Categorie

Știri Pe Săptămână

1 Pompe
Șemineu coș de fum
2 Pompe
Ghid pas cu pas pentru a vă face propriile schimbătoare de căldură
3 Pompe
Instrucțiuni pentru izolarea spumă în interiorul camerei
4 Combustibil
Cele mai bune cazane de cărbune, conform recenziilor clienților
Principal / Combustibil

Actul de testare hidraulică a sistemelor de consum de căldură


Testarea hidraulică este un tip de testare nedistructivă a rezistenței / densității echipamentului. Realizat prin crearea presiunii în exces cu apă.

Frecvența testării hidraulice pentru sistemele de încălzire și rețelele de încălzire este de 1 an.

Testele hidraulice la consumatorii de energie termică sunt:

 • rețelele de încălzire
 • puncte termice
 • sisteme de încălzire
 • sisteme de încălzire pentru încălzitoare și încălzitoare
 • Aparate de schimb de căldură pentru apă caldă / încălzire

Testarea hidraulica a retelelor termice

În conformitate cu punctul 14.4 din TCP 488-2012 "Testarea hidraulică a rețelelor de încălzire este efectuată de o presiune de 1,25 lucrători, dar nu mai mică de 0,2 MPa. Conductele sunt ținute sub presiune de încercare timp de cel puțin 10 minute. După reducerea presiunii către lucrător, se efectuează o inspecție amănunțită a conductelor de-a lungul întregii lor lungimi. Rezultatele testului sunt considerate satisfăcătoare dacă în timpul exploatației nu a avut loc o cădere de presiune și nu s-au găsit semne de scurgere sau transpirație în îmbinările sudate și în metalul de bază, deformări reziduale vizibile, fisuri sau semne de rupere. Pentru testarea hidraulică, apa trebuie utilizată la o temperatură nu mai mică de + 5 ° C și nu mai mare de + 40 ° C. Verificarea hidraulică a conductelor trebuie efectuată la o temperatură exterioară pozitivă "

În cazurile în care obiectul este alimentat cu căldură din rețelele de încălzire ale Întreprinderii Unificate MinskEnergo sau ale rețelei de încălzire municipală Minsk-UE, organizațiile menționate mai sus emit acte.

Fiți atenți la umplerea actului, caracteristicile rețelelor de încălzire (lungime, diametru, punct de conexiune) specificate în actul de testare hidraulică trebuie să corespundă rețelelor din bilanțul consumatorului în conformitate cu actul de delimitare a accesoriului de echilibrare al rețelelor de încălzire

Un exemplu al unui act de testare hidraulică completat al unei rețele termice:

Verificarea hidraulică a sistemelor interne de încălzire

P. 20.10 din TCP 488-2012 precizează că, anual, înainte de începerea perioadei de încălzire, sunt supuse încercărilor hidraulice elevatoare hidraulice, ansambluri de ascensoare, încălzitoare, schimbătoare de căldură pentru o presiune de 1,25 lucrători, dar nu mai mici de 1 MPa (10 atm). Sub unitatea de ascensoare, autorii cel mai probabil înțeleg întreaga unitate termică, prin urmare, în legătură cu practica stabilită, presiunea pe care este testată unitatea termică este luată ca 1 MPa (10 ata).

Schimbătoarele de căldură, fie că sunt sisteme de alimentare cu apă caldă sau sisteme de încălzire, trebuie să fie supuse unei presiuni la presiunea indicată în pașaport, dar nu mai mică de 1 MPa. Adesea sunt testate pentru 12,5 ata sau 16 ata.

Sistemul de încălzire este testat pentru o presiune de 1,25 de lucru, dar nu mai mică de 0,6 MPa (6 at) pentru sistemele de încălzire cu dispozitive de încălzire din fontă. sistemele de încălzire cu încălzire prin panouri și convectoare sunt testate pentru 1MPa (10 secunde).

Recunoscute ca fiind de succes sunt testele în care o scădere de presiune (mai exact, p. 20.13 din TKP 458-2012) în sistemele testate nu sa întâmplat în decurs de 10 minute.

Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

După finalizarea instalării, dar înainte de începerea lucrărilor de finisare, compania de instalare trebuie să efectueze încercări hidrostatice ale sistemului de încălzire. Conform rezultatelor testelor hidrostatice, se întocmește un act conform formularului prevăzut de sistemul comun de întreținere sanitară 73.13330.2012 "Sisteme sanitare și tehnice interne ale clădirii". În conformitate cu documentația de reglementare, titlul complet al actului este următorul: test hidrostatic sau manometric pentru scurgeri. În viața de zi cu zi, acest document este numit actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire.

Începem să completăm actul de testare hidraulică a conductelor introducând date cu privire la numele exact al sistemului supus încercării. Numele exact al sistemului este specificat în proiect (documentația de lucru). În etapa următoare de completare a actului, indicăm numele obiectului (informații despre nume se găsesc în proiect sau în permisul de construcție). Apoi, completați datele de pe site-ul de testare (numele localității), precum și data aprobării actului.

După încheierea actului, vom trece la introducerea datelor privind componența comitetului de acceptare. Comisia ar trebui să includă reprezentanți ai clientului, antreprenorului general și organizația de instalare. Mai multe informații despre relația participanților la procesul de construcție pot fi găsite aici. Pentru fiecare membru al comisiei intrăm în act următoarele date: numele organizației și poziția, numele și inițialele reprezentantului.

În urma datelor privind comitetul de acceptare, indicăm numele organizației de proiect și codul proiectului, în conformitate cu care a fost realizată lucrarea. Apoi scriem în act că testele au fost efectuate prin metoda hidrostatică.

Apoi, trebuie să completați unitatea actului, care este dedicat direct testelor hidraulice. Nu ar trebui să apară mari dificultăți de umplere. Completăm această secțiune în următoarea ordine:

1. Intrăm în actul de testare hidraulică un eșantion, care este prezentat pe această pagină, presiunea pentru care a fost testată conducta. Presiunea este indicată o dată în două unități de măsură - MPa și kg / cm2. Indicați imediat timpul în care sa efectuat testarea sistemului de încălzire.

2. Indicați valoarea căderii de presiune în timpul încercării. Datele sunt introduse în două unități simultan - MPa și kg / cm2.

3. Indicați prezența defectelor care au fost găsite în timpul sau după test.

Pe baza datelor obținute, comitetul de acceptare face concluzii cu privire la conformitatea sau neconformitatea sistemului de încălzire instalat cu documentele de proiectare și de reglementare și decide, de asemenea, dacă conducta este recunoscută că a trecut testul sau nu.

După încheierea testului, actul de testare hidraulică este semnat de toți membrii comisiei. Modificarea formei actului și abaterile de la acesta nu sunt permise.

După cum puteți vedea, procesul de completare a testului hidraulic al încălzirii nu este complicat și, dacă aveți întrebări în continuare, nu ezitați să le întrebați în comentarii și vom încerca să le răspundem cu promptitudine. Asigurați-vă că vă abonați la resursele noastre în rețelele sociale și obțineți noi recomandări privind păstrarea documentației as-construite între primele.

Act de testare hidraulică a conductei de presiune

După finalizarea lucrărilor de instalare, conductele de alimentare cu apă și, dacă este necesar, sistemele de canalizare trebuie să fie testate pentru rezistență și etanșeitate. Conform rezultatelor testelor hidraulice, se întocmește un act conform formularului, care este prevăzut de SNiP 3.05.04-85 "Rețele externe și instalații de alimentare cu apă și canalizare". Denumirea completă a actului este un act de efectuare a unui test hidraulic de acceptare a unei conducte de presiune pentru rezistență și etanșeitate. Este de remarcat faptul că actul de pe formularul de mai sus este întocmit atât în ​​timpul testului hidraulic preliminar cât și în timpul acceptării.

