire, care constă în simularea unei situații de șoc hidraulic în care presiunea este de câteva ori mai mare decât valoarea standard. Scopul principal al acestui test este de a evalua etanșeitatea și, în consecință, fiabilitatea și calitatea tuturor conexiunilor și îmbinărilor existente, care sunt cunoscute a fi cele mai vulnerabile elemente, precum și sănătatea celorlalte echipamente de încălzire.

Procedura de încercare hidraulică

Procedura și regulile pentru efectuarea unui test hidraulic al unui sistem de încălzire sunt reglementate de următoarele documente de reglementare:

 • SNiP 41-01-2003 "Instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat"
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisteme sanitare interne"
 • Reguli de funcționare tehnică a centralelor termice, elaborate de Ministerul Combustibilului și Energiei al Federației Ruse, aprobate în 2003.

  Procedura de hidropresoare

  Procesul de testare a etanșeității sistemului de încălzire poate fi simplificat prin următoarele sarcini:

 • inspecția vizuală a tuturor articolelor, inclusiv echipamente, șanțuri, autostrăzi, conexiuni existente
 • spălarea sistemului de la diferite tipuri de poluare și sedimente
 • umplerea schemei cu apă cu eliberare obligatorie de aer
 • compresorul și creșterea presiunii
 • identificarea defecțiunilor și repararea lor sau concluzia că sistemul este funcțional și gata de funcționare (dacă în timpul inspecției s-ar fi repetat orice reparație, procesul ar trebui repetat)
 • întocmirea unui raport de încercare.

  Puncte importante în procedura de presare hidraulică

  1. Responsabilitatea pentru efectuarea unui test hidraulic sunt organizațiile care întrețin și operează rețeaua de încălzire. În clădirile cu mai multe apartamente există o societate de administrare, un serviciu comunal în persoana angajaților special instruiți și certificați care au autorizațiile necesare și echipamentele certificate sau un reprezentant al companiei de alimentare cu energie electrică, care are autoritatea corespunzătoare. În instituțiile administrative, sociale și de producție - angajații organizației angajați în întreținerea unor astfel de clădiri. În case particulare - un maestru, tehnician sau inginer al unei companii furnizoare de energie sau specializată.
  2. Testarea sistemului de încălzire și a unităților de încălzire trebuie efectuată separat. Prin urmare, circuitul este deconectat de la sursa de căldură, rezervorul de expansiune și conducta principală de alimentare cu apă.
  3. Sistemul trebuie umplut cu apă cu o temperatură care să nu depășească 45 ° C. În acest caz, este necesar ca presiunea de încercare să fie asigurată în punctul corespunzător al circuitului, pentru care este necesar să se elibereze complet aerul din acesta.
  4. Presiunea crește în două etape: la un lucrător standard, care este recomandat să reziste ceva timp, dar nu mai puțin de 10 minute, pentru a inspecta toate elementele pentru scurgeri în absența unor defecte, valoarea sa este adusă la probă.
  5. Valoarea minimă a presiunii hidrotesteze va depinde de indicatorul de lucru planificat în fiecare circuit (în general, ar trebui să depășească 25-50 de operare%) și să fie:

  - presiunea de încercare - 0,2 MPa

  - atunci când se utilizează radiatoare din fontă - 0,6 MPa

  - atunci când utilizați convector sau dispozitive de panou - 1,0 MPa

  - pentru ansamblul liftului - 1,0 MPa.

 • Testele sunt considerate complete, iar sistemul este presurizat dacă:

  - în decurs de 5 minute, căderea de presiune în circuitele de apă nu depășește 0,02 MPa

  - după 15 minute de testare a încălzirii panoului, presiunea a scăzut cu nu mai mult de 0,01 MPa

  - când se verifică rezistența și etanșeitatea conductei de polimer, cantitatea de picătură în decurs de 30 de minute nu depășește 0,06 MPa

  - în articulații, cusături, articulații nu se observă formarea "transpirației".

 • Documentul principal care confirmă faptul că efectuarea unui test hidraulic în deplină conformitate cu standardele este un act care trebuie completat și semnat corespunzător de către persoanele autorizate.
 • Figura 1 - Eșantionul certificatului de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  Acțiunea de hidrostresare a sistemului de încălzire

  Certificatul de testare este un document important care trebuie completat și semnat în ziua în care este criptată sistemul.

  Actul are o structură ordonată în care este necesar să se observe:

  Trebuie menționat faptul că numărul și denumirea articolelor pot varia ușor datorită tipului și complexității obiectului (casa cu mai multe etaje sau mai multe clădiri de birouri etc.), motivele testării (livrarea unei noi clădiri sau repararea sau înlocuirea elementelor individuale ale sistemului de încălzire pregătirea pentru perioada de încălzire).

  Sistem de încălzire cu încercare hidraulică

  Pentru a certifica rezultatele reușite ale testelor, este necesar să se elaboreze un act adecvat cu privire la un eșantion special, care este prezentat în acest articol. Acest document este întocmit de angajatul rețelei de încălzire și confirmă faptul că toate dispozitivele de încălzire sunt instalate și funcționează în deplină conformitate cu normele și cerințele, iar sistemul de încălzire însuși a fost supus procedurii de criptare.

  Există două modalități prin care se poate efectua un test.

  1. Primul este gabaritul și este folosit pentru sistemele tehnice și sanitare interne. Pentru acest tip de manometre sunt folosite - dispozitive speciale care înregistrează presiunea. În timpul sezonului de încălzire, dispozitivele prezintă o presiune reală de lucru în linie. Dar când se efectuează testele și se folosește un manometru, un angajat al organizației nu poate decât să afle care, ca să spunem așa, maxim, sistemul a fost testat. Se dovedește că validitatea datelor obținute în timpul testului este verificată atât de către angajatul instalației de încălzire, cât și de către inginerul operațional al companiei.
  2. A doua metodă este hidrostatică. Se consideră a fi mai eficient deoarece verifică sistemul de conducte la o presiune de 1/2 mai mare decât presiunea de funcționare standard.

  Desigur, acest lucru este corect, veți spune, dar sistemul de încălzire este fabricat din diverse materiale. Cum să fii în acest caz? Să răspundem: fiecare element fabricat dintr-un material diferit trebuie testat separat.

  Fiți atenți! În ciuda acestui fapt, întreaga procedură de verificare ar trebui să dureze cel puțin zece minute!

