Categorie

Știri Pe Săptămână

1 Seminee
Automatizare pentru cazane pe combustibil solid
2 Combustibil
Instalatii industriale de incalzire a gazelor
3 Combustibil
Instalați corect nodul de trecere-tavan (PUF) al coșului de fum în baie
4 Seminee
Calcul hidraulic al conductei
Principal / Combustibil

Acte de criptare a eșantionului sistemului de încălzire


În casa construită în 2004, dezvoltatorul a construit șanțuri de polipropilenă. Pe timp de noapte, riser a izbucnit în apartament, vecinii au fost inundate, societatea de administrare a anunțat imediat vinovat de proprietari, în cazul în care a avut loc decalajul, cum de a determina a cui vina?

Care este cel mai important lucru pentru proprietarul unui apartament într-o clădire nouă în etapa de reparații? Este corect că toate sistemele de inginerie funcționează exact și corect ca un ceas. Și pentru a fi siguri că nu se va întâmpla nimic în viitor, este necesar să se efectueze testarea presiunii sistemului de încălzire din apartament.

În acest an, au intrat în vigoare noile cerințe ale MOEK pentru acceptarea locuințelor pentru sezonul de încălzire. Inovațiile includ nu numai cerințele în sine, ci și o nouă formă a Legii crimpării.

Ce se poate face dacă o conductă de apă caldă sa rupt, iar Codul penal a făcut proprietarul responsabil

Vara este sezonul fierbinte pentru a pregăti sistemul de încălzire pentru noul sezon de încălzire, iar clădirile administrative nu fac excepție.

Cum se elaborează un certificat de testare a presiunii sistemului de încălzire - regulile pentru formularul de înregistrare

După finalizarea lucrărilor legate de încovoierea sistemului de încălzire, se întocmește un document special care confirmă faptul că structura de alimentare cu căldură este pregătită pentru iarnă. Pentru aceasta există un formular special. Se numește actul de îndoire a sistemului de încălzire.

Principala sarcină a acestui tip de lucrări de instalații sanitare este de a testa calitatea ansamblului conductei, de a determina cât de pregătită este pentru funcționare, de a verifica etanșeitatea tuturor îmbinărilor. Dacă sunt detectate defecte care nu au fost vizibile în timpul examinării externe, acestea trebuie eliminate.

Testarea la presiune este considerată o etapă importantă în amenajarea aprovizionării cu căldură în clădiri în diverse scopuri.

Lucrarea se desfășoară în anumite situații:

 • înainte de sezonul toamna-iarnă;
 • după instalarea noului circuit de încălzire;
 • când a fost finalizată repararea sau reconstrucția întregii căi de încălzire sau a secțiunii sale;
 • după lucrările de construcție efectuate în clădire.

Tipuri de sertizare

Acest proces este un test al sistemului de alimentare cu căldură, care presupune creșterea presiunii în conductă prin injectarea de aer sau lichid și disting între:

 1. Confecționarea hidraulică, produsă cu ajutorul pompelor care alimentează apă în sistem. Rezultatul este o informație cu privire la puterea sa.
 2. Testarea presiunii pneumatice pentru a evalua etanșeitatea articulațiilor structurii în ansamblu. Se efectuează folosind pompe electrice sau manuale care forțează aerul în țevi.

Cea mai periculoasă dintre ele este considerată testul pneumatic, iar această circumstanță trebuie luată în considerare deoarece, în caz de eventuale deteriorări, aerul injectat nu numai că va începe să iasă rapid, dar va exista și probabilitatea unor rafale. Experții recomandă să nu se depășească presiunea aerului furnizat peste 0,15 MPa.

Conform standardelor tehnice, atunci când se aplică metoda hidraulică, presiunea injectată nu poate depăși presiunea de lucru cu 20-30% și cu 40-50% în timpul încercărilor pneumatice. Această cifră este indicată în actul de efectuare a crimpării sistemului de încălzire.

Secvența de îndoire a sistemului de încălzire

Acest tip de lucrări trebuie planificate în avans și, prin urmare, înainte de a fi efectuate, se pregătește documentația relevantă:

 1. Îmbrăcăminte - o admitere semnată de persoana responsabilă a organizației care deservește rețeaua de încălzire.
 2. Schema secțiunilor centrului de încălzire, unde se va efectua o inspecție, cu indicarea locurilor de eliberare a presiunii.
 3. Lista angajaților autorizați să efectueze teste, inclusiv oficialul responsabil.
 4. Schema de identificare a specialiștilor din zonă, indicând mijloacele care asigură comunicarea între ele.
 5. Descrierea procedurii de testare și a procesării datelor.

Înainte de a începe echipamentul de pompare, se efectuează o inspecție vizuală a conexiunilor și starea în care sunt amplasate supapele de oprire. De asemenea, pentru izolarea sistemului de încălzire de la conducta de alimentare cu apă, sunt instalate prize.

Apoi, în conformitate cu procedura, cazanul de încălzire și rezervorul de expansiune sunt deconectate, nu mai mult de o dată la 4-6 ani, acestea spală conductele din sedimente și resturi. Această procedură trebuie efectuată, altfel datorită prezenței unui strat gros de placă pe suprafața interioară a conductei, conductivitatea termică este redusă semnificativ. Spălarea se face în mod diferit, în funcție de starea tehnică a structurii de încălzire.

La efectuarea unei prese hidraulice, sistemul spălat este umplut cu apă, după care compresorul este conectat la supapa de scurgere. Presiunea este ridicată la valoarea dorită și se monitorizează performanța pe manometru. Atunci când nu există puncte slabe în țevi, care de obicei dau imediat o scurgere, nu vor exista fluctuații semnificative de presiune pe dispozitiv. În cazul unei scăderi puternice a acestui indicator, ar trebui găsită o scurgere, ceea ce nu este dificil de făcut.

Pneumatica se realizeaza cu ajutorul unei pompe speciale. Pentru a facilita găsirea defectelor în articulații, trebuie să se aplice o soluție de săpun înainte de testare. Pompa este conectată la sistem și aerul este forțat în țevi. Acțiunile ulterioare sunt similare cu cele din timpul presei hidraulice. În același timp, este necesar să vă amintiți respectarea reglementărilor de siguranță.

Când se detectează rafalele sau slăbirea, defectele trebuie reparate și apoi verificate din nou. Această procedură se repetă până când sistemul este complet etanșat.

Testarea la presiune este efectuată de specialiști din organizațiile care au acces, cunoștințe și abilități relevante. Ei ar trebui să poată urmări secvența activităților de lucru, cu condiția asigurării securității. La sfârșit, completați forma actului de presare a sistemului de încălzire.

Documentarea muncii efectuate - act

Actul de testare a presiunii este un document oficial cu forță juridică, care confirmă faptul că:

 • testele au fost efectuate în întregime în conformitate cu programul elaborat de inginer, în conformitate cu reglementările aplicabile;
 • sistemul de alimentare cu căldură este în stare de funcționare și pregătit pentru funcționare;
 • în caz de urgență în timpul perioadei de încălzire, responsabilitatea pentru aceasta va fi suportată de una dintre părți sau de ambele părți, iar vinovatul va plăti daune.

Sub forma unui act de testare hidraulică a sistemului de încălzire, există coloane care se completează complet și cât mai precis cu putință.

Acestea indică:

 • numele obiectului care urmează să fie verificat;
 • data și ora testării presiunii;
 • zona de testare, care poate fi, de exemplu, o centrală de încălzire sau un nod separat;
 • dispozitive utilizate;
 • rezultatele inspecției vizuale a îmbinărilor, cusăturilor etc.;
 • valoarea presiunii de lucru și sarcina sistemului și durata încercării;
 • valorile de pe ecartament la sfârșitul testului;
 • scăderea presiunii;
 • informații privind eliminarea scurgerilor și a altor defecte;
 • concluzia că sistemul este pregătit pentru funcționare;
 • semnaturi autorizate.

Actul de presare al centralei termice este semnat în ziua testării sistemului. Acest document ar trebui să fie aprobat de persoanele responsabile ale întreprinderii care a desfășurat activitatea, precum și de organul de supraveghere tehnică și de societatea de administrare.

Forme de acte pentru documentația executivă

Forme de acte (formulare) pentru păstrarea documentației în construcție

Încălzire, ventilație și aer condiționat
Instalatii sanitare si sanitare (VK)
Rețele externe de alimentare cu apă și de canalizare
Furnizarea de gaz. Dispozitive interne

Actul de punere în funcțiune GRPSH descărca format doc

Conducte de gaze externe

Actul de punere în funcțiune GRPSH descărca format doc

Solutii termo-mecanice de cazan

Actul de pregătire al fundației (structuri de sprijin) pentru instalarea documentului de descărcare doc

Actul de verificare a instalării echipamentului pe formatul de descărcare a fundației doc

Actul de inspecție internă și externă a cazanului înainte de instalare descărcați formatul doc

Actul de testare hidraulică a cazanelor descărca formatul doc

Cum este actul de acceptare a sistemelor de încălzire prin sertizare

Testarea sistemului de încălzire hidrostatice sau manometru (încercări de presiune) sunt necesare pentru a efectua organizația responsabilă pentru funcționarea clădirii sau a contractorilor care au efectuat instalarea unei instalatii termice. La livrare, anumite cerințe sunt impuse acestui eveniment.