Începem să completăm actul de testare hidraulică a conductelor prin introducerea datelor pe locul de testare (denumirea localității), precum și data aprobării actului. Apoi, introduceți datele privind componența comitetului de acceptare. Comisia ar trebui să includă reprezentanți ai organizației de construcție și de instalare, supravegherea tehnică a clientului, organizația de exploatare. Mai multe informații despre relația participanților la procesul de construcție pot fi găsite aici. Pentru fiecare membru al comisiei intrăm în act următoarele date: numele organizației și poziția, numele și inițialele reprezentantului.

La următoarea etapă de completare a actului, indicăm numele obiectului (informații despre numele pe care îl găsim în proiect sau în permisul de construcție), numerele de piatră de pe marginea secțiunii de testare, lungimea secțiunii, diametrul și materialul țevilor și îmbinărilor cap la cap.

Apoi, trebuie să completați unitatea actului, care este dedicat direct testelor hidraulice. Nu ar trebui să apară mari dificultăți de umplere. Completăm această secțiune în următoarea ordine:

1. Specificăm presiunea de lucru a conductei (luăm informații din proiect) și presiunea de încercare (luăm informații din proiect sau, în caz de absență, se calculează conform tabelelor 4 și 5 din SNiP 3.05.04-85 pentru testele de etanșeitate și durabilitate).

2. Înregistrat în actul de efectuare a testelor hidraulice pe manometrul de încercare. Este necesar să se indice clasa de precizie a manometrului, limita superioară a măsurătorilor, prețul împărțirii scării manometrului, precum și înălțimea locului de măsurare a presiunii în raport cu axa conductei. În conformitate cu SNiP 3.05.04-85, pentru încercările hidraulice pot fi utilizate numai manometre certificate cu o clasă de precizie de cel puțin 1,5 cu o scală la o presiune nominală de aproximativ 4/3 din presiunea de încercare.

3. Calculăm citirile manometrelor pentru valorile presiunii de lucru și de încercare a conductei indicate mai sus în act. Indicațiile sunt calculate conform formulelor specificate în act.

4. Conform tabelului 6 din SNiP 3.05.04-85, deducem și intrăm în actul de testare hidraulică eșantionul prezentat pe această pagină, debitul permis de apă pompată, mai întâi pentru 1 km de conductă și apoi pentru lungimea secțiunii de testare.

5. Descrieți procesul de efectuare a testelor hidraulice pentru rezistență, indicând valorile calculate anterior ale presiunii de încercare și de lucru, timpul în care a fost menținută presiunea de încercare, rezultatele inspecției conductelor pentru prezența golurilor și a scurgerilor.

6. Descrieți procesul de efectuare a încercărilor hidraulice pentru etanșeitate, indicând presiunea de încercare pentru etanșeitate, timpul de începere și sfârșitul încercării, durata încercării, datele privind nivelul apei din butoaiele de măsurare la începutul și la sfârșitul încercării, datele manometrului privind căderea de presiune în conductă la momentul terminării testul, volumul de apă necesar pentru a restabili presiunea la test, mărimea debitului de apă pompată în conductă în timpul încercării. Valoarea ΔР trebuie luată în conformitate cu tabelul 4 din SNiP 3.05.04-85. De asemenea, trebuie remarcat faptul că mărimea presiunii de încercare pe etanșeitatea lui Pg nu trebuie să depășească valoarea presiunii testului de acceptare a conductei pentru rezistența Pși.

Dacă debitul apei pompate nu depășește valorile debitului admis de apă pompată la secțiunea de încercare cu o lungime de 1 km sau mai mare, care sunt enumerate în tabelul 6 din SNiP 3.05.04-85, atunci se consideră că o astfel de conductă a trecut testul preliminar și de acceptare a scurgerilor hidraulice.

Pe baza rezultatelor obținute, comisia decide dacă conducta a rezistat sau nu testărilor hidraulice.

După încheierea testului, actul de testare hidraulică este semnat de toți membrii comisiei. Modificarea formei actului și abaterile de la acesta nu sunt permise.

După cum puteți vedea, procesul de completare a testului hidraulic nu este complicat și, dacă mai aveți întrebări, nu ezitați să le întrebați în comentariile dvs. și vom încerca să le răspundem prompt. Asigurați-vă că vă abonați la resursele noastre în rețelele sociale și obțineți noi recomandări privind păstrarea documentației as-construite între primele.

Testarea hidraulica a sistemului de incalzire: procedura, actul de hidropresare

Chiar și într-un circuit de încălzire proiectat, calculat și asamblat, este posibil să apară urgențe. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a sistemului pe întreaga perioadă de încălzire, este necesar nu numai să îl inspectați, ci și să îl testați. Și una dintre aceste metode este hidropresarea.

Trebuie menționat faptul că astfel de activități sunt necesare atunci când este pus în funcțiune un nou sistem, înainte de începerea fiecărui sezon de încălzire și după orice lucrări de întreținere și reparații.

Testarea hidraulică este cel mai frecvent tip de testare la presiune a sistemelor de încălzire, care constă în simularea unei situații de șoc hidraulic în care presiunea este de câteva ori mai mare decât valoarea standard. Scopul principal al acestui test este de a evalua etanșeitatea și, în consecință, fiabilitatea și calitatea tuturor conexiunilor și îmbinărilor existente, care sunt cunoscute a fi cele mai vulnerabile elemente, precum și sănătatea celorlalte echipamente de încălzire.

Procedura de încercare hidraulică

Procedura și regulile pentru efectuarea unui test hidraulic al unui sistem de încălzire sunt reglementate de următoarele documente de reglementare:

 • SNiP 41-01-2003 "Încălzire, ventilație și aer condiționat";
 • SNiP 3.05.01-85 "Sisteme sanitare și tehnice interne";
 • Reguli de funcționare tehnică a centralelor termice, elaborate de Ministerul Combustibilului și Energiei al Federației Ruse, aprobate în 2003.

Procedura de hidropresoare

Procesul de testare a etanșeității sistemului de încălzire poate fi simplificat prin următoarele sarcini:

 • inspecția vizuală a tuturor articolelor, inclusiv echipamente, șanțuri, autostrăzi, conexiuni existente;
 • estomparea sistemului de la diferite tipuri de poluare și sedimente;
 • umplerea schemei cu apă cu eliberare obligatorie de aer;
 • conectarea compresorului și creșterea presiunii;
 • depanare și de reparații sau concluzie cu privire la sănătatea și disponibilitatea pentru funcționarea sistemului (în cazul în care auditul este necesar pentru a efectua orice lucrări de reparații, se repetă procesul);
 • întocmirea unui raport de încercare.