  În același timp, valoarea maximă pentru care presiunea poate cădea este de 0,2 MPa. Dacă toate lucrările au fost efectuate corect, în deplină conformitate cu toate cerințele, înseamnă că sezonul de încălzire poate fi început în siguranță! Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire va fi o dovadă a acestui fapt! În caz contrar, nimeni nu vă va permite să începeți încălzirea.

  Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  Înainte de fiecare sezon de încălzire, sistemul de încălzire însuși necesită o varietate de activități. Scopul lor este de a verifica dacă sistemul este potrivit pentru funcționare, dacă integritatea și rezistența structurii, alți parametri au fost păstrați. Aceasta se numește hidrotestare, iar documentul emis la sfârșitul procedurii este un act de testare hidraulică a sistemului de încălzire.

  De ce sunt necesare astfel de teste?

  Fiecare sistem de încălzire funcționează, în majoritatea cazurilor, în mod normal. Dacă în casă există doar câteva etaje, atunci presiunea de lucru a fluidului va fi de aproximativ trei sau patru atmosfere, iar în cazul în care casa este nouă etaje, atunci șase sau șapte clădiri înalte sunt "depășite" de toată lumea, deoarece au un standard de presiune de lucru - până la zece atmosfere.

  Traseul termal subteran din oraș poate avea o presiune de până la douăsprezece (!) Atmospheres. Ce facem, întrebi? Doar în astfel de condiții, se produc adesea scăderi bruște de presiune, în urma cărora acestea depășesc toate normele permise. Rezultatul unor astfel de probleme este cunoscut - acesta este așa-numitul șoc hidraulic. Și studiile hidraulice (sau, cu alte cuvinte, testele de presiune) sunt necesare pentru două lucruri:

 • verificați dacă sistemul de încălzire este capabil să funcționeze normal la presiune standard
 • aflați dacă acesta poate funcționa în condițiile critice ale unui ciocan de apă.

  Dacă nu a avut loc verificarea pentru un motiv sau altul, atunci ciocanul cu apă ar putea provoca un accident, motiv pentru care mobilierul, aparatele de uz casnic și, cel mai groaznic, vor fi turnate cu apă fiartă în apartamente.

  Cum este testul hidraulic

  Testele sunt precedate de pregătirea amănunțită, toate supapele și supapele de închidere, iar izolația este verificată. Sistemul însuși trebuie deconectat de la autostrada centrală.

  Când se efectuează lucrările pregătitoare, circuitul este umplut cu lichid. Apoi, presiunea din sistem crește (de 1 ori și jumătate mai mare decât cea standard) cu ajutorul unei pompe de presiune. Conducta este menținută în astfel de condiții timp de o jumătate de oră, dacă în acest timp presiunea nu a scăzut, înseamnă că puteți începe în siguranță sezonul de încălzire. Rezultatele inspecției sunt examinate de către angajatul rețelei de încălzire, după care se întocmește actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire.

  Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  Înainte de a începe funcționarea sistemului de încălzire pe o perioadă lungă de toamnă-iarnă, trebuie să se efectueze un set de măsuri de verificare, al căror scop este de a verifica rezistența și integritatea sistemului și alte caracteristici. Acțiunile unui astfel de plan se numesc teste hidraulice sau pur și simplu teste de presiune.

  Scopul testării hidraulice

  Practic fiecare sistem de încălzire funcționează în mod obișnuit, adică în modul standard. În clădirile cu un număr mic de etaje, presiunea normală de funcționare a agentului de răcire, de regulă, este de aproximativ 2 până la 4 atmosfere, în clădiri cu 9 etaje este deja 6, iar în clădiri mai mari nu este mai mică de 7 atmosfere.

  Pentru comparație, în centrala de încălzire urbană, care este așezată sub pământ, indicatorul de presiune atinge 12 atmosfere.

  Trebuie spus că se produc creșteri de presiune uneori neprevăzute, ceea ce duce la o creștere a rețelei de lucru mai mult decât valorile permise de norme. În acest caz, așa-numitul. "Ciocan de apă".

  Scopul principal al crimpării nu este numai testarea sistemului pentru capacitatea sa de a lucra în condiții standard, ci și pentru capacitatea sa de a rezista șocurilor hidraulice.

  Dacă, dintr-un anumit motiv, sistemul nu a fost testat, consecințele șocurilor hidraulice ar putea fi accidente care duc la aprinderea apei în spațiile rezidențiale, ceea ce duce la deteriorarea mobilierului, mașinilor și echipamentelor, pereților și plafoanelor.

  Procesul de efectuare a crimpării

  Înainte de a începe testarea, sistemul trebuie să fie pregătit pentru ei. Pentru a face acest lucru, se efectuează o revizie a supapelor existente, iar garniturile sunt ambalate succesiv pe toate valvele. Apoi conductele inspectează și repară izolația. Sistemul însuși trebuie să fie "tăiat" din conducta principală cu ajutorul dopurilor.

  După ce au fost luate toate măsurile necesare, sistemul este umplut cu apă de la robinet. Cu ajutorul unei pompe opressovochnogo a crea o suprapresiune, a cărei valoare depășește timpul de lucru în 1.5. Presiunea creată în acest mod trebuie menținută în sistem timp de 30 de minute.

  Dacă, după ce a trecut timpul setat, nu a scăzut, sistemul este absolut pregătit pentru funcționare. Acceptă testarea hidraulică a inspectorului invitat al sistemului de încălzire.

  Actul de testare hidraulică

  O indicație clară a faptului că operațiunile de presare au fost efectuate sunt întocmirea unui act special de către o persoană autorizată.

  Un act de testare hidraulică a unui anumit sistem de încălzire, întocmit de inspector, confirmă faptul că întreaga gamă de lucrări a fost efectuată în conformitate cu standardele și reglementările și că au fost susținute cu succes.

  Testarea sistemelor de încălzire poate fi efectuată în două moduri: manometrice (concepute pentru sistemele interne sanitare și tehnice) și hidrostatice.

  Ultima metodă este considerată mai eficientă - verifică performanța sistemului la o presiune cu 50% mai mare decât valoarea medie de funcționare.

  A doua metodă, adică teste manometrice, se realizează cu ajutorul manometrelor - instrumente speciale care fixează presiunea. În timpul funcționării normale, aceste instrumente demonstrează nivelul presiunii curente din sistem.