Cerințe de personal

Este important! Este permisă auto-testarea echipamentelor de încălzire ale unei case particulare.

Toate operațiunile tehnologice trebuie efectuate de personal calificat, cu toleranțe de calificare stabilite, folosind echipamente certificate.

Pentru a face acest lucru, angajaților li se cere să urmeze o formare (curs de formare specială timp de șase luni) și certificarea cunoștințelor privind regulile de funcționare a instalațiilor termice și TB an).

După finalizarea instruirii, se eliberează un extras din protocolul de testare a angajaților. Se prevede admiterea personalului organizației care efectuează operațiunea, întreținerea și testarea la presiune a instalațiilor termice.

Extras din protocolul de testare al lucrătorilor.

În casetele corespunzătoare indicați:

 • Numele angajatului;
 • data verificării anterioare;
 • data inspecției curente;
 • evaluarea cunoștințelor;
 • semnătura angajatului;
 • data următoare a certificării;
 • Numele membrilor comitetului de selecție din 3 persoane (inclusiv inginerul Rostechnadzor) și semnăturile acestora.

Angajatului i se eliberează un certificat de calificare cu ștampile și mărci că este instruit.

Certificatul de admitere la muncă a crescut riscul.

Rezultatele instruirii sunt afișate în jurnalul de verificări personale ale unui angajat al organizației care poate efectua teste hidrostatice sau manometrice.

Oficial al organizațiilor salariale de control personal.

Când se efectuează testele și validarea

Verificarea presiunii sistemelor de încălzire este efectuată:

 • în complexul de preparare a clădirilor înainte de începerea sezonului de încălzire;
 • după înlocuirea (repararea, modernizarea) părților de conducte, radiatoare, alte dispozitive și echipamente;
 • la punerea în funcțiune a obiectului.

Documentul ce confirmă disponibilitatea pentru funcționarea sistemelor este completată în conformitate cu cerințele naționale ale actului sau hidro-pnevmoispytany (denumită în continuare „Legea“). Ea este emisă în etapa finală a măsurilor de testare tehnologică care ajută la identificarea defectelor din conducte și echipamente, confirmând performanțele sale de reglementare.

Ce ar trebui să fie în lege

Actul afișează rezultatele următoarelor acțiuni ale personalului responsabil cu procedura de inspecție:

 • apă sau aer cu ajutorul unui echipament special este injectat în conducte până la o anumită presiune;
 • sistemul este inspectat cu atenție, în special articulațiile elementelor acestuia, pentru scurgeri, precum și alte defecte care pot provoca întreruperi în funcționarea echipamentului termic;
 • măsurile luate pentru a elimina defectele (dacă au fost identificate).

Reglementarea hidrotestării instalațiilor termice este prevăzută de standardul SP 73.13330.2012 "Sisteme sanitare și tehnice interne ale clădirilor". În conformitate cu aceasta, operațiile de testare sunt efectuate după cum urmează:

 • Debitul de fluid de lucru în conductele sistemului de încălzire se efectuează în etape, cu o creștere a presiunii, până la atingerea valorii de prag stabilite. Se recomandă injectarea lichidului de răcire la intervale de 10 minute înainte de ieșirea tuturor dopurilor de aer.
 • Presiunea de încercare, controlată de manometrul de presiune, este ținută timp de cel puțin 10 minute. Presiunea de încercare trebuie să fie cu 30-50% mai mare decât presiunea de lucru (în funcție de uzura sistemului), dar nu mai mare decât presiunea minimă admisă a unuia dintre instrumente. De exemplu, dacă radiatoarele din fontă sunt instalate în clădire, presiunea nu trebuie să depășească 6 MPa, dacă oțelul este de 10 MPa.
 • Dacă se efectuează teste de presiune într-o locuință, chiriașii sunt avertizați asupra lucrării.
 • Indicatorii caracteristici ai scurgerilor sunt scăderea bruscă a presiunii lichidului de lucru sau scăderea treptată a presiunii mai mare de 0,2 kg / cm2. De regulă, pierderile de lichid de răcire apar pe conexiunile cu filet sau cu flanșă, care sunt supuse montajului, reambalării sau înlocuirii garniturilor în ele. Dacă este imposibil să eliminați defectul, nodul este respins și înlocuit.

Este important! Testul de presiune se efectuează după spălare și purjare hidropneumatică a sistemului. În caz contrar, depozitele în interiorul țevilor pot ascunde eventualele puncte de scurgere. De asemenea, merită luată în considerare dacă nu efectuați măsuri de curățare a conductei din sedimente, coeficientul de transfer de căldură al sistemului va scădea semnificativ.

Reguli pentru completarea legii

Organizația de furnizare a căldurii este responsabilă pentru finalizarea raportului de încercare.

pălărie

 • umplerea capacului din Legea începe cu o indicație a denumirii exacte a sistemului termic testat (această informație este cuprinsă în documentația sa de lucru, proiect);
 • se introduce numele complet al obiectului deservit de instalatia termica. Acesta poate fi găsit în permisul de construcție sau în documentația sa de proiectare și estimare;
 • sunt introduse informații privind decontarea, data de testare / aprobare a legii (în cazul în care nu există defecte și se emite documentația în ziua evenimentelor de testare).

Componența comisiei

Indică datele tuturor membrilor comitetului de selecție. Acesta include reprezentanți ai contractorului general, client și organizarea lucrărilor efectuate. Reprezentantul fiecărei părți trebuie să furnizeze informații cu privire la numele organizației sale, la funcția pe care o ocupă, precum și la numele și inițialele acesteia.

Inspecție și rezultate

 • Au fost introduse datele organizației proiectului și codul proiectului pe care a fost construită construcția și comunicările de inginerie, în special sistemul de încălzire.
 • Specificați metoda de testare - hidrostatic sau ecartament (testarea presiunii pneumatice). În plus, datele parametrilor de funcționare: presiunea în conductă (într-una din unitățile de măsură - MPa sau kg / cm2), timpul în care sistemul era sub presiune excesivă.
 • Se înregistrează valoarea căderii de presiune în timpul perioadei de testare (în MPa sau kg / cm2).
 • Indică absența sau cantitatea, precum și localizarea defectelor identificate în timpul testului sau după acesta. Instrucțiunile pentru eliminarea defectelor sunt introduse direct în act sau în plus - lista cumulativă.

Decizia și semnăturile Comisiei

Pe baza informațiilor primite, comitetul de selecție hotărăște dacă sistemul de încălzire dat respectă standardele industriale și indicatorii de proiectare. Se concluzionează dacă sistemul a trecut testul sau nu. Pentru defectele identificate, se oferă o prescripție pentru lichidarea acestora, cu indicarea timpului pentru activitățile de reparații.

Indiferent de decizie, legea este semnată de toți membrii comisiei.

Efectuați o mostră de criptare a sistemului de încălzire

Testarea la presiune reprezintă un pas important în crearea sau funcționarea unui sistem de încălzire pentru clădiri de apartamente, case private și pentru alte clădiri. Sarcina principală a crimpării este de a testa calitatea asamblării țevilor, și anume de a evalua cât de pregătite sunt toate îmbinările și de a fi sigilate, precum și de a detecta defectele care nu au fost detectate în timpul inspecției inițiale și de a le elimina.

La finalizarea tuturor activităților, ca dovadă documentară că sistemul de încălzire este pregătit pentru sezonul de iarnă, se compilează fără întârziere un test de presiune.

Procesul de sertizare se realizează nu o dată, ci în următoarele situații:

 • înainte de începerea sezonului de încălzire;
 • după montarea unei noi scheme de încălzire;
 • după repararea sau reconstrucția întregului sistem în ansamblu sau a oricăror segmente ale acestuia;
 • după finalizarea oricăror lucrări de construcție din clădire.

Crimping și tipurile sale

Care este testarea la presiune a sistemelor de încălzire în general? Acesta este procesul de testare a circuitelor de alimentare cu căldură prin creșterea presiunii în țevi, prin injectarea apei sau a aerului. Pe această bază, distingeți:

 • teste hidraulice sau hidro-presare, care se efectuează cu ajutorul pompelor hidraulice care alimentează apa la țevi și furnizează informații despre puterea sistemului.
 • compresor pneumatic, care demonstrează etanșeitatea tuturor conexiunilor sistemului în ansamblul său și se realizează cu pompe pneumatice manuale sau electrice, care pompează aerul în țevi.

Dintre cele două tipuri, cel mai periculos este testul pneumatic, iar acest lucru trebuie luat în considerare, deoarece dacă există vreun defect în sistemul de încălzire, aerul forțat nu va ieși rapid, ci poate aranja rafale. Prin urmare, experții recomandă să nu depășească presiunea mai mare de 0, 15 MPa.