Puncte importante în procedura de presare hidraulică

 1. Responsabilitatea pentru efectuarea unui test hidraulic sunt organizațiile care întrețin și operează rețeaua de încălzire. În clădirile cu mai multe apartamente există o societate de administrare, un serviciu comunal în persoana angajaților special instruiți și certificați care au autorizațiile necesare și echipamentele certificate sau un reprezentant al companiei de alimentare cu energie electrică, care are autoritatea corespunzătoare. În instituțiile administrative, sociale și de producție - angajații organizației angajați în întreținerea unor astfel de clădiri. În case particulare - un maestru, tehnician sau inginer al unei companii furnizoare de energie sau specializată.
 2. Testarea sistemului de încălzire și a unităților de încălzire trebuie efectuată separat. Prin urmare, circuitul este deconectat de la sursa de căldură, rezervorul de expansiune și conducta principală de alimentare cu apă.
 3. Sistemul trebuie umplut cu apă cu o temperatură care să nu depășească 45 ° C. În acest caz, este necesar ca presiunea de încercare să fie asigurată în punctul corespunzător al circuitului, pentru care este necesar să se elibereze complet aerul din acesta.
 4. Presiunea crește în două etape: la un lucrător standard, care este recomandat să reziste ceva timp, dar nu mai puțin de 10 minute, pentru a inspecta toate elementele pentru scurgeri; în lipsa unor defecte, valoarea sa este adusă la judecată.
 5. Valoarea minimă a presiunii hidrotesteze va depinde de indicatorul de lucru planificat în fiecare circuit (în general, ar trebui să depășească 25-50 de operare%) și să fie:
  - presiunea de încercare - 0,2 MPa;
  - când se utilizează radiatoare din fontă - 0,6 MPa;
  - atunci când se utilizează convector sau dispozitive de panou - 1,0 MPa;
  - pentru unitatea liftului - 1,0 MPa.
 6. Testele sunt considerate complete, iar sistemul este presurizat dacă:
  - în decurs de 5 minute, căderea de presiune în circuitele de apă nu depășește 0,02 MPa;
  - după 15 minute de testare a încălzirii panoului, presiunea a scăzut cu nu mai mult de 0,01 MPa;
  - atunci când se verifică rezistența și etanșeitatea conductei de polimer, cantitatea de căldură în decurs de 30 de minute nu depășește 0,06 MPa;
  - nu se observă formarea de "transpirație" în articulații, cusături, articulații.
 7. Documentul principal care confirmă faptul că efectuarea unui test hidraulic în deplină conformitate cu standardele este un act care trebuie completat și semnat corespunzător de către persoanele autorizate.

Figura 1 - Eșantionul certificatului de testare hidraulică a sistemului de încălzire

Acțiunea de hidrostresare a sistemului de încălzire

Certificatul de testare este un document important care trebuie completat și semnat în ziua în care este criptată sistemul.

Actul are o structură ordonată în care este necesar să se observe:

 • data testării și completarea actului;
 • numele obiectului și adresa acestuia;
 • persoane responsabile;
 • parametrii de încercare hidraulici:
 • locația sau locul inspecției (conductă, linia principală, unitatea termică etc.);
 • valorile presiunilor de lucru și ale încercărilor și timpul de întreținere a acestora;
 • ecartament la sfârșitul testului;
 • scăderea presiunii;
 • rezultatele inspecției elementelor principale ale sistemului (inclusiv starea cusăturilor, îmbinărilor, ventilelor, izolației termice etc.);
 • lista de reparații (dacă este necesar);
 • concluzie privind operabilitatea și disponibilitatea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă;
 • semnături.

Trebuie notat că numărul și denumirea articolelor pot varia ușor datorită tipului și complexității obiectului (casa cu mai multe etaje sau private, clădirea de birouri etc.), motivele testării (punerea în funcțiune a unei noi clădiri sau a unui sistem, repararea sau înlocuirea elementelor individuale ale circuitului de încălzire, pregătirea anuală pentru perioada de încălzire).

ACT
privind efectuarea testelor hidraulice ale conductei (testarea hidraulică generală a rețelei de conducte)

Prezentatorul dezvoltatorului sau al clientului _____________________________________

(poziție, nume, inițiale,

detalii ale documentului de reprezentare)

Reprezentant al managerului de construcții ___________________________

numele, inițialele, detalii ale documentului de reprezentare)

(poziție, nume, inițiale,

detalii ale documentului de reprezentare)

Reprezentant al unui manager de construcții, managementul instalației tehnice (inginer șef) _____________________________

(poziție, nume, inițiale,

detalii ale documentului de reprezentare)

Reprezentantul persoanei care pregătește documentația de proiect _______

(poziție, nume, inițiale, detalii

document de reprezentare)

Reprezentantul persoanei care efectuează construcția care a efectuat testul hidraulic al conductei (rețeaua de conducte) să fie acceptată ____________

(poziție, nume, inițiale,

detalii ale documentului de reprezentare)

precum și alți reprezentanți ai persoanelor implicate în acceptarea lucrărilor de testare hidraulică a conductei (rețeaua de conducte) _______________________________

(poziție, nume, inițiale,

detalii ale documentului de reprezentare)

inspecția și acceptarea lucrărilor de testare hidraulică a conductei (rețeaua de conducte), prezentate ________________________________________

(numele persoanei care a prezentat efectiv

conductă (rețea de conducte) pentru inspecție și acceptare)

și a compilat acest act de următoarele:

1. O conductă (rețea de conducte) a unui bloc sau a unui set de echipamente sau a unui sistem criogenic sau a unui produs tehnic sau o secțiune de conducte în limitele stabilite (denumită în continuare "produs"), precum și rezultatele încercării sunt prezentate pentru inspecție și acceptare după încercarea hidraulică.

(denumirea și denumirea, numărul de serie al produsului,

denumirea, denumirea și scopul conductei

(rețea de conducte), desemnarea conform schemei, numere

stâlpi la capăt, diametru, lungime și material de țeavă)

2. Conducte (rețele de conducte) produse (livrate)

(numele producătorului (furnizor, intermediar),

numele, numărul și data eliberării certificatului

despre înregistrarea de stat, BIN, TIN,

detalii poștale, telefon, fax - pentru persoane juridice;

nume, prenume, nume de mijloc, date privind pașaportul,

locul de reședință, telefon, fax - pentru persoane fizice)

3. Prezentate documente de însoțire pentru produsele de conducte (rețele de conducte)

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

4. Documentație de proiect prezentată pentru instalarea produselor de conducte (rețea de conducte)

(numărul, alte detalii ale desenului,

numele documentației de proiect, informații despre persoane

pregătirea secțiunii din documentația proiectului)

5. Au fost depuse documente care confirmă conformitatea conductei (rețeaua de conducte) a produsului cu cerințele impuse, inclusiv:

a) respectarea cerințelor privind documentația tehnică și de instalare a documentației de proiectare a producătorilor și dezvoltatorilor, a reglementărilor tehnice (norme și regulamente) și a altor acte normative legale _____________________

document de conformitate, data, număr, alte detalii)

b) rezultatele examinărilor, anchetelor, testelor de laborator și altor lucrări efectuate în timpul procesului de control al construcției

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

6. Testele necesare și testarea

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

7. Diagrama prezentată pentru testarea hidraulică a conductei (rețeaua de conducte) a produsului

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

8. Prezentat permis de muncă pentru muncă

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

9. Există o procedură de testare a siguranței.

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

10. Observație privind testarea hidraulică a conductei (rețeaua de conducte) a produsului

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

11. Au fost depuse documente privind eliminarea defectelor și deficiențelor conductei (rețeaua de conducte) a produsului, detectate anterior

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

12. Au fost depuse documente privind verificarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, a alimentării cu apă, a altor resurse și a disponibilității acestora de a efectua teste hidraulice

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

13. Prezentate documente privind rezultatele inspecției obiectelor și lucrărilor care au un impact asupra siguranței

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

14. Prezentat un program și metode de testare hidraulică a conductelor

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

15. Prezentat un jurnal de testare hidraulic al conductei (pașaport tehnologic)

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

16. Testarea hidraulică a conductei (rețeaua de conducte) a produsului a fost efectuată în stadiu

(specificați numele fazei de instalare)

17. Rezultatele testului hidraulic total

17.1.1. Instalat pentru valorile testului hidraulic:

a) presiunea de încercare (încercare) atunci când se testează rezistența Pși = ______ MPa (______ kgf / cm2);

b) presiunea de lucru (de lucru) la testarea densității Pr = _______ MPa (______ kgf / cm2).