  În procesul de testare a presiunii cu ajutorul unui manometru, inspectorul verifică exact ce presiune în exces a fost testat. Ca urmare, inspectorul, împreună cu inginerul de service, verifică acuratețea testelor hidraulice efectuate.

  Diferite materiale ale sistemului sunt testate pentru momente diferite, dar testul nu trebuie să dureze mai puțin de 10 minute. Pentru sistemele de încălzire, căderea maximă de presiune este considerată a fi egală cu 0,02 MPa.

  Executat și proiectat corespunzător, conform normelor oficiale, testarea sistemelor de încălzire este o condiție necesară pentru începerea următorului sezon de încălzire.

  Certificat de testare hidraulică

  Începerea funcționării sistemului de încălzire este precedată de activitățile de verificare. Ei demonstrează puterea sistemului și integritatea acestuia. Testele, numite crimpări, imită presiunea obișnuită de lucru în sistem și așa-numita condiție a ciocanului de apă. Cu privire la activitățile de verificare atestă actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire. Acest document este întocmit de o persoană autorizată și confirmă că toate lucrările au fost efectuate în conformitate cu standardele și că sistemul este pe deplin operațional.

  Un act de teste hidraulice întocmit pe baza rezultatelor conține informații despre persoanele care au efectuat testul, valorile presiunii de încercare și secvența de operațiuni indicate. Reprezentanții organizației de operare, supravegherea tehnică a clientului și organizația de construcție și instalare și-au pus semnăturile pe document.

  Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  În casa construită în 2004, dezvoltatorul a construit șanțuri de polipropilenă. Pe timp de noapte, riser a izbucnit în apartament, vecinii au fost inundate, societatea de administrare a anunțat imediat vinovat de proprietari, în cazul în care a avut loc decalajul, cum de a determina a cui vina?

  Care este cel mai important lucru pentru proprietarul unui apartament într-o clădire nouă în etapa de reparații? Este corect că toate sistemele de inginerie funcționează exact și corect ca un ceas. Și pentru a fi siguri că nu se va întâmpla nimic în viitor, este necesar să se efectueze testarea presiunii sistemului de încălzire din apartament.

  În acest an, au intrat în vigoare noile cerințe ale MOEK pentru acceptarea locuințelor pentru sezonul de încălzire. Inovațiile includ nu numai cerințele în sine, ci și o nouă formă a Legii crimpării.

  Ce se poate face dacă o conductă de apă caldă sa rupt, iar Codul penal a făcut proprietarul responsabil

  Vara este sezonul fierbinte pentru a pregăti sistemul de încălzire pentru noul sezon de încălzire, iar clădirile administrative nu fac excepție.

  Cum se elaborează un certificat de testare a presiunii sistemului de încălzire - regulile pentru formularul de înregistrare

  După finalizarea lucrărilor legate de încovoierea sistemului de încălzire, se întocmește un document special care confirmă faptul că structura de alimentare cu căldură este pregătită pentru iarnă. Pentru aceasta există un formular special. Se numește actul de îndoire a sistemului de încălzire.

  Principala sarcină a acestui tip de lucrări de instalații sanitare este de a testa calitatea ansamblului conductei, de a determina cât de pregătită este pentru funcționare, de a verifica etanșeitatea tuturor îmbinărilor. Dacă sunt detectate defecte care nu au fost vizibile în timpul examinării externe, acestea trebuie eliminate.

  Testarea la presiune este considerată o etapă importantă în amenajarea aprovizionării cu căldură în clădiri în diverse scopuri.

  Lucrarea se desfășoară în anumite situații:

  • înainte de sezonul toamna-iarnă;
  • după instalarea noului circuit de încălzire;
  • când a fost finalizată repararea sau reconstrucția întregii căi de încălzire sau a secțiunii sale;
  • după lucrările de construcție efectuate în clădire.

  Tipuri de sertizare

  Acest proces este un test al sistemului de alimentare cu căldură, care presupune creșterea presiunii în conductă prin injectarea de aer sau lichid și disting între:

  1. Confecționarea hidraulică, produsă cu ajutorul pompelor care alimentează apă în sistem. Rezultatul este o informație cu privire la puterea sa.
  2. Testarea presiunii pneumatice pentru a evalua etanșeitatea articulațiilor structurii în ansamblu. Se efectuează folosind pompe electrice sau manuale care forțează aerul în țevi.

  Cea mai periculoasă dintre ele este considerată testul pneumatic, iar această circumstanță trebuie luată în considerare deoarece, în caz de eventuale deteriorări, aerul injectat nu numai că va începe să iasă rapid, dar va exista și probabilitatea unor rafale. Experții recomandă să nu se depășească presiunea aerului furnizat peste 0,15 MPa.

  Conform standardelor tehnice, atunci când se aplică metoda hidraulică, presiunea injectată nu poate depăși presiunea de lucru cu 20-30% și cu 40-50% în timpul încercărilor pneumatice. Această cifră este indicată în actul de efectuare a crimpării sistemului de încălzire.

  Secvența de îndoire a sistemului de încălzire

  Acest tip de lucrări trebuie planificate în avans și, prin urmare, înainte de a fi efectuate, se pregătește documentația relevantă:

  1. Îmbrăcăminte - o admitere semnată de persoana responsabilă a organizației care deservește rețeaua de încălzire.
  2. Schema secțiunilor centrului de încălzire, unde se va efectua o inspecție, cu indicarea locurilor de eliberare a presiunii.
  3. Lista angajaților autorizați să efectueze teste, inclusiv oficialul responsabil.
  4. Schema de identificare a specialiștilor din zonă, indicând mijloacele care asigură comunicarea între ele.
  5. Descrierea procedurii de testare și a procesării datelor.

  Înainte de a începe echipamentul de pompare, se efectuează o inspecție vizuală a conexiunilor și starea în care sunt amplasate supapele de oprire. De asemenea, pentru izolarea sistemului de încălzire de la conducta de alimentare cu apă, sunt instalate prize.

  Apoi, în conformitate cu procedura, cazanul de încălzire și rezervorul de expansiune sunt deconectate, nu mai mult de o dată la 4-6 ani, acestea spală conductele din sedimente și resturi. Această procedură trebuie efectuată, altfel datorită prezenței unui strat gros de placă pe suprafața interioară a conductei, conductivitatea termică este redusă semnificativ. Spălarea se face în mod diferit, în funcție de starea tehnică a structurii de încălzire.