La presarea hidraulică în conformitate cu standardele tehnice, presiunea injectată poate fi mărită cu 20-30% mai mult decât lucrătorul și această cifră este fixată în procesul de testare hidraulică a sistemelor de încălzire, în timpul compresiei pneumatice cu 40-50%.

Secvența procesului de criptare

Întregul proces de criptare este planificat în avans. Documentat acest lucru este exprimat în proiectarea programului de criptare, care ar trebui să includă:

 • Permis de muncă semnată de persoana responsabilă a companiei care deservește rețeaua de încălzire;
 • o diagramă a secțiunilor rețelei de căldură care trebuie verificată prin desemnarea punctelor de eliberare a presiunii;
 • lista de salariați care va efectua testul, persoana responsabilă;
 • schema de dispersie a angajaților în zona testată și mijloacele de comunicare între acestea;
 • metoda de testare și prelucrare a rezultatelor.

Înainte de a porni pompa, se efectuează o verificare vizuală preliminară a conexiunilor și starea supapelor de închidere, precum și prizele de izolare pentru izolarea sistemului de încălzire de la conductele de alimentare cu apă. În plus, în conformitate cu procedura, cazanul cu rezervor de expansiune este oprit, conductele sunt spălate (o dată la 4-6 ani) din diferite depozite sau resturi. Clătirea trebuie făcută în mod regulat, deoarece conductivitatea termică a țevilor din interior este "scăzută". Spălarea se poate face în moduri diferite. Acesta ține cont de parametrii tehnici ai sistemului de încălzire.

În timpul presării hidraulice, sistemul pregătit (adică după spălare) este umplut cu agent de răcire - apă, apoi compresorul este conectat la supapa de scurgere. Presiunea este mărită la valoarea setată, iar manometrul este monitorizat. Dacă sistemul de încălzire nu are puncte slabe care se vor rupe imediat, manometrul nu va prezenta fluctuații semnificative de presiune. Dacă arată o scădere puternică a presiunii, atunci cu siguranță trebuie să căutați o scurgere. Ei bine, asta nu este dificil.

Când utilizați pneumopressing pneumopump. Pentru a detecta defectele compușilor, se recomandă tratarea lor înainte de verificarea cu o soluție de săpun. Pompa preia sistemul de încălzire și injectează aerul în țevi. Acțiunile viitoare sunt identice cu cele din primul caz. Și nu uitați de siguranță.

Dacă, în timpul testului, s-au descoperit în sistem încălzirea sau răsturnarea, ele sunt eliminate și verificate din nou. Această procedură poate fi repetată de mai multe ori până când sistemul este complet etanșat. De obicei, acest proces este realizat de specialiști din organizații publice sau private care au acces, cunoștințe și abilități care sunt capabile să respecte întreaga secvență a procesului și să asigure securitatea. După aceasta, puteți trece la întocmirea actului de criptare.

Ce este un act de criptare, de ce este necesar?

Actul de criptare - un document care are forță juridică. Este o dovadă oficială că:

 • toate testele au fost efectuate în conformitate cu un program elaborat de un inginer de încălzire în conformitate cu standardele și realizat în totalitate;
 • sistemul de încălzire sau secțiunea acestuia este strâns, eficient și gata de funcționare;
 • dacă se produce un accident în timpul sezonului de încălzire, responsabilitatea va fi acordată uneia dintre părți (sau ambelor părți), care va compensa daunele.

În forma actului, există mai multe puncte care ar trebui să fie completate cât mai precis și complet posibil. Și anume:

 • numele obiectului (casă, zonă) în care a fost efectuat controlul;
 • ora și data crimpării;
 • site-ul de testare (de exemplu, centrala de încălzire sau nodul)
 • instrumente cu care a fost testat sistemul;
 • rezultatele inspecției vizuale a cusăturilor, îmbinărilor, robinetelor;
 • valoarea presiunii de lucru și sarcina pe sistemul de încălzire, durata sarcinii;
 • valorile indicate de manometrul la sfârșitul încercării;
 • indicatori de scădere a presiunii;
 • date privind eliminarea defectelor și a scurgerilor;
 • concluzie privind pregătirea sistemului de operare;
 • semnături ale părților responsabile.

Formele actului de testare hidraulică pot diferi ușor de formele de crimpare pneumatică. Când o alegi, poți să te concentrezi pe SNiP 3.05.04-85.

Actul trebuie semnat în aceeași zi în care a fost testat sistemul de încălzire. Actul este aprobat de persoanele responsabile din partea organizației care a efectuat testele, de la organizația care efectuează supravegherea tehnică și de la organizația care administrează.

Testarea presiunii sistemelor de încălzire - ce este și de ce este necesar?

Testarea presiunii apei este considerată o măsură importantă și indispensabilă, vom discuta în detaliu nevoia, calendarul și normele SNiP, sub forma unor instrucțiuni pas cu pas în acest articol.

Testarea presiunii este un eveniment complex, organizat pentru a determina etanșeitatea sistemului de încălzire în ansamblu. Nevoia lui este de a verifica siguranța sistemului, a echipamentului furnizat acestuia.

Secțiunile îndoielnice ale țevilor pot duce la o descoperire neașteptată, la depresurizare, iar la contacte pot provoca arsuri.

Evenimentul se desfășoară în conformitate cu normele SNIP, se emite un document privind finalizarea lucrărilor tehnice, cu afișarea stării de sănătate a circuitului de pregătire pentru pornirea sistemului de încălzire.

În timpul iernii, țevile sunt inspectate prin umplerea cu aer; în vară, prin umplerea cu apă. Faptul de verificare se înregistrează prin întocmirea unei declarații de lucru, repararea defecțiunilor și pregătirea sistemului de lansare.

Când și cum se face?

efectuate:

 1. Inițial, când sistemul de încălzire este pus în funcțiune.
 2. La rularea anuală datorită începerii sezonului de încălzire.
 3. Când reparați elementele de încălzire separat.
 4. În cazul unui accident care implică o descoperire a țevilor, secțiunile necorespunzătoare ale țevilor care necesită reparații.

Evenimentul se desfășoară în conformitate cu instrucțiunile SNiP de către lucrătorii din domeniul locuințelor și utilităților sau de către compania de administrare, dacă este disponibilă. Specialiștii ar trebui să aibă acces la desfășurarea unei astfel de activități, calificare.

În sectorul privat, procedura poate fi efectuată în mod independent, dar la sfârșitul procedurilor este necesar să se ceară unui expert-evaluator să elaboreze un act. După aceasta, se emite un document care confirmă disponibilitatea sistemului de lansare.

Cum se desfășoară într-un bloc?

Acest eveniment în clădirile de locuințe rezidențiale se realizează prin umplerea circuitului cu apă sau aer, o pompă hidraulică sau pneumatică care funcționează sub presiune înaltă.

Testarea presiunii cu apă este posibilă numai după tăierea completă a cazanului și a rezervorului de expansiune din circuit, în caz contrar elementele importante ale sistemului pot să nu reușească rapid:

 1. Toate lichidele sunt scoase din circuit.
 2. Conturul este umplut cu apă rece.
 3. Excesul de aer, care se formează ca recipient, este umplut cu apă, este pompat.
 4. Un suflant de presiune este alimentat în circuitul umplut cu apă, datorită căruia atmosfera devine mai mare, dar în același timp, presiunea în circuit nu trebuie să depășească rezistența elementelor sale individuale.
 5. Conturul sub presiune înaltă este lăsat timp de ceva timp, inspectează toate conexiunile și se repară locurile neetanșe. Dacă este necesar, utilizați o mașină de sudură.

Testarea presiunii aerului

Umplerea țevilor cu aer este mult mai ușoară. Întregul conținut al lichidului de răcire este descărcat de la lichidul de răcire, iar aerul se aprinde când toate prizele sunt închise. Această metodă este dificil de identificat locurile defecte. Dacă în tevi există lichid, acesta va trece prin orice fante mici.

Dacă mai devreme a fost apă în țevi, locurile de eroare sunt determinate vizual. Dacă sunt goale și nu există apă, atunci se va auzi un fluier caracteristic când se umple cu aer.

În absența unui fluier și a unui manometru care să indice prezența unei scurgeri, se observă toate conexiunile, se lubrifiază cu apă cu săpun, iar sudarea se efectuează în locurile în care sistemul este depresurizat.

Umplerea cu aer nu se teme de timpul procedurii, ea poate fi ținută în timpul iernii, deoarece aerul, spre deosebire de apă, nu va îngheța.

Sistem de testare a presiunii în sectorul privat

Într-o casă privată cu încălzire autonomă, conductele trebuie verificate periodic și curățate. Astfel, durata de viață va crește, economia de combustibil devine mult mai vizibilă.

Chiar și în cazul funcționării fără probleme și eficiente a sistemului, procedura trebuie să fie efectuată în mod necesar, iar sistemele care nu conțin scări și murdărie vor da mai multă căldură, nu va exista scurgeri de decongelare a țevilor în perioada de iarnă.

Pentru testarea planificată, proprietarii sectorului privat se aplică la utilitățile locale sau la o companie privată. Numai specialiști certificați cu calificări relevante, documentați, au dreptul să se angajeze în astfel de activități.