17.1.2. Presiunea a fost măsurată cu un manometru tehnic de clasă de precizie _____, cu o limită de măsurare superioară de ______ MPa (_____ kgf / cm2).

Scala de divizare a scării manometrice ______ MPa (_____ kgf / cm2).

17.1.3. Manometrul este situat deasupra axei conductei la Z = _____ m.

17.1.4. Cu valorile de mai sus ale citirilor de presiune calculate și de încercare ale manometrului Plor și Prm ar trebui să fie în consecință:lor = Pși - Z / 10 = ____ MPa (____ kgf / cm2);

17.1.5. Viteza de debit permisă a apei pompate pe 1 km a conductei este ____ l / min sau, în ceea ce privește lungimea conductei de testare, este _____ l / min.

17.2. Procedura de testare și rezultatele

17.2.1. Presiunea a crescut la 0.2Prm _____ MPa (____ kgf / cm2) și ținută ___ min.

Temperatura în această perioadă a fost _____ K (____ ° C).

Când inspectați o scurgere __________________________________________________________

(specificați - nu este detectat sau detectat)

(dacă se găsește, indicați locația scurgerilor în schema de testare)

17.2.2. Presiunea a crescut la 0.5Prm __ MPa (kgf / cm2) și ținută timp de ____ minute Temperatura în această perioadă a fost ____ K (____ ° C).

Când inspectați o scurgere __________________________________________________________

(specificați - nu este detectat sau detectat)

(dacă se găsește, indicați locația scurgerilor în schema de testare).

17.2.3. Presiunea a crescut la 0,8 Prm ____ MPa (____ kgf / cm2) și ținută __ min.

Temperatura în acest timp a fost ____ K (_____ ° C).

La inspecția tehnică a compușilor cu aplicarea unei scurgeri de săpun _______

(specificați - nu este detectat sau detectat)

(dacă se găsește, indicați locația scurgerilor în schema de testare)

17.2.4. Presiunea a crescut la Prm ____ MPa (____ kgf / cm2) și ținută ____ min.

Temperatura în această perioadă a fost ____ K (____ ° C).

Despre conexiunile de examinare nu au fost făcute.

A crescut la Rlor ____ MPa (_____ kgf / cm2) și ținută ____ min.

Temperatura în această perioadă a fost ____ K (____ ° C).

Despre conexiunile de examinare nu au fost făcute.

Pentru oscilația presiunii ________________________________________________________

(specificați - nu au fost observate sau au fost observate în limitele ___ MPa (___ kgf / cm2)

Reducerea la Prm ____ MPa (____ kgf / cm2) și ținută min.

Temperatura în acest timp a fost ____ K (___ ° C).

La inspecția tehnică a compușilor cu aplicarea unei scurgeri de săpun _______

(specificați - nu este detectat sau detectat)

(dacă se găsește, indicați locația scurgerilor în schema de testare)

Presiunea de presiune în acest timp sa ridicat la ____ MPa (___ kgf / cm2).

17.5. Indicatori dinamici de testare

17.5.1. În timpul încercării hidraulice a conductei / conductei (rețea de conducte), presiunea în aceasta a fost redusă la ____ MPa (____ kgf / cm2).

17.5.2. Timpul final al testului pentru densitatea Tla ____ h și nivelul final al apei din rezervorul de măsurare a fost ____ mm.

17.5.3. Volumul de apă necesar pentru a menține presiunea la o valoare Plor, determinată de nivelurile apei din rezervorul de măsurare, a fost Q = ____ l.

17.5.4. Durata încercării pentru densitatea T = Tla - Tn = ____ minute

17.5.5. Debitul apei pompate în conductă (secțiune, rețea) în timpul testului de densitate este q = Q / T = _____ l / min, care este mai mică decât valoarea admisă de ____ l / min.

18. Când au fost detectate scurgeri, presiunea a fost eliberată la atmosferă și s-au făcut eforturi pentru a le elimina.

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

19. Prezentat un raport privind testarea hidraulică a produselor din conducte (rețele de conducte)

(numele documentului, data, numărul, alte detalii)

20. Date: începutul testului "__" ______ 20__

sfârșitul testului "__" ______ 20__

21. Ca rezultat al testării hidraulice, sa stabilit că conducta (rețeaua de conducte) a produsului în limitele încercării îndeplinește cerințele date în documentația tehnică și de instalare a producătorilor, documentația de proiectare a dezvoltatorilor, regulamentele procesului (reguli și reglementări) și alte acte normative

(numele documentului de conformitate, data, numărul,

alte detalii, specificați numele și denumirea

documentația tehnică a producătorului și dezvoltatorului,

nume, articole (paragrafe) tehnice

reglementări, alte acte normative)

22. Pe baza celor de mai sus:

a) este permisă acceptarea conductei (rețeaua de conducte) a produsului în limitele încercării hidraulice efectuate pentru utilizarea prevăzută a _______;

b) este permisă acceptarea conductei (rețelei de conducte) a produsului în limitele încercării hidraulice efectuate pentru a fi utilizate conform destinației atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții _____________________________________________;

c) este permisă efectuarea unor lucrări ulterioare ____________________________

Mai multe informații ___________________________________________________

Și CT se face în _____ copii.

Referindu-se la executorii care au efectuat direct testarea hidraulică a conductei (rețeaua de conducte) a produsului.

Din referință utilizată în performanța echipamentelor de testare hidraulică și a proceselor de control al calității, dispozitive, unelte, instrumente de măsurare verificate, materiale și resurse de energie.

Și Kty (protocoale, concluzii, etc.) în funcție de rezultatele examinărilor, anchetelor, de laborator și de alte teste și de lucrările efectuate, efectuate în procesul de control al clădirii, alte teste și încercări.

N admiterea la muncă.

Schema tehnologică de testare hidraulică.

Au o declarație de testare hidraulică.

Referitor la inspecția obiectelor și lucrărilor care au un impact asupra siguranței.

W urn care efectuează un test hidraulic.

Documentele la care se face referire în prezentul act.

Alte documente care reflectă starea reală a conductei (rețeaua de conducte) a produsului după încercarea hidraulică.

Prezentat de dezvoltator sau client

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

Reprezentant al managerului de construcții

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

Reprezentant al directorului de construcții în domeniul supravegherii construcțiilor

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

Reprezentant al directorului tehnic al lucrărilor de instalare (inginer șef)

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

Reprezentantul persoanei care pregătește documentația proiectului

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

Reprezentant al managerului de construcții, care a efectuat testarea hidraulică

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

Reprezentanți ai altor persoane:

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

(poziție, nume, inițiale, semnătură)

1 Acest act este întocmit pentru efectuarea testelor hidraulice ale fiecărei conducte (rețeaua de conducte) a produsului în limitele stabilite în diferite etape ale lucrărilor de instalare.

2 Dacă este necesar, se permite ajustarea formei actului pentru testarea unei conducte specifice (rețea de conducte), luând în considerare caracteristicile sale de proiectare, tipurile aplicabile de încercări hidraulice și metodele de instalare.

3 În acest act, toate elementele trebuie să fie completate. În absența datelor din alineatele separate ale actului, indicați: "Datele nu sunt necesare".