  La efectuarea unei prese hidraulice, sistemul spălat este umplut cu apă, după care compresorul este conectat la supapa de scurgere. Presiunea este ridicată la valoarea dorită și se monitorizează performanța pe manometru. Atunci când nu există puncte slabe în țevi, care de obicei dau imediat o scurgere, nu vor exista fluctuații semnificative de presiune pe dispozitiv. În cazul unei scăderi puternice a acestui indicator, ar trebui găsită o scurgere, ceea ce nu este dificil de făcut.

  Pneumatica se realizeaza cu ajutorul unei pompe speciale. Pentru a facilita găsirea defectelor în articulații, trebuie să se aplice o soluție de săpun înainte de testare. Pompa este conectată la sistem și aerul este forțat în țevi. Acțiunile ulterioare sunt similare cu cele din timpul presei hidraulice. În același timp, este necesar să vă amintiți respectarea reglementărilor de siguranță.

  Când se detectează rafalele sau slăbirea, defectele trebuie reparate și apoi verificate din nou. Această procedură se repetă până când sistemul este complet etanșat.

  Testarea la presiune este efectuată de specialiști din organizațiile care au acces, cunoștințe și abilități relevante. Ei ar trebui să poată urmări secvența activităților de lucru, cu condiția asigurării securității. La sfârșit, completați forma actului de presare a sistemului de încălzire.

  Documentarea muncii efectuate - act

  Actul de testare a presiunii este un document oficial cu forță juridică, care confirmă faptul că:

  • testele au fost efectuate în întregime în conformitate cu programul elaborat de inginer, în conformitate cu reglementările aplicabile;
  • sistemul de alimentare cu căldură este în stare de funcționare și pregătit pentru funcționare;
  • în caz de urgență în timpul perioadei de încălzire, responsabilitatea pentru aceasta va fi suportată de una dintre părți sau de ambele părți, iar vinovatul va plăti daune.

  Sub forma unui act de testare hidraulică a sistemului de încălzire, există coloane care se completează complet și cât mai precis cu putință.

  Acestea indică:

  • numele obiectului care urmează să fie verificat;
  • data și ora testării presiunii;
  • zona de testare, care poate fi, de exemplu, o centrală de încălzire sau un nod separat;
  • dispozitive utilizate;
  • rezultatele inspecției vizuale a îmbinărilor, cusăturilor etc.;
  • valoarea presiunii de lucru și sarcina sistemului și durata încercării;
  • valorile de pe ecartament la sfârșitul testului;
  • scăderea presiunii;
  • informații privind eliminarea scurgerilor și a altor defecte;
  • concluzia că sistemul este pregătit pentru funcționare;
  • semnaturi autorizate.

  Actul de presare al centralei termice este semnat în ziua testării sistemului. Acest document ar trebui să fie aprobat de persoanele responsabile ale întreprinderii care a desfășurat activitatea, precum și de organul de supraveghere tehnică și de societatea de administrare.

  Testarea hidraulica a sistemului de incalzire: procedura, actul de hidropresare

  Chiar și într-un circuit de încălzire proiectat, calculat și asamblat, este posibil să apară urgențe. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a sistemului pe întreaga perioadă de încălzire, este necesar nu numai să îl inspectați, ci și să îl testați. Și una dintre aceste metode este hidropresarea.

  Trebuie menționat faptul că astfel de activități sunt necesare atunci când este pus în funcțiune un nou sistem, înainte de începerea fiecărui sezon de încălzire și după orice lucrări de întreținere și reparații.

  Testarea hidraulică este cel mai frecvent tip de testare la presiune a sistemelor de încălzire, care constă în simularea unei situații de șoc hidraulic în care presiunea este de câteva ori mai mare decât valoarea standard. Scopul principal al acestui test este de a evalua etanșeitatea și, în consecință, fiabilitatea și calitatea tuturor conexiunilor și îmbinărilor existente, care sunt cunoscute a fi cele mai vulnerabile elemente, precum și sănătatea celorlalte echipamente de încălzire.

  Procedura de încercare hidraulică

  Procedura și regulile pentru efectuarea unui test hidraulic al unui sistem de încălzire sunt reglementate de următoarele documente de reglementare:

  • SNiP 41-01-2003 "Încălzire, ventilație și aer condiționat";
  • SNiP 3.05.01-85 "Sisteme sanitare și tehnice interne";
  • Reguli de funcționare tehnică a centralelor termice, elaborate de Ministerul Combustibilului și Energiei al Federației Ruse, aprobate în 2003.

  Procedura de hidropresoare

  Procesul de testare a etanșeității sistemului de încălzire poate fi simplificat prin următoarele sarcini:

  • inspecția vizuală a tuturor articolelor, inclusiv echipamente, șanțuri, autostrăzi, conexiuni existente;
  • estomparea sistemului de la diferite tipuri de poluare și sedimente;
  • umplerea schemei cu apă cu eliberare obligatorie de aer;
  • conectarea compresorului și creșterea presiunii;
  • depanare și de reparații sau concluzie cu privire la sănătatea și disponibilitatea pentru funcționarea sistemului (în cazul în care auditul este necesar pentru a efectua orice lucrări de reparații, se repetă procesul);
  • întocmirea unui raport de încercare.