Pentru a efectua o astfel de lucrare, aveți nevoie de unelte speciale, echipament, astfel încât expertul să fie capabil să le folosească, sunt necesare și aptitudini în muncă.

Actul este important în cazul unui accident neașteptat, este un document de voucher cu care puteți dovedi vinovăția stăpânului sau a organizației care a făcut lucrul prost, cu erori.

Proprietarul casei pentru inconvenientele cauzate are dreptul la despăgubiri. De asemenea, inspectorii de utilitate a apei verifică apa pentru duritate prin prelevarea probelor, testarea acestora pentru procentul de magneziu și calciu. Rata acestui indicator - 90 - 96 de unități. În cazul abaterilor de la normă, sistemul nu este gata de pornire, se efectuează măsurători suplimentare.

Ce echipament este folosit?

Astăzi, sunt cunoscute modele moderne de echipamente, cu care testele sunt efectuate rapid și eficient.

O astfel de activitate se desfășoară în prezența:

 1. Presă specială pentru a crea presiune în țevi.
 2. Manometru pentru a controla valoarea de lucru a presiunii.
 3. Hidraulică, pentru curățarea circuitului sistemului și pregătirea pentru testarea presiunii.
 4. Compresor de aer pentru curățarea locurilor discutabile.
 5. Pompă hidraulică sau pneumatică pentru forțarea aerului și a apei în sistem.
 6. Compresor pneumatic, în cazul în care se controlează sistemul autonom în clădirile cu apartamente.

Care ar trebui să fie presiunea apei?

Pentru a deplasa aerul acumulat și apă, standardul de presiune pentru sectorul privat este de 2 atm., În clădiri înalte - 8 atm., În cazul în care valoarea de lucru este majorat cu aproape 30%.

Presiunea este controlată de un manometru montat pe apă. Valoarea este fixă, trebuie să rămână neschimbată pentru o jumătate de oră. Este posibilă măsurarea precisă a presiunii de lucru în țevi prin verificarea funcționării tuturor dispozitivelor și a corectitudinii instalării acestora.

Datorită presiunii create, va fi ușor să detectați și să remediați vulnerabilitățile. Toate sistemele aflate sub presiune, după presare, sunt supuse acceptării obligatorii de către supraveghetori, se elaborează un act, se indică parametrii de control și timpul.

SNiP și costuri

În conformitate cu normele SNIP, evenimentul ar trebui să aibă loc cel puțin o dată la 5 ani, de preferință pentru a evita scurgerile, mențineți-l în mod regulat, o dată pe an, înainte de începerea sezonului de încălzire.

Conform regulilor, această procedură trebuie efectuată la o temperatură a încăperii nu mai mică de +5 g. În caz contrar, apa poate îngheța, dar în timpul testării presiunii cu aer este permisă efectuarea procedurii în orice moment al anului. Procedura se efectuează pneumatic sau hidraulic.

Procedura de criptare se încheie cu o estimare cu o reflectare a muncii efectuate, calculul valorii lor în ansamblu.

Costul, în funcție de regiune, variază în mod semnificativ, definiția acestuia fiind tratată de societățile de administrare din domeniu, luând în considerare politica de preț a companiei, nivelul de personal al personalului, atragerea de echipamente speciale, materialele utilizate în reparații.

La determinarea costului total este luată în considerare:

 1. Volumul de muncă efectuat, de exemplu, în timpul testării presiunii, de exemplu, într-o casă privată, ia în considerare numărul vizitelor încălzite, ramificația, lungimea sistemului.
 2. Starea sistemului în ansamblul său în timpul muncii. Când le țineți cu o zi înainte și nu mai mult de 1 an în urmă, precum și atunci când instalați noi conducte, costul este mult mai mic.
 3. Volum, partea frontală a muncii.
 4. Complexitatea reparației.
 5. Numărul de zone afectate. Dacă țevile sunt deteriorate și nodurile sistemului au defecte caracteristice, sunt implicați vrăjitori pentru a elimina scurgeri, serviciile lor sunt, de asemenea, incluse în estimare.

După reparații, procedurile de testare sunt efectuate din nou, iar acesta este un plus față de cost. Sunt sintetizate costurile, costul total al efectuării acestor lucrări de testare.

Testare prin presiune de sine

Instrucțiuni:

 1. Lucrarea trebuie să înceapă cu lucrările pregătitoare, să verifice starea supapelor și supapelor de blocare.
 2. Verificați toate elementele de etanșeitate, dacă este necesar, etanșați-le cu o garnitură de etanșare.
 3. Verificați elementele izolatoare ale conductei, dacă este necesar, reparați-le.
 4. Opriți alimentarea cu apă din sistemul comun prin instalarea unui dop închis.
 5. La umplerea conductelor cu apă, opriți toate robinetele, supapele.
 6. Deschideți conducta de aer, pregătiți supapa de scurgere pentru funcționare.
 7. Controlați cu atenție toate elementele structurii de încălzire.
 8. Umpleți conturul cu antigel sau apă. Blocul de aer trebuie să fie complet apăsat.
 9. Creșteți presiunea utilizând instrumentele de măsură, verificați nivelul presiunii.
 10. Conectați compresorul, calculând valoarea presiunii pre-admisibile, luând în considerare durata de viață a conductelor. O creștere a presiunii în case vechi este posibilă numai cu 15-20%.
 11. Vedeți toate comunicările, elementele de blocare, dispozitivele de încălzire vizual, ele trebuie să fie sigilate, în ordine.
 12. Reparați eventualele scurgeri, apoi verificați din nou starea țevilor. Pentru a elimina zonele suspecte, puteți utiliza un compresor de aer perindând zonele cu apă cu săpun. Locurile cu scurgeri spumate imediat. Este important să se inspectă nu numai radiatoarele, garniturile, îmbinările prin sudură, filetul și fitingurile de închidere, ci și secțiunile ascunse ale conductei încorporate în pereți sau în podea.
 13. Invitați un inspector să elaboreze un act de pregătire a sistemului de funcționare, adecvarea conductelor.

Testarea presiunii sistemului de încălzire: ordinea de execuție și pregătirea documentației de raportare

Una dintre etapele importante ale creării și funcționării sistemului de alimentare cu căldură a unei clădiri pentru orice scop este încercarea sa de presiune. Scopul său principal, în sens general, este de a verifica calitatea instalației, adică evaluarea performanței tuturor elementelor și a etanșeității compușilor existenți, identificarea defectelor ascunse și eliminarea lor ulterioară. La sfârșitul acestui tip de lucru, pentru a confirma disponibilitatea clădirii pentru un sezon de încălzire fără probleme, trebuie să se compună un test de presiune a sistemului de încălzire.

Trebuie remarcat faptul că testarea la presiune nu este un singur test, se efectuează în următoarele cazuri:

 • după instalarea noului sistem de alimentare cu căldură;
 • după repararea sau înlocuirea oricăror elemente;
 • după reconstrucția sistemului sau a secțiunii sale separate;
 • după construcție în clădire de orice fel;
 • înainte de începerea sezonului de încălzire.

Figura 1 - Testarea presiunii sistemului de încălzire, ca o măsură importantă pentru a verifica etanșeitatea și eficiența acestuia

Tipuri de teste pentru sisteme de încălzire prin turnare

Testarea presiunii este, în primul rând, testarea sistemelor de încălzire cu presiune înaltă, create cu ajutorul aerului sau apei. În concordanță cu aceasta distinge:

 • ansamblu pneumatic - scopul său principal este de a verifica etanșeitatea tuturor conexiunilor și a sistemului în ansamblu; pompe pneumatice electrice sau manuale, conducte de umplere, radiatoare și alte elemente cu aer comprimat;

Trebuie avut în vedere că testarea pneumatică este un proces periculos, deoarece în prezența oricăror daune din sistem, aerul nu este eliberat doar rapid, ci este, de asemenea, capabil să cauzeze pagube importante. În acest sens, nu se recomandă creșterea presiunii mai mari de 0,15 MPa.

 • Hidropresorarea - astfel de teste vă permit să verificați rezistența sistemului și pentru a crea o suprapresiune în acesta, utilizați diferite tipuri de pompe hidraulice.

De regulă, presiunea creată în timpul presării hidraulice ar trebui să depășească presiunea de funcționare standard cu 20-30%, presiunea aerului cu 40-50%.

Procedura de criptare

 1. Înainte de testare, se recomandă verificarea stării și a funcționării supapelor; să evalueze vizual calitatea compușilor disponibili; izolați sursa de căldură din sistemul de alimentare cu apă prin intermediul dopurilor.
 2. Apoi, trebuie să opriți boilerul, rezervorul de expansiune și conductele de pre-spălare, radiatoarele etc. din praf, resturi mici (în noua schemă), din diverse sedimente (în sistemele de operare).
 3. În timpul testării hidraulice, sistemul este umplut cu apă (testarea presiunii aerului nu necesită această operație), compresorul este conectat, de regulă, la o supapă de golire. După aceasta, presiunea este mărită la valoarea dorită, iar parametrii acesteia sunt monitorizați cu ajutorul unui manometru.
  Lipsa oricăror modificări indică etanșeitatea și posibilitatea de a opera sistemul. Reducerea presiunii peste valoarea admisă indică prezența oricăror defecte. Într-un circuit de încălzire umplut cu apă, nu este dificil să se determine locațiile de scurgere. Pentru a putea detecta daunele în timpul testării aerului, se recomandă ca toate îmbinările și conexiunile să fie tratate cu apă cu săpun înainte de începerea lucrului.