4 Marcați înregistrarea actului în jurnalul general de lucru.

Forma actului de testare hidraulică a conductei (testarea hidraulică generală a rețelei de conducte)
(a se vedea 15.2.34 și 15.2.40 din prezentul standard)

Obiect de construcție de capital ___________________________________________

sau adresa de construcție a obiectului de construcție de capital)

Dezvoltator sau client ____________________________________________________

(numele, numărul și data eliberării

Certificatul de înregistrare de stat, BIN, TIN,

detalii poștale, telefon, fax - pentru persoane juridice;

nume, prenume, nume de mijloc, date privind pașaportul,

locul de reședință, telefon, fax - pentru persoane fizice)

Persoană de construcții _________________________________________

(nume, număr și

data eliberării certificatului de înregistrare de stat, OGRN,

TIN, detalii poștale, telefon, fax - pentru persoane juridice;

nume, prenume, nume de mijloc, date privind pașaportul,

locul de reședință, telefon, fax - pentru persoane fizice)

Persoana care realizează construcția, care efectuează gestionarea tehnică a lucrărilor de instalare ____________________________________________________

(nume, număr și

data eliberării certificatului de înregistrare de stat, OGRN,

TIN, detalii poștale, telefon, fax - pentru persoane juridice;

nume, prenume, nume de mijloc, date privind pașaportul,

locul de reședință, telefon, fax - pentru persoane fizice)

Persoana care pregătește documentația proiectului _____________________

(denumirea, numărul și data eliberării certificatului de

înregistrare de stat, BIN, TIN, detalii poștale,

telefon, fax - pentru persoane juridice;

numele de familie, prenumele, numele mijlocului, detaliile pașaportului, locul de reședință,

telefon, fax - pentru persoane fizice)

Persoana care efectuează construcția a efectuat testul hidraulic al conductei sau testul hidraulic general al rețelei de conducte (denumit în continuare testul hidraulic al conductei (rețeaua de conducte))

(denumirea, numărul și data eliberării certificatului

despre înregistrarea de stat, OGRN, TIN, poștal

detalii, telefon, fax - pentru persoane juridice;

nume, prenume, patronim, detalii pașaport, loc

cazare, telefon, fax - pentru persoane fizice)

Forme recomandate de formulare pentru inregistrarea materialelor pentru controlul starii tehnice. Actul de testare hidraulică

Documentul gol

Descărcați documentul de probă

 • Act: eșantioane (Lista completă a documentelor)
 • Căutați fraza "Act" pe întreg site-ul
 • "Forme recomandate de formulare pentru înregistrarea materialelor pentru controlul stării tehnice. Actul privind testarea hidraulică ".doc
 • Descărcați documente

 • Este adus în bază

 • Corecții în

  • Înregistrarea unei afaceri mici este utilă.
  • Costul vieții și coșul de consum din Rusia
  • Tabelul de coduri OKVED
  • Salariul minim: dimensiuni, tabele, explicații
  • tratate
  • Toate documentele

  Obțineți consultanță juridică gratuită prin telefon chiar acum:

  Rapoarte de testare

  La finalizarea instalării sistemelor de inginerie, părțile interesate trebuie să semneze un document corespunzător - un act de examinare a lucrărilor ascunse. Actele pot fi semnate de reprezentanți ai organizației de instalare, contractor general, supraveghere tehnică și arhitectură, reprezentanți ai clientului, reprezentanți ai organizației de proiectare, reprezentanți ai serviciului de operare, persoane autorizate și altele.

  Certificatul de inspecție a lucrărilor ascunse certifică faptul că sistemul de inginerie corespunzător este montat în conformitate cu proiectul. Actul precizează ce lucrări sunt prezentate pentru inspecție, cine a realizat proiectul de lucru, materialele și echipamentul folosit în timpul instalării, datele de începere și finalizare a lucrărilor, decizia comisiei de a accepta lucrările și permisiunea pentru reparații și lucrări de construcție ulterioare. Dacă în timpul instalării s-au înregistrat abateri de la proiect - aceasta se reflectă și în act.

  Actul de testare hidraulică confirmă faptul că testul a fost efectuat și sistemul a rezistat. Verificările hidraulice se efectuează în conformitate cu codurile și regulamentele de construcție.
  Sistemele de încălzire și alimentare cu apă sunt testate prin metode hidrostatice sau manometrice în conformitate cu SNiP 3.05.01-85 (sisteme sanitare și tehnice interne). Mai preferată este metoda hidrostatică. Testul se efectuează la o presiune de 1,5 ori presiunea maximă de lucru. Pentru diferite materiale de încălzire și alimentare cu apă, timpul de încercare este diferit, dar în orice caz cel puțin 10 minute.

  Sistemul de alimentare cu apă este considerată a fi trecut testul dacă, în decurs de 10 minute, în timp ce sub presiunea de încercare metoda de încercare hidrostatică nu este detectată cădere de presiune mai mare de 0,05 MPa (0,5 kgf / cm²) și picături în sudurilor, conducte, racorduri filetate, fitinguri și apă scurgere prin dispozitive de spălare.
  Pentru un sistem de încălzire, căderea de presiune nu trebuie să depășească 0,02 MPa (0,2 kgf / cm²).

  Testarea canalizării menajere se efectuează prin deversarea apei prin deschiderea simultană a 75% din aparatele sanitare conectate la această secțiune a sistemului de canalizare. Sistemul este recunoscut pentru a trece testul dacă nu sunt detectate scurgeri prin pereții conductelor și prin îmbinări. Testarea drenajului intern se efectuează prin umplerea cu apă până la nivelul celui mai înalt punct. Timpul de testare trebuie să fie de cel puțin 10 minute. Testul este recunoscut ca fiind reușit dacă în timpul inspecției nu s-au detectat scurgeri, iar nivelul apei din coloane nu a scăzut.


  ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE A LUCRĂRILOR SCĂDUTE ȘI A TESTELOR HIDRAULICE (FORMULAR)

  Lucrările de instalare, actul de lucru ascuns și actul de încercări hidraulice sunt efectuate de noi în conformitate cu toate codurile și reglementările din domeniul construcțiilor. Când se face referire la "echipajele de construcție" și la maeștrii particulari, nu veți primi nici documentația de lucru convenită, nici diagramele de instalare și execuție executate corect, nici rapoartele de testare privind activitatea efectuată. Prin urmare, nu veți primi nicio garanție pentru lucrările de instalare. De regulă, echipele private nu au calificările, experiența și cunoștințele necesare pentru a realiza ingineria și suportul tehnic al muncii. Există cazuri în care acești instalatori nefericiți nu au nici măcar posibilitatea de a vorbi în limba rusă, ce respect pentru codurile și reglementările în domeniul construcțiilor putem vorbi? Prin urmare, dacă doriți ca sistemele de inginerie să funcționeze corect, să funcționeze mult timp și să nu vă dea probleme inutile, contactați specialiști calificați.

  Compania Kraft garantează o calitate înaltă a muncii, un suport documentar clar pentru instalare și design și, cel mai important, o atitudine atentă față de dvs.!

  Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  Aici puteți descărca forma unui act de testare hidraulică a sistemului de încălzire și puteți găsi informații succinte despre procesul de efectuare a acestor teste.

  Pentru ce este cazul?

  La sfârșitul lucrărilor de construcție și instalare se efectuează o serie de teste, sistemele de alimentare cu căldură și apă sunt verificate prin diferite metode de control.