  Puncte importante în procedura de presare hidraulică

  1. Responsabilitatea pentru efectuarea unui test hidraulic sunt organizațiile care întrețin și operează rețeaua de încălzire. În clădirile cu mai multe apartamente există o societate de administrare, un serviciu comunal în persoana angajaților special instruiți și certificați care au autorizațiile necesare și echipamentele certificate sau un reprezentant al companiei de alimentare cu energie electrică, care are autoritatea corespunzătoare. În instituțiile administrative, sociale și de producție - angajații organizației angajați în întreținerea unor astfel de clădiri. În case particulare - un maestru, tehnician sau inginer al unei companii furnizoare de energie sau specializată.
  2. Testarea sistemului de încălzire și a unităților de încălzire trebuie efectuată separat. Prin urmare, circuitul este deconectat de la sursa de căldură, rezervorul de expansiune și conducta principală de alimentare cu apă.
  3. Sistemul trebuie umplut cu apă cu o temperatură care să nu depășească 45 ° C. În acest caz, este necesar ca presiunea de încercare să fie asigurată în punctul corespunzător al circuitului, pentru care este necesar să se elibereze complet aerul din acesta.
  4. Presiunea crește în două etape: la un lucrător standard, care este recomandat să reziste ceva timp, dar nu mai puțin de 10 minute, pentru a inspecta toate elementele pentru scurgeri; în lipsa unor defecte, valoarea sa este adusă la judecată.
  5. Valoarea minimă a presiunii hidrotesteze va depinde de indicatorul de lucru planificat în fiecare circuit (în general, ar trebui să depășească 25-50 de operare%) și să fie:
   - presiunea de încercare - 0,2 MPa;
   - când se utilizează radiatoare din fontă - 0,6 MPa;
   - atunci când se utilizează convector sau dispozitive de panou - 1,0 MPa;
   - pentru unitatea liftului - 1,0 MPa.
  6. Testele sunt considerate complete, iar sistemul este presurizat dacă:
   - în decurs de 5 minute, căderea de presiune în circuitele de apă nu depășește 0,02 MPa;
   - după 15 minute de testare a încălzirii panoului, presiunea a scăzut cu nu mai mult de 0,01 MPa;
   - atunci când se verifică rezistența și etanșeitatea conductei de polimer, cantitatea de căldură în decurs de 30 de minute nu depășește 0,06 MPa;
   - nu se observă formarea de "transpirație" în articulații, cusături, articulații.
  7. Documentul principal care confirmă faptul că efectuarea unui test hidraulic în deplină conformitate cu standardele este un act care trebuie completat și semnat corespunzător de către persoanele autorizate.

  Figura 1 - Eșantionul certificatului de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  Acțiunea de hidrostresare a sistemului de încălzire

  Certificatul de testare este un document important care trebuie completat și semnat în ziua în care este criptată sistemul.

  Actul are o structură ordonată în care este necesar să se observe:

  • data testării și completarea actului;
  • numele obiectului și adresa acestuia;
  • persoane responsabile;
  • parametrii de încercare hidraulici:
  • locația sau locul inspecției (conductă, linia principală, unitatea termică etc.);
  • valorile presiunilor de lucru și ale încercărilor și timpul de întreținere a acestora;
  • ecartament la sfârșitul testului;
  • scăderea presiunii;
  • rezultatele inspecției elementelor principale ale sistemului (inclusiv starea cusăturilor, îmbinărilor, ventilelor, izolației termice etc.);
  • lista de reparații (dacă este necesar);
  • concluzie privind operabilitatea și disponibilitatea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă;
  • semnături.

  Trebuie notat că numărul și denumirea articolelor pot varia ușor datorită tipului și complexității obiectului (casa cu mai multe etaje sau private, clădirea de birouri etc.), motivele testării (punerea în funcțiune a unei noi clădiri sau a unui sistem, repararea sau înlocuirea elementelor individuale ale circuitului de încălzire, pregătirea anuală pentru perioada de încălzire).

  Documentație executivă

  Alte acte

  Alte acte de construcție descărcare.

  Acte pentru construirea rețelei de gaze și petrol:

  1 Actul de acceptare a sistemului de distribuție a gazelor încheiat cu construirea obiectului, descărcare formular doc, descărcare rar.

  2 Actul de rupere a traseului conductei, exemplu download doc, download rar.

  3 Actul de purjare conductei, descărcare formular doc, descărcare rar.

  4 Act de curățare a unei conducte de gaze, exemplu descărcare jpg, descărcare zip

  5 Actul de control vizual și de măsurare (VIC) de îmbinări sudate, doc descărca formă, descărca rar.

  5 Actul de transfer al secțiunii conductei de către client la producătorul de lucrări pentru producerea de reparații capitale, descărcare formular doc, descărcare zip.

  6 Acte de transfer al funcționării dispozitivelor tehnice (GRPSH, etc.), formular de descărcare doc, descărcare rar.

  7 Acte de transfer de funcționare a dispozitivelor de blocare, formular de descărcare doc, descărcare rar.

  8 Act de testare a dispozitivelor tehnice, descărcare formular doc, descărcare rar.

  9 Actul de acceptare și transferul documentației executive a ITD, exemplu doc ​​download, download zip.

  10 Actul privind acceptarea conductelor puse și neexpuse, de exemplu descărcarea documentului, descărcarea zipului.

  11 Act privind punerea în funcțiune a reviziei conductei de gaz finalizate, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  12 Actul privind umplutura, dezosarea conductei puse, exemplul descărcării xls, descărcarea zipului.

  13 Legea privind controlul integrității stratului izolator al conductei, descărcare xls exemplu, descărcare zip.

  14 Actul privind rezultatele testării produselor pentru a se conforma acestora. documentație, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  15 Act privind rezultatele inspecției produselor ICP, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  16 Actul privind rezultatele inspecției produselor, o inspecție vizuală continuă, exemplu descărcare excel xls, descărcare zip.

  17 Actul de control al calității, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  18 Actul privind calitatea reală și capacitatea de balastare a produselor, de exemplu descărcare xls, descărcare zip.

  19 Actul de testare preliminară a conductei, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  20 Actul testului de rezistență a conductelor pneumatice, descărcare xls exemplu, descărcare zip.

  21 Act de testare pneumatică a unei conducte de gaz, exemplu descărcare jpg, descărcare zip.

  22 Act de curățare a cavității și de calibrare a conductei, de exemplu descărcare xls, descărcare zip.

  23 Actul de testare preliminară a unui ansamblu conductei de gaze, descărcare xls exemplu, descărcare zip.

  24 Act VIC de suduri, de exemplu descărcare jpg, descărcare zip.

  25 Actul privind rezultatele controlului de intrare al MTP - Boby, exemplu zip download.

  Acte pentru construirea unei rețele de alimentare cu apă și canalizare:

  1 Actul de efectuare a testării hidraulice a conductei de presiune pentru rezistență și etanșeitate, descărcare formular doc, download rar.

  2 Act de efectuare a spălării și dezinfectării conductelor HGSV, descărcare formular doc, descărcare rar.

  3 Act de efectuare a spălării conductelor, de exemplu descărcare jpg, descărcare zip.

  5 Act de încercare hidrostatică sau manometrică pentru etanșeitatea conductelor, descărcare formular doc, descărcare rar.

  6 Acțiunea de teste de etanșeitate hidrostatică sau manometrică, de exemplu, descărcați jpg, descărcați zip.

  7 Act de testare a sistemului de canalizare internă și de drenaj jgheab, descărca doc form, descărca rar.

  8 Actul de testare a sistemului de canalizare internă și a sistemelor de drenaj, de exemplu descărcare jpg, descărcare zip.