Timpul minim de încercare pentru crimparea hidraulică este de 1 oră, pentru testarea aerului, este de 20 de ore.

 • După depanare, procedura se repetă. Acest pas este efectuat până când sistemul este sigilat.
 • 5. La sfârșitul tuturor procedurilor, se întocmește un certificat de presiune.
 • Figura 2 - Exemplul actului de îndoire a sistemului de încălzire

  Trebuie reținut faptul că testarea sub presiune nu este recomandată ca atare, deoarece Acest proces necesită abilități și cunoștințe speciale (inclusiv cerințe și documente de reglementare), precum și respectarea măsurilor de siguranță în timpul testării.

  Actul de îndoire a sistemului de încălzire

  Actul de testare a presiunii este un document obligatoriu din punct de vedere juridic. El confirmă faptul că:

  • toate lucrările și testele au fost efectuate în întregime și în conformitate cu programul aprobat (este pregătit de un inginer al unei organizații de furnizare a energiei termice);
  • instalația de încălzire este în stare de funcționare și este pregătită pentru funcționare;
  • în caz de situații de urgență, răspunderea revine uneia dintre părțile specificate (sau ambelor), care trebuie să compenseze prejudiciul.

  Actul conține mai multe puncte care trebuie completate cât mai complet și mai precis posibil. Printre ei ar trebui să fie numit:

  • numele obiectului (casa, parcela);
  • data și ora testării presiunii;
  • instrumente utilizate pentru testare;
  • parametrii de diagnosticare a sistemului (mărimea încărcăturii, durata acesteia);
  • rezultatele testului;
  • informații despre activitățile de reparații efectuate;
  • semnături ale persoanelor responsabile.

  Persoanele responsabile de efectuarea și rezultatele testelor de presiune

  Testarea la presiune a sistemelor de încălzire trebuie efectuată:

  • un reprezentant al unei organizații furnizoare de căldură (inspector, comandant, inginer, tehnician) care are la dispoziție echipamentul necesar avocatului și formularele de declarație;
  • reprezentanți ai obiectului în care sunt efectuate testele; în blocuri de locuințe, angajați ai societății de administrare; în instituțiile administrative și sociale - manageri și persoane fizice din cadrul organizației de supraveghere; în clădiri individuale - proprietarii.
  • Dacă se efectuează teste de presiune într-o clădire care este pusă în funcțiune, reprezentanții organizațiilor clientului și ale contractorilor trebuie să fie incluși în comisie.

  Actul de testare hidraulică a sistemului de încălzire

  Aici puteți descărca forma unui act de testare hidraulică a sistemului de încălzire și puteți găsi informații succinte despre procesul de efectuare a acestor teste.

  Pentru ce este cazul?

  La sfârșitul lucrărilor de construcție și instalare se efectuează o serie de teste, sistemele de alimentare cu căldură și apă sunt verificate prin diferite metode de control.

  Starea sistemului de încălzire este determinată prin efectuarea testelor hidraulice. Verificați, în principiu, puterea echipamentului (în acest caz - încălzirea). Conform rezultatelor testelor, se întocmește un act care reflectă rezultatul comportamentului lor. Punctul-cheie al acestui act este concluzia finală: poate fi pus în funcțiune un sistem testat?

  Procesul de testare hidraulică

  Sistemul de încălzire este verificat pentru etanșeitate la o presiune care depășește o dată și jumătate de lucru.

  Condiții de testare hidraulică:

  1. Presiunea nu trebuie să fie mai mică de 0,6 bari
  2. Temperatura apei ar trebui să fie constantă
  3. Sistemul trebuie umplut cu apă treptat, cu dispozitivele de aerisire deschise, astfel încât să nu se formeze prize de aer.
  4. Analiza sistemului este efectuată folosind un manometru.

  Teste de testare

  1. În prima etapă de testare hidraulică, presiunea în sistemul de încălzire crește de două ori la valoarea setată. Acest lucru se întâmplă o jumătate de oră la fiecare zece minute. În următoarele 30 de minute, trebuie îndeplinită condiția descrisă mai sus - presiunea în sistem nu trebuie să scadă sub 0,6 bar.
  2. În a doua fază de încercare, presiunea nu trebuie să scadă sub 0,2 bar. Dacă se detectează o scurgere în sistemul de încălzire, este permisă reglarea clemei utilizate pentru conectarea conductelor cu cel mult o jumătate de viraj. Dacă scurgerea persistă, indică necesitatea înlocuirii sau reparării acestei conexiuni.

  Actul de presare a sistemului de încălzire

  Testarea presiunii sistemului de încălzire: ordinea de execuție și pregătirea documentației de raportare

  Una dintre etapele importante ale creării și funcționării sistemului de alimentare cu căldură a unei clădiri pentru orice scop este încercarea sa de presiune. Scopul său principal, în sens general, este de a verifica calitatea instalației, adică evaluarea performanței tuturor elementelor și a etanșeității compușilor existenți, identificarea defectelor ascunse și eliminarea lor ulterioară. La sfârșitul acestui tip de lucru, pentru a confirma disponibilitatea clădirii pentru un sezon de încălzire fără probleme, trebuie să se compună un test de presiune a sistemului de încălzire.

  Trebuie remarcat faptul că testarea la presiune nu este un singur test, se efectuează în următoarele cazuri:

  • după instalarea noului sistem de alimentare cu căldură;
  • după repararea sau înlocuirea oricăror elemente;
  • după reconstrucția sistemului sau a secțiunii sale separate;
  • după construcție în clădire de orice fel;
  • înainte de începerea sezonului de încălzire.

  Figura 1 - Testarea presiunii sistemului de încălzire, ca o măsură importantă pentru a verifica etanșeitatea și eficiența acestuia

  Tipuri de teste pentru sisteme de încălzire prin turnare

  Testarea presiunii este, în primul rând, testarea sistemelor de încălzire cu presiune înaltă, create cu ajutorul aerului sau apei. În concordanță cu aceasta distinge:

  • ansamblu pneumatic - scopul său principal este de a verifica etanșeitatea tuturor conexiunilor și a sistemului în ansamblu; pompe pneumatice electrice sau manuale, conducte de umplere, radiatoare și alte elemente cu aer comprimat;

  Trebuie avut în vedere că testarea pneumatică este un proces periculos, deoarece în prezența oricăror daune din sistem, aerul nu este eliberat doar rapid, ci este, de asemenea, capabil să cauzeze pagube importante. În acest sens, nu se recomandă creșterea presiunii mai mari de 0,15 MPa.

  • Hidropresorarea - astfel de teste vă permit să verificați rezistența sistemului și pentru a crea o suprapresiune în acesta, utilizați diferite tipuri de pompe hidraulice.

  De regulă, presiunea creată în timpul presării hidraulice ar trebui să depășească presiunea de funcționare standard cu 20-30%, presiunea aerului cu 40-50%.

  Procedura de criptare

  1. Înainte de testare, se recomandă verificarea stării și a funcționării supapelor; să evalueze vizual calitatea compușilor disponibili; izolați sursa de căldură din sistemul de alimentare cu apă prin intermediul dopurilor.
  2. Apoi, trebuie să opriți boilerul, rezervorul de expansiune și conductele de pre-spălare, radiatoarele etc. din praf, resturi mici (în noua schemă), din diverse sedimente (în sistemele de operare).
  3. În timpul testării hidraulice, sistemul este umplut cu apă (testarea presiunii aerului nu necesită această operație), compresorul este conectat, de regulă, la o supapă de golire. După aceasta, presiunea este mărită la valoarea dorită, iar parametrii acesteia sunt monitorizați cu ajutorul unui manometru. Lipsa oricăror modificări indică etanșeitatea și posibilitatea de a opera sistemul. Reducerea presiunii peste valoarea admisă indică prezența oricăror defecte. Într-un circuit de încălzire umplut cu apă, nu este dificil să se determine locațiile de scurgere. Pentru a putea detecta daunele în timpul testării aerului, se recomandă ca toate îmbinările și conexiunile să fie tratate cu apă cu săpun înainte de începerea lucrului.

  Timpul minim de încercare pentru crimparea hidraulică este de 1 oră, pentru testarea aerului, este de 20 de ore.

 • După depanare, procedura se repetă. Acest pas este efectuat până când sistemul este sigilat.
 • 5. La sfârșitul tuturor procedurilor, se întocmește un certificat de presiune.
 • Figura 2 - Exemplul actului de îndoire a sistemului de încălzire

  Trebuie reținut faptul că testarea sub presiune nu este recomandată ca atare, deoarece Acest proces necesită abilități și cunoștințe speciale (inclusiv cerințe și documente de reglementare), precum și respectarea măsurilor de siguranță în timpul testării.