  Starea sistemului de încălzire este determinată prin efectuarea testelor hidraulice. Verificați, în principiu, puterea echipamentului (în acest caz - încălzirea). Conform rezultatelor testelor, se întocmește un act care reflectă rezultatul comportamentului lor. Punctul-cheie al acestui act este concluzia finală: poate fi pus în funcțiune un sistem testat?

  Procesul de testare hidraulică

  Sistemul de încălzire este verificat pentru etanșeitate la o presiune care depășește o dată și jumătate de lucru.

  Condiții de testare hidraulică:

  1. Presiunea nu trebuie să fie mai mică de 0,6 bari
  2. Temperatura apei ar trebui să fie constantă
  3. Sistemul trebuie umplut cu apă treptat, cu dispozitivele de aerisire deschise, astfel încât să nu se formeze prize de aer.
  4. Analiza sistemului este efectuată folosind un manometru.

  Teste de testare

  1. În prima etapă de testare hidraulică, presiunea în sistemul de încălzire crește de două ori la valoarea setată. Acest lucru se întâmplă o jumătate de oră la fiecare zece minute. În următoarele 30 de minute, trebuie îndeplinită condiția descrisă mai sus - presiunea în sistem nu trebuie să scadă sub 0,6 bar.
  2. În a doua fază de încercare, presiunea nu trebuie să scadă sub 0,2 bar. Dacă se detectează o scurgere în sistemul de încălzire, este permisă reglarea clemei utilizate pentru conectarea conductelor cu cel mult o jumătate de viraj. Dacă scurgerea persistă, indică necesitatea înlocuirii sau reparării acestei conexiuni.

  Acționați asupra testării hidraulice a sistemului de încălzire

  Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire. Instrucțiune de umplere

  descarcati formularul de download

  După finalizarea instalării, dar înainte de începerea lucrărilor de finisare, compania de instalare trebuie să efectueze încercări hidrostatice ale sistemului de încălzire. Conform rezultatelor testelor hidrostatice, se întocmește un act conform formularului prevăzut de sistemul comun de întreținere sanitară 73.13330.2012 "Sisteme sanitare și tehnice interne ale clădirii". În conformitate cu documentația de reglementare, titlul complet al actului este următorul: test hidrostatic sau manometric pentru scurgeri. În viața de zi cu zi, acest document este numit actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire.

  Începem să completăm actul de testare hidraulică a conductelor introducând date cu privire la numele exact al sistemului supus încercării. Numele exact al sistemului este specificat în proiect (documentația de lucru). În etapa următoare de completare a actului, indicăm numele obiectului (informații despre nume se găsesc în proiect sau în permisul de construcție). Apoi, completați datele de pe site-ul de testare (numele localității), precum și data aprobării actului.

  După încheierea actului, vom trece la introducerea datelor privind componența comitetului de acceptare. Comisia ar trebui să includă reprezentanți ai clientului, antreprenorului general și organizația de instalare. Mai multe informații despre relația participanților la procesul de construcție pot fi găsite aici. Pentru fiecare membru al comisiei intrăm în act următoarele date: numele organizației și poziția, numele și inițialele reprezentantului.

  În urma datelor privind comitetul de acceptare, indicăm numele organizației de proiect și codul proiectului, în conformitate cu care a fost realizată lucrarea. Apoi scriem în act că testele au fost efectuate prin metoda hidrostatică.

  Apoi, trebuie să completați unitatea actului, care este dedicat direct testelor hidraulice. Nu ar trebui să apară mari dificultăți de umplere. Completăm această secțiune în următoarea ordine:

  1. Intrăm în actul de testare hidraulică un eșantion, care este prezentat pe această pagină, presiunea pentru care a fost testată conducta. Indicăm presiunea în două unități simultan - MPa și kg / cm2. Indicați imediat timpul în care sa efectuat testarea sistemului de încălzire.

  2. Indicați valoarea căderii de presiune în timpul încercării. Datele sunt introduse în două unități simultan - MPa și kg / cm2.

  3. Indicați prezența defectelor care au fost găsite în timpul sau după test.

  Pe baza datelor obținute, comitetul de acceptare face concluzii cu privire la conformitatea sau neconformitatea sistemului de încălzire instalat cu documentele de proiectare și de reglementare și decide, de asemenea, dacă conducta este recunoscută că a trecut testul sau nu.

  După încheierea testului, actul de testare hidraulică este semnat de toți membrii comisiei. Modificarea formei actului și abaterile de la acesta nu sunt permise.

  După cum puteți vedea, procesul de completare a testului hidraulic al încălzirii nu este complicat și, dacă aveți întrebări în continuare, nu ezitați să le întrebați în comentarii și vom încerca să le răspundem cu promptitudine. Asigurați-vă că vă abonați la resursele noastre în rețelele sociale și obțineți noi recomandări privind păstrarea documentației as-construite între primele.

  descarcati formularul de download

  Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire - rezultatul operațiilor de presare

  Sistemul de alimentare cu căldură este o structură inginerească care vă permite să observați și să mențineți parametrii de temperatură ai clădirii în timpul lunilor de iarnă. O mare concepție greșită este că sistemul de încălzire poate funcționa fără probleme fără măsuri de prevenire diferite. Dintre acestea, testarea hidraulică a sistemului de încălzire este de mare importanță.

  Aceste activități se desfășoară pentru a găsi zone slabe ale sistemului care pot aduce utilizatorii în momente greșite. Procesul de criptare se poate vedea în fotografia de mai jos sau în videoclipul din articolul nostru.

  Testarea presiunii elementelor de încălzire

  Este important. Testarea sistemelor de încălzire reprezintă un set de măsuri care vizează verificarea sau, mai degrabă, localizarea secțiunilor slabe ale conductelor și ale altor echipamente de încălzire în timpul funcționării.

  Când se lucrează

  Toate activitățile legate de încercarea etanșeității încălzirii se efectuează în astfel de cazuri:

  • În timpul pregătirii pentru sezonul de încălzire;
  • La efectuarea secțiunilor de înlocuire ale schemei;
  • După repararea dispozitivelor de încălzire;
  • La livrarea bunului în exploatare.

  Procedura de testare în sine este o confirmare a etanșeității circuitului.

  Această procedură include următoarele componente:

  • Alimentarea cu aer sau apă cu o anumită presiune în conductele de încălzire cu ajutorul unor echipamente speciale;
  • Găsirea deformațiilor în circuitul de încălzire;
  • Eliminarea încălcărilor.

  Conectați o pompă de mână

  Este de remarcat faptul că sistemele moderne de încălzire permit astfel de evenimente cu un număr minim de personal.

  Reguli de reglementare

  Pentru buna desfășurare a unei astfel de activități, a fost special dezvoltat un SNiP separat, în care sunt luate în considerare subtilitățile și detaliile procesului. În plus, conține instrucțiuni tipice pentru astfel de evenimente. (Vezi și articolul Instalarea încălzirii - nuanțe importante)

  SNiP conține scheme tehnologice care iau în considerare specificul muncii în conformitate cu reglementările de siguranță, precum și echipamentele necesare. Orice încercare hidraulică a sistemului de încălzire trebuie efectuată în conformitate cu acest document.

  Compresor electric conectat la încălzire

  Este important. Înainte de testarea hidraulică, sistemul trebuie spălat. Se poate realiza în diverse moduri, iar sarcina sa este de a îndepărta depozitele și de a se scări de pe pereții interiori ai țevilor.

  Este produsă prin soluții speciale și compresor.

  Ca depozite în conducte, pot fi observate oxizi:

  Se recomandă să se efectueze spălarea cel puțin o dată la fiecare cinci ani, aceasta va permite funcționarea calității furnizării de căldură și fiabilă.