  9 Actul de testare a alimentării cu apă internă pentru pierderi de apă, formular de descărcare doc, descărcare rar.

  10 Act de testare individuală a echipamentelor (pompe, încălzitoare de apă, etc.), formular de descărcare doc, descărcare rar.

  11 Actul de testare individuală a echipamentului (stația de pompare), de exemplu descărcare jpg, descărcare zip.

  12 Actul de acceptare a sistemului și a emisiilor de canalizare menajeră, de exemplu descărcare doc, descărcare rar.

  13 Legea privind efectuarea testării hidraulice a unei conducte de presiune pentru rezistență și etanșeitate, descărcare formular doc, descărcare rar.

  14 Actul privind testul hidraulic de acceptare al conductei de flux liber pentru etanșeitate, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  15 Actul Regatului Unit cu privire la acceptarea conductei de testare hidraulică fără presiune pentru etanșeitate, exemplu 2 descărcare doc, descărcare zip

  16 Act NVK despre efectuarea de acceptare hidraulice test de etanșeitate tubulatură de etanșeitate, de exemplu descărcare doc, download zip

  17 Actul de instalare completă a stației de pompare și unitatea de pompare, exemplu download jpg, download zip.

  18 Actul lucrărilor efectuate asupra instalării izolației conductelor din sistemul de canalizare, exemplu jpg download, zip download

  19 Actul de inspecție a structurilor de canalizare furtună, descarca formularul xls.

  Acte privind construirea rețelei de încălzire:

  1 Act de punere în funcțiune a sistemului de încălzire, descărcare formular pdf, descărcare rar.

  2 Actul privind spălarea rețelei de încălzire, descărcarea documentului, descărcarea rar.

  Acte de lucru electric:

  1 Act de control al intrărilor (cu privire la rezultatele materialelor de testare, echipament, etc.), exemplu download doc.

  2 Actul de pregătire a părții de construcție pentru producerea de lucrări electrice, formularul de descărcare doc, descărcare zip.

  3 Actul de pregătire a părții clădirii a spațiilor pentru producerea de lucrări electrice, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  4 Act de verificare a rețelei de iluminat pentru funcționarea și corectitudinea instalării automatelor instalate, descărcare formular doc, descărcare zip.

  5 Act de verificare a rețelei de iluminat pentru funcționarea și instalarea corectă a automatelor instalate, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  6 Act de verificare a rețelei de iluminare pentru aprinderea corectă a iluminării interioare, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  7 Actul de pregătire tehnică a lucrărilor de instalare electrică, formular de descărcare doc, descărcare cu zip.

  8 Actul de pregătire tehnică a lucrărilor de instalare electrică, exemplul 1 download doc, descărcare rar.

  9 Actul de pregătire tehnică a instalației electrice, exemplu 2 descărcare jpg + pagina 2, descărcare zip

  10 Actul de pregătire tehnică a instalației electrice, exemplul 3 descărcare doc, descărcare zip

  11 Actul de pregătire tehnică a lucrărilor de instalare electrică, exemplul 4 download doc, descărcare zip

  12 Actul de admitere a instalației electrice în exploatare, formularul de descărcare a docului, descărcare rar.

  13 Actul de acceptare a unui șanț pentru instalarea prin cablu, exemplu jpg download, descărcare zip

  14 Actul privind lucrările de instalare electrică la construcția dispozitivelor de protecție electrochimică (VSN012-88), descărcarea documentului

  15 Actul de acceptare a echipamentului electric pentru instalare (VSN012-88), descărcare formular doc

  16 Actul de rupere a axelor de împământare subterană dintr-o bandă, exemplu descărcare jpg + 2p, descărcare zip.

  17 Act de verificare a fiabilității dispozitivelor de fixare, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  18 Actul de acceptare a transferului de documentație executivă, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip

  19 Actul de livrare a echipamentului, exemplu descarcă doc, descarcă zip

  20 Actul de livrare a contoarelor apartamentului, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip

  21 Act privind conexiunea temporară de alimentare la existente TP, RTP, exemplu de descărcare pdf, descărcați zip.

  Acte pentru pictura:

  1 Act de inspecție și de control al calității de pregătire a structurilor metalice pentru lucrările de protecție împotriva coroziunii, formularul 1, exemplu descărcare cuvânt doc, descărcare zip

  2 Actul de inspecție și de control al calității de pregătire a structurilor metalice pentru lucrările de protecție împotriva coroziunii, formular 2, de exemplu descărcare cuvânt doc, descărcare zip

  3 Actul privind acceptarea preparatelor anticorozive ale structurilor metalice ACP, formularul 3, exemplu, descărcarea cuvântului doc, descărcarea zipului

  Acte privind ventilația și aerul condiționat:

  1 Act de lucru privind punerea în funcțiune a sistemelor de ventilație și aer condiționat, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  2 Act privind finalizarea punerii în funcțiune a sistemelor de ventilație, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  3 Actul de testare individuală a echipamentelor de sisteme de ventilație, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  4 Actul de acceptare și punerea în funcțiune a sistemelor de ventilație, de exemplu descărcarea documentului, descărcarea zipului

  5 Actul comisiei de lucru privind acceptarea echipamentului după testarea completă, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  6 Act de testare a sistemelor de conducte de drenaj, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  7 Actul de acceptare a sistemelor de aer condiționat, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  8 Act de încercare hidrostatică sau test de etanșeitate manometrică, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip

  9 Actul de testare individuală a echipamentelor de aer condiționat, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  10 Act privind finalizarea punerii în funcțiune a sistemului de aer condiționat, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  11 Actul de spălare a sistemului de răcire al unităților ventilatorului ventilatorului, de exemplu descărcarea documentului, descărcarea zipului

  Fapte de alarmă de incendiu, APS și SOUE, sistem de aspersoare:

  1 Act de alarmă de incendiu de inspecție, formular de descărcare doc, download zip.

  2 Actul de transfer al echipamentelor, produselor și materialelor la instalare (sub forma Comitetului de Stat pentru Statistică al Federației Ruse), descărcați formularul doc, descărcați rar.

  3 Actul de pregătire a clădirilor, structurile pentru producerea lucrărilor de instalare, formularul de descărcare doc, descărcarea zip.