  Actul de îndoire a sistemului de încălzire

  Actul de testare a presiunii este un document obligatoriu din punct de vedere juridic. El confirmă faptul că:

  • toate lucrările și testele au fost efectuate în întregime și în conformitate cu programul aprobat (este pregătit de un inginer al unei organizații de furnizare a energiei termice);
  • instalația de încălzire este în stare de funcționare și este pregătită pentru funcționare;
  • în caz de situații de urgență, răspunderea revine uneia dintre părțile specificate (sau ambelor), care trebuie să compenseze prejudiciul.

  Actul conține mai multe puncte care trebuie completate cât mai complet și mai precis posibil. Printre ei ar trebui să fie numit:

  • numele obiectului (casa, parcela);
  • data și ora testării presiunii;
  • instrumente utilizate pentru testare;
  • parametrii de diagnosticare a sistemului (mărimea încărcăturii, durata acesteia);
  • rezultatele testului;
  • informații despre activitățile de reparații efectuate;
  • semnături ale persoanelor responsabile.

  Persoanele responsabile de efectuarea și rezultatele testelor de presiune

  Testarea la presiune a sistemelor de încălzire trebuie efectuată:

  • un reprezentant al unei organizații furnizoare de căldură (inspector, comandant, inginer, tehnician) care are la dispoziție echipamentul necesar avocatului și formularele de declarație;
  • reprezentanți ai obiectului în care sunt efectuate testele; în blocuri de locuințe, angajați ai societății de administrare; în instituțiile administrative și sociale - manageri și persoane fizice din cadrul organizației de supraveghere; în clădiri individuale - proprietarii.
  • Dacă se efectuează teste de presiune într-o clădire care este pusă în funcțiune, reprezentanții organizațiilor clientului și ale contractorilor trebuie să fie incluși în comisie.

  Actul de testare a presiunii sistemului de încălzire: baza pentru pregătire, formularul de eșantion

  Testarea la presiune reprezintă un pas important în crearea sau funcționarea unui sistem de încălzire pentru clădiri de apartamente, case private și pentru alte clădiri. Sarcina principală a crimpării este de a testa calitatea asamblării țevilor, și anume de a evalua cât de pregătite sunt toate îmbinările și de a fi sigilate, precum și de a detecta defectele care nu au fost detectate în timpul inspecției inițiale și de a le elimina.

  La finalizarea tuturor activităților, ca dovadă documentară că sistemul de încălzire este pregătit pentru sezonul de iarnă, se compilează fără întârziere un test de presiune.

  Procesul de sertizare se realizează nu o dată, ci în următoarele situații:

  • înainte de începerea sezonului de încălzire;
  • după montarea unei noi scheme de încălzire;
  • după repararea sau reconstrucția întregului sistem în ansamblu sau a oricăror segmente ale acestuia;
  • după finalizarea oricăror lucrări de construcție din clădire.

  Crimping și tipurile sale

  Care este testarea la presiune a sistemelor de încălzire în general? Acesta este procesul de testare a circuitelor de alimentare cu căldură prin creșterea presiunii în țevi, prin injectarea apei sau a aerului. Pe această bază, distingeți:

  • teste hidraulice sau hidro-presare, care se efectuează cu ajutorul pompelor hidraulice care alimentează apa la țevi și furnizează informații despre puterea sistemului.
  • compresor pneumatic, care demonstrează etanșeitatea tuturor conexiunilor sistemului în ansamblul său și se realizează cu pompe pneumatice manuale sau electrice, care pompează aerul în țevi.

  Dintre cele două tipuri, cel mai periculos este testul pneumatic, iar acest lucru trebuie luat în considerare, deoarece dacă există vreun defect în sistemul de încălzire, aerul forțat nu va ieși rapid, ci poate aranja rafale. Prin urmare, experții recomandă să nu depășească presiunea mai mare de 0, 15 MPa.

  La presarea hidraulică în conformitate cu standardele tehnice, presiunea injectată poate fi mărită cu 20-30% mai mult decât lucrătorul și această cifră este fixată în procesul de testare hidraulică a sistemelor de încălzire, în timpul compresiei pneumatice cu 40-50%.

  Secvența procesului de criptare

  Întregul proces de criptare este planificat în avans. Documentat acest lucru este exprimat în proiectarea programului de criptare, care ar trebui să includă:

  • Permis de muncă semnată de persoana responsabilă a companiei care deservește rețeaua de încălzire;
  • o diagramă a secțiunilor rețelei de căldură care trebuie verificată prin desemnarea punctelor de eliberare a presiunii;
  • lista de salariați care va efectua testul, persoana responsabilă;
  • schema de dispersie a angajaților în zona testată și mijloacele de comunicare între acestea;
  • metoda de testare și prelucrare a rezultatelor.

  Înainte de a porni pompa, se efectuează o verificare vizuală preliminară a conexiunilor și starea supapelor de închidere, precum și prizele de izolare pentru izolarea sistemului de încălzire de la conductele de alimentare cu apă. În plus, în conformitate cu procedura, cazanul cu rezervor de expansiune este oprit, conductele sunt spălate (o dată la 4-6 ani) din diferite depozite sau resturi. Clătirea trebuie făcută în mod regulat, deoarece conductivitatea termică a țevilor din interior este "scăzută". Spălarea se poate face în moduri diferite. Acesta ține cont de parametrii tehnici ai sistemului de încălzire.

  În timpul presării hidraulice, sistemul pregătit (adică după spălare) este umplut cu agent de răcire - apă, apoi compresorul este conectat la supapa de scurgere. Presiunea este mărită la valoarea setată, iar manometrul este monitorizat. Dacă sistemul de încălzire nu are puncte slabe care se vor rupe imediat, manometrul nu va prezenta fluctuații semnificative de presiune. Dacă arată o scădere puternică a presiunii, atunci cu siguranță trebuie să căutați o scurgere. Ei bine, asta nu este dificil.

  Când utilizați pneumopressing pneumopump. Pentru a detecta defectele compușilor, se recomandă tratarea lor înainte de verificarea cu o soluție de săpun. Pompa preia sistemul de încălzire și injectează aerul în țevi. Acțiunile viitoare sunt identice cu cele din primul caz. Și nu uitați de siguranță.

  Dacă, în timpul testului, s-au descoperit în sistem încălzirea sau răsturnarea, ele sunt eliminate și verificate din nou. Această procedură poate fi repetată de mai multe ori până când sistemul este complet etanșat. De obicei, acest proces este realizat de specialiști din organizații publice sau private care au acces, cunoștințe și abilități care sunt capabile să respecte întreaga secvență a procesului și să asigure securitatea. După aceasta, puteți trece la întocmirea actului de criptare.

  Ce este un act de criptare, de ce este necesar?

  Actul de criptare - un document care are forță juridică. Este o dovadă oficială că:

  • toate testele au fost efectuate în conformitate cu un program elaborat de un inginer de încălzire în conformitate cu standardele și realizat în totalitate;
  • sistemul de încălzire sau secțiunea acestuia este strâns, eficient și gata de funcționare;
  • dacă se produce un accident în timpul sezonului de încălzire, responsabilitatea va fi acordată uneia dintre părți (sau ambelor părți), care va compensa daunele.

  În forma actului, există mai multe puncte care ar trebui să fie completate cât mai precis și complet posibil. Și anume:

  • numele obiectului (casă, zonă) în care a fost efectuat controlul;
  • ora și data crimpării;
  • site-ul de testare (de exemplu, centrala de încălzire sau nodul)
  • instrumente cu care a fost testat sistemul;
  • rezultatele inspecției vizuale a cusăturilor, îmbinărilor, robinetelor;
  • valoarea presiunii de lucru și sarcina pe sistemul de încălzire, durata sarcinii;
  • valorile indicate de manometrul la sfârșitul încercării;
  • indicatori de scădere a presiunii;
  • date privind eliminarea defectelor și a scurgerilor;
  • concluzie privind pregătirea sistemului de operare;
  • semnături ale părților responsabile.

  Formele actului de testare hidraulică pot diferi ușor de formele de crimpare pneumatică. Când o alegi, poți să te concentrezi pe SNiP 3.05.04-85.

  Actul trebuie semnat în aceeași zi în care a fost testat sistemul de încălzire. Actul este aprobat de persoanele responsabile din partea organizației care a efectuat testele, de la organizația care efectuează supravegherea tehnică și de la organizația care administrează.

  • Autor: Vadim Nikolaevici Lozinsky

  Actul de presare a sistemului de încălzire

  Nimeni nu va argumenta cu faptul că sistemul de încălzire pentru locuitorii țărilor cu climă rece este cea mai presantă nevoie de iarnă. Cele mai frecvente sunt sistemele de încălzire care au o buclă închisă prin care circulă fluidul de transfer de căldură. Pentru ca nici un astfel de sistem să nu creeze probleme după lansarea sa inițială, precum și pe parcursul întregii operații, este necesar să efectuați periodic măsurători de control și măsuri preventive care vă permit să mențineți curățenia și performanțele interne. Actul de testare a presiunii sistemului de încălzire se realizează numai după efectuarea testelor hidraulice, care sunt concepute pentru a confirma caracterul adecvat pentru funcționare.