  În timpul funcționării oricărui sistem de încălzire, eficiența acestuia scade, acest fenomen apare datorită sedimentelor și depozitelor descrise mai sus. Acestea conduc la o reducere a secțiunii transversale a conductelor și la o circulație necorespunzătoare a agentului de răcire. (a se vedea și articolul Sistemul de încălzire și alimentare cu apă reprezintă o binecuvântare a civilizației)

  Tuburi secționale

  Cine efectuează teste de presiune

  Responsabilitățile pentru prevenirea acestor rețele inginerice sunt suportate de instituțiile și organizațiile care operează în clădiri. Adică, în case, acești lucrători sunt angajați în birouri de locuințe și entități similare.

  Trebuie să se înțeleagă clar că aceste activități sunt efectuate numai de personal special instruit și testat care utilizează echipamentul necesar. Lucrul cu mâinile tale este strict interzis!

  Procesul de lucru începe cu umplerea sistemului cu apă dacă era gol. Acest lucru se face prin conducta de retur a rețelelor de căldură, și anume prin intermediul ascensorului. Datorită supapelor instalate la cele mai înalte puncte, aerul este ventilat până când lichidul de răcire curge de la supape.

  Dacă a fost descoperită o scurgere, sistemul va fi golit prin supapa de scurgere. Pompa de sertizare este conectată prin intermediul unității de comandă. Persoana responsabilă de lucrare are o formă goală, care este completă în timpul lucrului. La încheierea lucrărilor se scade certificatul de încercare a sistemului de încălzire.

  Pentru ce este cazul?

  După finalizarea lucrărilor de instalare sau de întreținere, se efectuează teste hidraulice. Aceste lucrări prezintă starea întregului sistem de încălzire. Rezistența conductelor și a diferitelor noduri ale circuitului este verificată și, la finalizarea acestora, formează un act de testare hidrostatică a sistemelor de încălzire și încălzire.

  Ea poartă rezultatele tuturor activităților și concluziile privind adecvarea sistemului de încălzire cu permisiunea de punere în funcțiune.

  Procesul de conducere

  Sistemul de încălzire este testat pentru etanșeitate cu o presiune care depășește o dată și jumătate de lucru.

  Termeni de lucru:

  • Presiunea nu trebuie să scadă sub 0,6 bar;
  • Temperatura lichidului de răcire este constantă;
  • Sistemul trebuie să fie complet lipsit de congestionarea aerului;
  • Analiza forței este efectuată prin utilizarea manometrelor.

  Etape de lucru

  • La prima etapă de testare hidraulică, presiunea în sistem crește cel puțin de două ori față de valoarea setată. De obicei, fac acest lucru timp de treizeci de minute, ridicându-se la zece minute. În următoarea jumătate de oră, presiunea este menținută la un nivel de cel puțin 0,6 bari;
  • În a doua etapă, presiunea nu trebuie să scadă sub 0,2 bar. Dacă se găsește o scurgere în racordurile cu filet sau cu flanșă ale sistemului de încălzire, acestea pot fi strânse. Dacă scurgerea nu se oprește, această conexiune trebuie înlocuită.

  concluzie

  Procesul de testare hidraulică este foarte complicat și responsabil. (Vezi și articolul Proiectul de încălzire și particularitățile compilației sale) Nu va funcționa pe cont propriu calitativ. Acum puteți găsi cu ușurință organizații speciale care sunt angajate în lucrări similare, prețul serviciilor lor este destul de democratic. Calitatea acestor activități va depinde de fiabilitatea muncii în lunile de iarnă.

  Testarea hidraulica a sistemului de incalzire: procedura, actul de hidropresare

  Chiar și într-un circuit de încălzire proiectat, calculat și asamblat, este posibil să apară urgențe. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a sistemului pe întreaga perioadă de încălzire, este necesar nu numai să îl inspectați, ci și să îl testați. Și una dintre aceste metode este hidropresarea.

  Trebuie menționat faptul că astfel de activități sunt necesare atunci când este pus în funcțiune un nou sistem, înainte de începerea fiecărui sezon de încălzire și după orice lucrări de întreținere și reparații.

  Testarea hidraulică este cel mai frecvent tip de testare la presiune a sistemelor de încălzire, care constă în simularea unei situații de șoc hidraulic în care presiunea este de câteva ori mai mare decât valoarea standard. Scopul principal al acestui test este de a evalua etanșeitatea și, în consecință, fiabilitatea și calitatea tuturor conexiunilor și îmbinărilor existente, care sunt cunoscute a fi cele mai vulnerabile elemente, precum și sănătatea celorlalte echipamente de încălzire.

  Procedura de încercare hidraulică

  Procedura și regulile pentru efectuarea unui test hidraulic al unui sistem de încălzire sunt reglementate de următoarele documente de reglementare:

  • SNiP 41-01-2003 "Încălzire, ventilație și aer condiționat";
  • SNiP 3.05.01-85 "Sisteme sanitare și tehnice interne";
  • Reguli de funcționare tehnică a centralelor termice, elaborate de Ministerul Combustibilului și Energiei al Federației Ruse, aprobate în 2003.

  Procedura de hidropresoare

  Procesul de testare a etanșeității sistemului de încălzire poate fi simplificat prin următoarele sarcini:

  • inspecția vizuală a tuturor articolelor, inclusiv echipamente, șanțuri, autostrăzi, conexiuni existente;
  • estomparea sistemului de la diferite tipuri de poluare și sedimente;
  • umplerea schemei cu apă cu eliberare obligatorie de aer;
  • conectarea compresorului și creșterea presiunii;
  • depanare și de reparații sau concluzie cu privire la sănătatea și disponibilitatea pentru funcționarea sistemului (în cazul în care auditul este necesar pentru a efectua orice lucrări de reparații, se repetă procesul);
  • întocmirea unui raport de încercare.
  1. Responsabilitatea pentru efectuarea unui test hidraulic sunt organizațiile care întrețin și operează rețeaua de încălzire. În clădirile cu mai multe apartamente există o societate de administrare, un serviciu comunal în persoana angajaților special instruiți și certificați care au autorizațiile necesare și echipamentele certificate sau un reprezentant al companiei de alimentare cu energie electrică, care are autoritatea corespunzătoare. În instituțiile administrative, sociale și de producție - angajații organizației angajați în întreținerea unor astfel de clădiri. În case particulare - un maestru, tehnician sau inginer al unei companii furnizoare de energie sau specializată.
  2. Testarea sistemului de încălzire și a unităților de încălzire trebuie efectuată separat. Prin urmare, circuitul este deconectat de la sursa de căldură, rezervorul de expansiune și conducta principală de alimentare cu apă.
  3. Sistemul trebuie umplut cu apă cu o temperatură care să nu depășească 45 ° C. În acest caz, este necesar ca presiunea de încercare să fie asigurată în punctul corespunzător al circuitului, pentru care este necesar să se elibereze complet aerul din acesta.
  4. Presiunea crește în două etape: la un lucrător standard, care este recomandat să reziste ceva timp, dar nu mai puțin de 10 minute, pentru a inspecta toate elementele pentru scurgeri; în lipsa unor defecte, valoarea sa este adusă la judecată.
  5. Valoarea minimă a presiunii în timpul procesului de hidrotestare va depinde de indicatorul de performanță standard în fiecare schemă specifică (de regulă ar trebui să depășească valoarea de lucru cu 25-50%) și să fie: - presiunea de încercare - 0,2 MPa; - când se utilizează radiatoare din fontă - 0,6 MPa; - atunci când se utilizează convector sau dispozitive de panou - 1,0 MPa;

   - pentru unitatea liftului - 1,0 MPa.