  4 Act de finalizare a lucrărilor de instalare, descărcare formular doc, download zip.

  5 Actul de finalizare a lucrărilor de instalare a sistemului APS, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  6 Act de măsurare a rezistenței izolației cablurilor electrice, formular de descărcare doc, descărcare cu zip.

  7 Act de finalizare a punerii în funcțiune, formular de descărcare doc, descărcare zip.

  8 Actul privind finalizarea lucrărilor de punere în funcțiune a PND al sistemului SPA și SOUE, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  9 Actul de testare termică a sistemului de încălzire cu privire la efectul de acțiune, de exemplu download doc, download rar.

  10 Actul de verificare a instrumentelor și a echipamentelor de automatizare, descărcare formular doc, descărcare rar.

  11 Actul de acceptare pentru funcționarea echipamentelor de automatizare, formular de descărcare doc, descărcare rar.

  12 Actul de acceptare a echipamentului tehnic al APS și al SOUE în exploatare (Actul de acceptare a unui sistem de alarmă), exemplu doc ​​download, download zip.

  13 Actul de pregătire tehnică a sistemului de alarmă de incendiu, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  14 Actul de testare hidrostatică sau manometrică a scurgerilor - sistem de stingere a incendiilor cu sprinklere), de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  15 Legea privind acceptarea echipamentelor tehnice ale armei de foc în funcțiune - sistem automat de alarmă de incendiu APS, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  16 Acțiunea de spălare a sistemului de stingere a incendiilor prin aspersoare, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  Acte pentru construirea unei rețele de comunicații, SCS, control acces:

  1 Act de testare individuală a echipamentului pentru SCS, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  2 Actul privind acceptarea echipamentului tehnic pentru SCS în exploatare, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  3 Actul de pregătire tehnică a sistemelor SCS, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  4 Acțiunea de etanșeitate a cablului pe secțiunea de amplificare montată (din formularul 18 MVLKS), descărcare formular doc, descărcare zip.

  5 Act de testare individuală a echipamentelor de control al accesului, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  6 Actul de acceptare a sistemelor de control al accesului, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  Lift Instalare Fapte:

  1 Act de inspecție tehnică completă a liftului (de la un laborator de testare acreditat), descărcați formularul doc, descărcați rar.

  2 Actul de acceptare a liftului în exploatare (formularul PUBEL), formular de descărcare doc, descărcare rar.

  Acte pe drumuri:

  1 Actul de eșantionare a materialelor pentru marcarea drumurilor, formularul de descărcare a docului, descărcare rar.

  Acte pentru construirea stației de bază:

  1 Actul de acceptare a muncii efectuate pe containerul de garnituri de dispozitiv, de exemplu download doc, download zip.

  2 Actul de acceptare a lucrărilor de instalare și de împământare a structurilor metalice ale traseului de alimentare, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  3 Actul de acceptare a lucrărilor de fixare, tăiere, împământare HF - alimentator, instalare și etanșare a conectorilor HF p, descărcare doc exemplu, descărcare zip.

  4 Actul de acceptare a sistemului de putere, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  5 Actul de acceptare a muncii efectuate de sistemul climatic, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  6 Actul de acceptare tehnică a echipamentului tehnologic al stației de bază, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  Acoperirea acoperișului:

  1 Actul de acceptare a acoperișului, documentul de descărcare a formularului, descărcare rar.

  2 Act de măsurare / măsurare a acoperișului, exemplu descărcare doc, descărcare zip

  3 Act de inspecție a acoperișului, un exemplu de descărcare doc, descărcați zip

  Actele utilizate pe căile ferate ale Căilor Ferate Ruse:

  1 Act de instalare a casetei de cablu, formularul de descărcare doc, descărcare zip

  2 Defect de la o stație de tracțiune, formular de descărcare doc, download zip

  3 Act de deteriorare a rețelei de contact, formular de descărcare doc, descărcare zip

  4 Actul de deteriorare a dispozitivelor de alimentare cu energie pentru sisteme de semnalizare și a altor consumatori nefericiți, descărcați formularul doc, descărcați zip

  5 Act privind încălcarea funcționării normale a materialului rulant auto-propulsat special al JCSS, formular de descărcare doc, descărcare zip

  Acte pentru lucrări generale de construcții:

  1 Actul de sigilare a locurilor de intrare și ieșire a comunicațiilor de proiectare, formularul de descărcare doc, descărcare rar.

  2 Actul privind efectuarea unui test hidraulic al unei conducte sub presiune pentru etanșeitate, descărcare formular doc, descărcare rar.

  3 Actul de defalcare a axelor de obiect de construcție de capital pe teren, descarca doc form, download rar.

  4 Actul de defalcare a axelor unui obiect de construcție de capital pe teren, exemplu 1 descărcare doc, descărcare zip.

  5 Actul de rupere a axelor unui obiect de construcție de capital pe teren, exemplu 2 descărcare jpg + 2p, descărcare zip.

  6 Actul de rupere axele unei clădiri, exemplu descărcare jpg + 2p, descărcare zip.

  7 Actul de rezultatele de testare amestec de pietriș-nisip de aceste. documentație, exemplu download jpg, download rar.

  8 Actul privind rezultatele testării supapelor pentru a se conforma acestora. documentație, exemplu download jpg, download rar.

  9 Actul privind rezultatele testelor de mastic bitum-polimer pentru conformitate cu acestea. documentație, exemplu download jpg, download rar.