  Actul de testare a presiunii sistemului de încălzire este întocmit numai după efectuarea testelor hidraulice.

  Ce este testul de presiune și când este necesar?

  Testarea la presiune este un set specific de măsuri pentru a verifica etanșeitatea sistemului de încălzire. Ar trebui să se efectueze în următoarele situații:

  • După ce sistemul a fost instalat și este necesar să fie pus în funcțiune.
  • Anual înainte de începerea sezonului de încălzire pe sistemele mai vechi.
  • Dacă sistemul de încălzire a fost reparat, acesta îi încalcă integritatea.
  • În punerea în aplicare a reparării componentelor individuale ale sistemului și identificarea secțiunilor slabe ale conductei înaintea ei.

  Împingerea se face cu ajutorul aerului sau a apei, care este forțată sub presiune în sistem. Pentru aceasta, utilizați pompe hidraulice sau pneumatice. În locurile cu defecte, există scurgeri de apă sau de aer în exterior. Crimparea vă permite să simulați situații de urgență reale, de exemplu, ciocanul cu apă, în care este posibil un progres al sistemului.

  Crimparea este o procedură obligatorie pentru rularea unui sistem de încălzire hidraulică.

  În timpul acestei proceduri, piesele de înaltă calitate vor rezista încărcăturii, iar cele cu defecte vor fi resimțite și vor fi detectate pentru înlocuire. În clădirile cu mai multe etaje, încercarea la presiune este efectuată cu aer comprimat, care elimină infiltrarea apei până la etajele inferioare.

  În ce succes ar trebui să se facă?

  Înainte de a începe testul de presiune, trebuie să țineți cont de următoarele caracteristici ale sistemului dvs. de încălzire:

  • Introduceți cabluri în sistem.
  • Toate specificațiile conductelor, inclusiv vârsta, materialul și grosimea peretelui.
  • Etaje ale clădirii.
  • Caracteristicile tehnice ale supapelor.

  Având în vedere acest lucru, puteți începe să efectuați în mod direct testul de presiune în sine, care include în mod consecvent următoarele activități:

  • Pregătirea și configurarea echipamentului.
  • Goliți lichidul de răcire care trebuie înlocuit.
  • Injectarea sistemului cu lichid de testare sub presiune sau injecție de aer de către compresor.
  • Îndepărtarea finală a sistemului și umplerea acestuia cu un lichid de răcire permanent.
  • Întocmirea documentației privind lucrările efectuate.

  Dacă sunt identificate deficiențe în timpul testării, testarea presiunii este suspendată, iar zonele sau părțile problematice sunt înlocuite cu altele noi. După aceasta, testul de presiune este efectuat din nou. Aceasta continuă până se obține o etanșare completă.

  Care este curgerea preliminară a țevilor din sistem?

  Înainte de a începe spălarea și turnarea sistemului, este necesar să scoateți vechiul suport de căldură din acesta. După aceea, spălați țevile. În timpul funcționării, pe suprafața lor interioară se formează un strat gros de straturi de rugină, scală și sare. Acestea îngust lumenul conductei, precum și reduc transferul de căldură, ceea ce afectează negativ eficiența întregului sistem. Depozitele, cu o grosime de 1-1,5 mm, pot reduce cu 15%. Pasajele înguste încetinesc mișcarea lichidului de răcire în sistem, mărind sarcina pe cazan și pompă, ceea ce mărește consumul de energie. Scara formată în radiatoare produce încălzire inegală.

  Comparați conducta înainte și după spălare

  Este de remarcat faptul că depozitele de coroziune și sare în timp pot distruge complet conducta metalică, mai ales când apare o presiune ridicată. Această scală poate conține substanțe precum oxizii de magneziu, sulf, calciu, zinc și cupru. Efectuarea testelor de presiune fără a le elimina este un lucru inutil, deoarece daunele pot fi mascate de acești oxizi.

  Seamănă cu un compresor electric pentru sertizare

  Sistemul este spălat și curățat cu un compresor electric sau manual aproximativ o dată la 5 sau 6 ani. Ambele dispozitive sunt destul de eficiente și fac o treabă excelentă cu sarcina.

  Arată ca o pompă de mână pentru spălare și testare

  Care sunt modalitățile de spălare a sistemului de încălzire?

  Există diverse modalități și metode de spălare a sistemului de încălzire:

  • Crearea unui impact pneumatic, adică o creștere bruscă a presiunii pe termen scurt de câteva ori. Acest lucru permite îndepărtarea stratului de peeling, iar ulterior este ușor să îl spălați din sistem folosind spălarea.
  • Spălarea cu solvenți chimici capabili să descompună depozitele de sare și oxizii în substanțe solubile. Cu toate acestea, substanțele chimice nu acționează asupra depunerilor de silice care trebuie îndepărtate în alte moduri.
  • Metoda pulverizatoare sau pneumohidraulică. Aceasta este o opțiune complexă pentru îndepărtarea depunerilor, în care apa și aerul comprimat sunt injectate simultan în sistem sub presiune înaltă. În acest caz, sistemul trebuie să curgă. Utilizarea acestei metode conduce la o curățare foarte eficientă a aproape tuturor tipurilor de depozite din țevi.

  În caz de contaminare severă sau cu un diametru mic al țevilor, este mai bine să utilizați toate metodele enumerate în complex, care este soluția cea mai eficientă.

  Cum sunt testele hidropneumatice

  În cadrul organizațiilor de service, toate procesele de testare și clătire se efectuează după încheierea sezonului de încălzire, pentru a avea suficient timp până în iarna următoare pentru lucrări de reparații. Același principiu este recomandat să urmeze proprietarii privați. În toamnă, după umplerea sistemului cu apă, trebuie verificată din nou, astfel încât să nu existe surprize în timpul sezonului rece. Procesul de testare se desfășoară în următoarea ordine:

  • De îndată ce se termină sezonul de încălzire, trebuie să verificați starea supapelor, a nodurilor termice și a ascensorului, a conductelor în clădiri înalte.
  • După aceea, șobolanii se spală pentru a preveni poluarea sezonieră.
  • După aceea, toate celelalte unități și ansambluri ale sistemului de încălzire sunt monitorizate pentru scurgeri. Deficiențele identificate sunt eliminate și elementele deteriorate sunt înlocuite cu altele noi.
  • În subsol se monitorizează izolația termică a conductei.
  • Apoi se efectuează evenimente de testare și sistemul este umplut cu lichid de răcire, dacă totul este normal. Lichidul poate fi ușor în interiorul sistemului, așteptând sezonul următor, deoarece presiunea în el este mult mai mică decât în ​​timpul testelor.

  În timpul lucrărilor pregătitoare este necesar să se elimine toate scurgerile

  Procedura de încercare este următoarea: sistemul este umplut cu lichid de răcire, după care compresorul este conectat la acesta și este umflat la nivelul presiunii de încercare, care este înregistrată în SNIP.

  Compresor manual conectat la sistemul de încălzire

  Echipamentele speciale de pompare pentru formarea presiunii pot fi manuale sau electrice. Dispune de instrumente de măsurare a presiunii. Manometrul are parametrii și scala care îndeplinește cerințele necesare.

  Manometrul are parametrii și scala care îndeplinește cerințele necesare.

  De exemplu, un indicator de presiune cu o clasă de precizie de 1,5 este utilizat pentru controlul presiunii. Diametrul corpului său nu trebuie să fie mai mic de 160 mm, prețul divizării nu este mai mare de 0,1 kgf / cm2, care este de 0,1 atmosfere sau 0,01 MPa. Valoarea maximă măsurată nu trebuie să fie mai mică de 4/3 din presiunea utilizată în încercări. Trebuie remarcat faptul că manometrul, ca orice alt dispozitiv de măsurare, trebuie verificat și sigilat de serviciul metrologic de stat.

  Valorile presiunii de încercare, conform regulilor și reglementărilor, pe conductele principale trebuie să fie de 16 kgf / cm2 (1,6 MPa). Această presiune este menținută timp de 5 minute, apoi redusă la funcționare și inspectarea tuturor componentelor și a părților sistemului, acordând o atenție deosebită stării supapelor. Testarea cu succes este considerată dacă nu a fost detectată nici o scurgere, descoperire, ceață a glandelor sau a flanșelor.

  In-house de cabluri la testul inițial de pornire la o presiune în jumătate - de două ori mai mare decât de lucru, iar vechiul sistem de presiune a fost ridicată la 25 - 50%. Valorile presiunii de încercare sunt încă dependente de instrumentele instalate în sistem. Indicatorii pot fi prezentați sub forma unui tabel:

  Valori ale presiunii în funcție de echipamentul instalat

  La testare, temperatura lichidului de răcire nu trebuie să fie mai mare de 40 - 45 de grade. Temperatura din cameră nu trebuie să fie negativă. Înainte de a începe lucrul, dopurile de aer și aerul din sistem sunt complet îndepărtate.