  6. Testele sunt considerate complete și sistemul este presurizat dacă: - în decurs de 5 minute, căderea de presiune în circuitele de apă nu depășește 0,02 MPa; - după 15 minute de testare a încălzirii panoului, presiunea a scăzut cu nu mai mult de 0,01 MPa; - atunci când se verifică rezistența și etanșeitatea conductei de polimer, cantitatea de căldură în decurs de 30 de minute nu depășește 0,06 MPa;

   - nu se observă formarea de "transpirație" în articulații, cusături, articulații.

  7. Documentul principal care confirmă faptul că efectuarea unui test hidraulic în deplină conformitate cu standardele este un act care trebuie completat și semnat corespunzător de către persoanele autorizate.

  Figura 1 - Eșantionul certificatului de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  Certificatul de testare este un document important care trebuie completat și semnat în ziua în care este criptată sistemul.

  Actul are o structură ordonată în care este necesar să se observe:

  • data testării și completarea actului;
  • numele obiectului și adresa acestuia;
  • persoane responsabile;
  • parametrii de încercare hidraulici:
  • locația sau locul inspecției (conductă, linia principală, unitatea termică etc.);
  • valorile presiunilor de lucru și ale încercărilor și timpul de întreținere a acestora;
  • ecartament la sfârșitul testului;
  • scăderea presiunii;
  • rezultatele inspecției elementelor principale ale sistemului (inclusiv starea cusăturilor, îmbinărilor, ventilelor, izolației termice etc.);
  • lista de reparații (dacă este necesar);
  • concluzie privind operabilitatea și disponibilitatea sistemului de încălzire pentru sezonul de iarnă;
  • semnături.

  Trebuie notat că numărul și denumirea articolelor pot varia ușor datorită tipului și complexității obiectului (casa cu mai multe etaje sau private, clădirea de birouri etc.), motivele testării (punerea în funcțiune a unei noi clădiri sau a unui sistem, repararea sau înlocuirea elementelor individuale ale circuitului de încălzire, pregătirea anuală pentru perioada de încălzire).

  Care este actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire și de ce este necesar?

  Orice sistem de alimentare cu căldură este o structură de inginerie, care permite observarea și menținerea parametrilor de temperatură specificați în perioada rece a anului. Cu toate acestea, nu este necesar să se creadă că aceasta poate funcționa fără probleme, fără măsuri de prevenire diferite.

  Una dintre cele mai semnificative sunt testele hidraulice. Cu ajutorul lor, este posibil să se găsească cele mai periculoase părți ale sistemului care pot eșua la momentul cel mai inoportun.

  Măsurarea presiunii în timpul testării presiunii

  Verificările hidraulice ale sistemului de încălzire reprezintă un set de măsuri care ar trebui să arate modul în care conductele, conexiunile acestora și, de asemenea, echipamentul de încălzire vor funcționa în timpul funcționării. Ai ocazia să detectezi imediat defectele și să le elimini.

  Când este necesar să se efectueze aceste lucrări

  Măsurile legate de verificarea etanșeității circuitului de încălzire trebuie efectuate în următoarele cazuri:

  • în timpul pregătirii pentru sezonul de încălzire;
  • după înlocuirea părților sistemului;
  • după repararea dispozitivelor de încălzire.

  Companiile de construcții verifică momentul punerii în funcțiune a obiectului. Procedura de testare face posibilă confirmarea etanșeității circuitului.

  În sistemele de încălzire foto-verificare

  Procedura constă în următoarele etape:

  1. Aerul sau apa sunt furnizate conductelor cu o anumită presiune folosind echipamente speciale.
  2. Inspectarea și detectarea defectelor din circuitul de încălzire.
  3. Infracțiunile revelate sunt eliminate.

  Sfat: În prezent, sistemele moderne de încălzire pot fi verificate utilizând un număr minim de persoane. Acest lucru este valabil mai ales pentru încălzirea autonomă într-un apartament sau într-o casă privată, unde se poate face independent.

  Este mai bine, bineînțeles, când în momentul înființării va exista o persoană în fiecare cameră. În acest caz, defectele pot fi observate înainte ca o mare parte a lichidului de răcire să curgă.

  Verificarea hidraulică a încălzirii autonome

  Reguli de lucru

  1. Există un SNiP special conceput, care descrie regulile pentru efectuarea unei astfel de activități. Din aceasta puteți afla informații despre detaliile și detaliile procesului.
  2. De asemenea, are o instrucțiune tipică pentru desfășurarea acestor evenimente.
  3. Schemele tehnologice conținute în SNiP țin cont de particularitățile lucrării, ținând seama de ingineria siguranței și de echipamentul necesar pentru aceasta. Recomandăm ca orice încercare hidraulică a sistemului de încălzire să fie efectuată în conformitate cu un astfel de document.

  Indicație: spălați sistemul de încălzire înainte de testarea hidraulică.

  1. Puteți utiliza orice metodă pentru acest lucru, principalul lucru este să eliminați scara și depozitele de pe pereții interiori ai țevilor. În special, utilizați soluții speciale și un compresor. Depozitele pot fi oxizi de diverse materiale, inclusiv fier și calciu. Vă recomandăm spălarea o dată în 5 ani, ceea ce va face munca sistemului de încălzire de înaltă calitate și fiabilă.

  Altfel, datorită depozitelor descrise mai sus, eficiența furnizării de căldură va scădea și va trebui să cheltuiți mai mult pentru achiziționarea de transportoare de energie, ale căror prețuri sunt acum destul de mari. Acest lucru se datorează reducerii secțiunii transversale a conductelor și circulației slabe a lichidului de răcire.

  Testarea sistemelor de încălzire într-o casă privată

  Efectuați crimparea

  Dacă lucrările ar trebui să se desfășoare într-un bloc de locuințe, responsabilitatea pentru prevenirea acestor rețele de inginerie este atribuită organizațiilor care operează clădirile. Anterior, ele au fost numite birouri de locuințe, acum ele pot fi diferite, dar esența rămâne aceeași.

  Toate activitățile ar trebui să fie efectuate numai de personal special instruit care utilizează echipamentul necesar. Nu este necesar să-ți schimbi funcțiile pe sine, ceea ce nu va duce la nimic bun. Puteți efectua testarea presiunii cu propriile mâini numai pe un sistem individual de încălzire.

  Procesul arată astfel:

  1. Dacă sistemul este gol, acesta trebuie umplut cu apă prin țeavă de retur. Prin instalarea supapelor la punctele cele mai înalte, va fi posibilă sângerarea ușor a aerului. Acestea ar trebui să fie oprite atunci când lichidul de răcire începe să curgă prin ele.
  2. După detectarea defectului, apa din sistem este îndepărtată prin supapa de evacuare.
  3. Pompa de presiune este conectată la unitatea de comandă.

  Sistem de incalzire cu infasurare

  1. Persoana responsabilă de realizarea acestor lucrări completează forma corespunzătoare în timpul procesului de criptare.

  După terminarea lucrărilor, se întocmește un test de testare hidrostatică a sistemelor de încălzire și încălzire. Indică puterea conductelor și a nodurilor diferite ale schemei. Datorită actului, este posibil să înțelegem dacă sistemul de încălzire este potrivit pentru o funcționare ulterioară.

  Care este actul de testare a sistemului de încălzire

  Realizarea unei inspecții

  Testarea la presiune a sistemului de încălzire trebuie efectuată cu o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea de lucru. Luați în considerare procesul în detaliu:

 • Top