  10 Act de anchetă a conductelor de cablu, de exemplu download doc, download rar.

  11 Act de inspecție a canalelor de cablu în șanțuri înainte de închidere. Descarcă jpg, download rar.

  11a Actul de inspecție a conductelor de cablu în tranșee și canale înainte de închidere descărcare doc, descărcare zip

  12 Act de inspecție a grămezi de țevi înainte de scufundare, exemplu descărcare xls, descărcare zip.

  13 Actul de acceptare a unui câmp de piloți, exemplu descărcare xls, descărcare zip.

  14 Certificat de acceptare intermediară pentru structurile critice, de exemplu descărcare jpg, descărcare zip.

  15 Actul de curățare a cavității bastoanelor la efectuarea lucrărilor de sudare și asamblare, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  16 Legea privind fixarea rutei, platforma (VSN012-88), formularul de descărcare doc

  17 Legea privind sudarea unei garanții în comun, site (VSN012-88), descărcare formular doc

  18 Actul privind sudarea găurilor tehnologice (VSN012-88), descărcare formular doc

  19 Actul de acceptare a macaralei, unitatea de primire și pornire a dispozitivelor de curățare pentru punere în funcțiune și umplere (VSN01-88), descărcare formular doc

  20 Act privind protecția terestră și lucrări de protecție la fund (VSN012-88), formularul de descărcare a docului

  21 Legea privind execuția lucrărilor de excavare (la sediile SA "Căile Ferate Rusiei"), descărcarea formularului de document, descărcarea zipului

  Acte generale:

  1 Act de acceptare a transferului de echipamente la instalare, descărcare formular doc, descărcare rar.

  1a Act de transfer de echipament, de exemplu descărcare doc, descărcare zip

  2 Actul de primire a transferului obiectului la locul de muncă, descărcare de exemplu doc.

  3 Actul de acceptare în exploatare, exemplu descarcă doc.

  4 Act de verificare a proprietăților tehnologice ale electrozilor, descărcare formular doc, descărcare rar.

  5 Act de finalizare a instalării și punerii în funcțiune, descărcare de exemplu doc.

  6 Actul de organizare și punere în aplicare de transfer de urgență și de investigare a cauzelor accidentului, descărcați doc, descărcați formularul rar.

  7 Actul de acceptare a tranșelor pentru instalarea prin cablu, exemplu download jpg, download rar.

  8 Actul comitetului de lucru pentru acceptarea muncii efectuate la sediu, exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  9 Actul de acceptare și transferul documentației executive a ITD, exemplu doc ​​download, download zip.

  10 Actul privind umplutura, dezosarea conductei puse, exemplu descărcare xls, descărcare zip.

  11 Legea privind controlul integrității stratului izolator al conductei, descărcare exemplu xls, descărcare zip.

  12 Act de verificare a calității stratului de protecție aplicat, de exemplu descărcare xls, descărcare zip.

  13 Actul de control al calității introducerii, descărcare doc exemplu, descărcare zip.

  14 Actul de acceptare a echipamentului după verificarea gradului de pregătire a construcției, de exemplu, descărcare jpg, descărcare zip.

  15 Act VIC de suduri, de exemplu descărcare jpg, descărcare zip.

  16 Actul de transfer la întreținerea temporară operațională și sanitară a unui obiect, exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  17 Act privind conformitatea parametrilor proiectului de construcție (reconstituit, reparat) al documentației de construcție de capital, inclusiv cerințele echipamentului instalației de construcție de capital cu dispozitive de măsurare a resurselor energetice utilizate, descărcare document de descărcare, formular de descărcare zip.

  18 Legea privind conformitatea instalației construite (reconstruite) cu cerințele reglementărilor tehnice, descărcarea docului, descărcarea formularului zip.

  19 Legea privind conformitatea instalației de construcții construite, reconstruite cu cerințele tehnice, formularul de document de descărcare, descărcarea cu zip.

  20 Actul privind acceptarea conductelor prevăzute și descoperite (VSN012-88), descărcarea formularului doc

  21 Legea privind controlul integrității stratului izolator al unei conducte îngropate (VSN012-88), formularul de document de descărcare

  22 Actul de evaluare a calității izolației realizat prin construirea secțiunilor subterane ale conductei, metoda polarizării catodului (VSN01-88), descărcare de pe doc

  23 Act privind curățarea cavității conductei (VSN012-88), descărcare formular doc

  24 Act de încercare hidraulică, pneumatică, rezistență combinată, test de scurgere (VSN012-88), descărcare formular doc

  25 Legea privind testarea preliminară a conductei și secțiunile din categoriile B și 1 (BCH012-88), formularul de descărcare doc

  26 Actul de acceptare intermediară a zonelor de conectare ale CS, NPS, unități de primire și de pornire pentru dispozitive de purificare, unități de măsurare a gazelor și de reducere a gazelor (VSN01-88)

  27 Actul de stabilire a unui caz de protecție nu este tranziția conductei prin șosea, calea ferată (VSN01-88), formularul de descărcare a documentului

  28 Actul de acceptare intermediară a trecerii conductei prin șosea, calea ferată (VSN012-88), descărcarea documentului

  29 Act privind verificarea instalării conductei în secțiunea transversală a traversării barierei de apă (VSN012-88), descărcarea documentului

  30 Actul de acceptare intermediară a liniei de trecere a conductei printr-o barieră de apă (VSN012-88), descărcare formular doc

  31 Legea privind pregătirea geodezică a rutei, site (VSN012-88), formularul de descărcare doc

  32 Actul privind rezultatele verificării produselor pentru conformitatea cu documentația tehnică (BCH012-88), descărcarea formularului doc

  33 Actul privind rezultatele inspecției produselor, un exemplu de completare zip download.

  34 Actul privind umplerea conductei puse (VSN01-88), descărcare formular doc

  35 Actul de acceptare a șanțului finisat pentru ouat (VSN012-88), formularul de descărcare doc

  36 Actul de admitere pentru lucrările de construcție și instalare pe teritoriul întreprinderii, zona rezidențială, formularul de descărcare doc

  37 Actul privind un accident industrial, descarcare formularului de document

  38 Actul de acceptare a muncii efectuate, formularul de descărcare a docului, descărcarea zipului.

  39 Actul de acceptare a muncii finalizate, formularul de descărcare a documentului, descărcarea zipului.

  40 Actul de postare a valorilor materiale, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  41 Idle Act (la suspendarea muncii), exemplu download doc, download zip.

  42 Act de control vizual și de măsurare a îmbinărilor sudate, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  43 Actul de acceptare a tranșelor, canalelor, tunelurilor și a unităților pentru instalarea prin cablu, formular 14A (cuvânt), exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  44 Certificat de acceptare pentru protecția împotriva trăsnetului, formularul IGASN nr. 44/99 (cuvânt), exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  45 Actul de verificare instrumentală (cuvânt), exemplu doc ​​de descărcare, descărcare zip.

  46 Act de verificare a conductei de petrol de urgență, de exemplu descărcare doc, descărcare zip.

  Vezi executivul în secțiunea: "Compoziția executivului"

  Descărcați acte, minute și altele în secțiunea: "Faptele și alte lucruri"

  Descărcați cărți utile, GOST-uri, SnIP-uri în secțiunea: "GOST-uri și cărți"

 • Top