  Descărcarea manuală a sistemului de presiune

  Indicatorii pentru care testul este considerat de succes

  Tamponarea testului confirmă caracterul adecvat al sistemului pentru funcționare, sub rezerva următorilor indicatori:

  • Dacă sistemul este apă sau abur, atunci căderea de presiune în intervalul de 5 minute nu depășește 0,2 kgf / cm2 (0,02 MPa).
  • Atunci când se utilizează schimbătoare de căldură în 15 minute, presiunea nu trebuie să scadă cu mai mult de 0,1 kgf / cm2 (0,01 MPa).
  • Atunci când se controlează un sistem de apă caldă, acest indicator trebuie să fie mai mic de 0,5 kgf / cm2 (0,05 MPa) în 10 minute.
  • Orice scurgeri, ceata, umectarea trebuie sa fie complet excluse.

  Reducerea indicatorilor de mai sus indică o funcționare defectuoasă, care trebuie identificată și eliminată. Pentru ao identifica, trebuie să verificați absolut toate dispozitivele și componentele sistemului. Merită să te uiți în interiorul plafoanelor, zidurilor și a altor zone dificile.

  După identificarea defecțiunilor și eliminarea acestora, testul de presiune se realizează din nou complet. Doar atunci când obțineți rezultate pozitive în sistem, creați o presiune de lucru și începeți să efectuați un test de presiune asupra sistemului de încălzire.

  Aceasta include actul de înclinare a sistemului de încălzire

  Toate măsurile de control sunt luate de organizațiile autorizate din sectorul locuințelor și al utilităților, pe locul căruia se găsește obiectul care face obiectul inspecției. Clădirile de apartamente sunt deservite de organizația cu care societatea de administrare a încheiat un acord. Proprietarii caselor din sectorul privat ar trebui să se adreseze organizațiilor regionale sau companiilor private pentru testarea presiunii. Principalul lucru este ca specialistii sa fie certificati pentru astfel de lucrari si sa dispuna de tot echipamentul necesar.

  Dacă ați decis să efectuați un test de presiune, rezultatele sale finale ar trebui să fie înregistrate în actul inspectorului care a fost prezent în același timp. Forma unui astfel de act este obligatorie cu el.

  Forma actului de criptare (eșantion)

  Actul de sertizare ar trebui să aibă următoarele informații importante:

  • O descriere detaliată a sistemului sau a amplasamentului acestuia, în care au fost efectuate măsurile de control, precum și durata acestora.
  • Tipul și nomenclatorul instrumentelor prin care au fost efectuate aceste teste.
  • Parametrii de presiune și durata sarcinii.
  • Instrumente de lectură în toate etapele de lucru.
  • Semnături ale clientului și ale contractantului, precum și numărul certificatului lucrătorului care a efectuat presarea direct.

  Pentru a lucra în clădiri de apartamente sunt responsabilitatea de utilități, într-o casă privată - proprietarul însuși. ondulare Act este un document legal, astfel încât trebuie să fie completate corect, fără erori și corecturi, informațiile din rândurile trebuie să corespundă esenței acestor linii. Poate deveni un voucher, în caz de urgență, și poate, de asemenea, să confirme vinovăția organizației de verificare dacă este necesar.

  În timpul procesului de verificare, inspectorul ar trebui să verifice starea durității apei. Eșantionul este luat direct de la robinetul sistemului de încălzire și trimis la laborator. Testul se efectuează pentru conținutul de săruri de magneziu și calciu. Aceste cifre nu trebuie să depășească 75-96 de unități. Dacă se observă un exces, atunci chiar și cu un sistem complet intact, se consideră că nu este testat, până când această deficiență nu este eliminată.

  Astfel, elaborarea unui act de testare a presiunii asupra sistemului de încălzire este o măsură de control foarte importantă, care nu trebuie ignorată nici chiar de proprietarii de case particulare.

  Actul de testare a presiunii sistemului de încălzire: procedura de testare la presiune a conductei, proba, nuanțele de umplere

  Sistemul de încălzire este un element important al oricărei locuințe. Prin urmare, este imperativ să funcționeze fără probleme. Cea mai obișnuită încălzire de astăzi este circuitul de apă. Pentru a evita diverse momente neplăcute, trebuie să monitorizați cu atenție starea de sănătate a conductei.

  Pentru a face acest lucru, înainte de punerea în funcțiune a locuinței, după repararea încălzirii și de fiecare dată după sezonul de încălzire în sezonul cald, trebuie verificată funcționarea corectă și fiabilă a întregului sistem de încălzire: există defecte ascunse, toate fitingurile și racordurile intacte și intacte altele. O astfel de încercare se numește crimparea sistemului de încălzire.

  Testarea presiunii în sistemul de încălzire

  Procesul de criptare, în primul rând, implică verificarea sistemului cu suprapresiune. Faceți apoi următoarele tipuri de lucru:

  • testarea hidropneumatică;
  • spalarea chimică a țevilor de încălzire;
  • testarea hidrostatică (testarea directă a presiunii);
  • repararea conductelor și radiatoarelor;
  • munca preventivă și pregătitoare.

  Actul de sertizare

  După efectuarea tuturor procedurilor de mai sus, se emite un document oficial: actul de testare a presiunii asupra sistemului de încălzire. Eșantionul este după cum urmează.

  Actul de apăsare a numărului de sistem ___

  Testele trebuie efectuate în conformitate cu SP 40-102-2000

  Orașul: _________________, strada, casa: _____________________

  Sistem: (bifați corespunzător)

  alimentare cu apă, încălzire, încălzire prin pardoseală, încălzire pe perete, răcire

  Presiunea maximă de lucru _____ bar, temperatura maximă de lucru ______ С

  Testele preliminare au fost finalizate

  1. Umpleți sistemul cu apă și țineți-l timp de 2 ore

  2. Setați presiunea de încercare (1,5 x presiune de lucru) _____bar și mențineți-o timp de 30 de minute

  3. Reduceți presiunea de încercare pentru proiectare

  4. Efectuați o inspecție a sistemului (conducta nu poate avea scurgeri)

  5. Țineți conducta la presiunea de funcționare timp de aproximativ 30 de minute.

  6. Inspectați întreaga conductă după testarea preliminară.

  7. Instalați presiunea de lucru a sistemului hidraulic în sistem

  8. Mențineți presiunea de lucru timp de 2 ore

  9. Aduceți presiune la nivelul testului (nu mai mult de 10 minute)

  10. Mențineți presiunea de încercare timp de 2 ore.

  11. Inspectați întregul sistem după testarea finală.

  Testarea hidraulică efectuată în conformitate cu toate cerințele de reglementare pentru această procedură. În același timp, nu s-au detectat scurgeri și s-au observat modificări ale formelor elementelor conductei.

  Reprezentantul organizației de instalare: ___________________

  Numărul certificatului personal de autorizare: __________________

  Trebuie notat faptul că actele de teste hidraulice pot diferi de eșantionul furnizat, dar trebuie de asemenea remarcat următoarele puncte:

  • lungimea sistemului de încălzire;
  • o descriere detaliată a locului unde au fost efectuate testele;
  • transferul tuturor instrumentelor și echipamentelor cu care s-au efectuat toate lucrările;
  • toate măsurătorile și citirile obținute în timpul testului;
  • la încheierea unui astfel de act se semnează semnăturile tuturor membrilor comisiei: clientul, muncitorul (reprezentantul societății care a efectuat crimpul) și specialistul responsabil, trebuie să fie indicat numărul certificatului său.

  Actul de testare a presiunii este un document juridic important, deci ar trebui să îl completați cu atenție, să evitați bloturile și corecțiile. În caz de urgență cu încălzire, acesta poate fi folosit pentru a dovedi vinovăția societății care a efectuat inspecția sistemului și pentru a primi despăgubiri pentru daune.

  Elaborarea actului de testare a presiunii

  Profilul serviciilor autorizate implicate direct în întreținerea locuințelor din acest domeniu ar trebui să facă un test de presiune. În orașe, specialiștii care servesc această economie comunală sunt implicați în efectuarea testelor de presiune asupra clădirilor de apartamente.

  Proprietarii de case particulare vor trebui să contacteze birourile județene ale organizațiilor implicate în furnizarea de energie termică. Alternativ, puteți utiliza serviciile companiilor private. Dar, deoarece responsabilitatea pentru munca corectă este foarte gravă, munca trebuie să fie încredințată unor profesioniști competenți și calificați, a căror adecvare profesională este confirmată de documentele relevante de admitere la o astfel de activitate.

  Este posibil să efectuați toate activitățile de verificare a sistemului de încălzire, dacă sunteți încrezător în abilitățile dvs., dar totuși va trebui să efectuați o verificare hidraulică de control în prezența unui inspector care este autorizat să întocmească acest act.

  • Autor: Andrey V. Vasiliev
  Top